NCH Corporation a její dceřiné společnosti (dále společně „NCH“, „my“) se zavazují předcházet vzniku jakýchkoliv forem otroctví a obchodu s lidmi v naší společnosti a dodavatelském řetězci a vytrvale se snažit zlepšovat naše postupy, abychom této neetické a trestné činnosti předcházeli a bojovali s ní.

Struktura NCH

Jsme přední světový výrobce, dodavatel a poskytovatel služeb v chemickém a vodárenském průmyslu. Dodáváme chemikálie a poskytujeme služby napříč různými sektory průmyslu včetně pohostinství, maloobchodu a potravinářství. Naše mateřská společnost je NCH Corporation se sídlem v Dallasu v americkém státě Texas. Zaměstnáváme přes 8 500 lidí a máme pobočky a výrobní závody v šesti světadílech. Výrobky z našeho širokého a rozmanitého sortimentu distribuujeme do více než 50 zemí.

Naše společnost

Naše společnost se dělí na šest oblastí specializace:

 1. Water Treatment – Zaměřujeme se na poskytování individualizovaných programů úpravy vody, které minimalizují náklady na energie, vodu a údržbu a zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz důležitých systémů. Poskytujeme řešení výskytu legionelly a ošetřování systémů s chladicí, kotelní a technologickou vodou. Naše nejmodernější produkty jsou v souladu s přísnými požadavky normy ISO 9001.
 2. Lubricants & Fuel Additives – Naši průmysloví experti se starají o zákazníky, kterým dodáváme nejnovější inovativní řešení. Poskytujeme vynikající ochranu zařízení v nepříznivých podmínkách a při vysoké zátěži a našim klientům spoříme náklady díky snížení odstávek, nákladů na pracovní sílu a výměnu dílů.
 3. Maintenance – Chemici z našeho oddělení výzkumu a vývoje neustále posouvají hranice a zkoumají nové technologie, abychom vám vždy dodávali nejmodernější inovace vyvinuté na řešení potřeb zákazníků. Jsme hrdí na to, že naše produkty splňují nejpřísnější kritéria a šetří životní prostředí.
 4. Wastewater – Naše řešení úpravy odpadních vod a odborníci z průmyslu mají odpověď na každý problém při údržbě odpadních vod a řídí se potřebami každého zákazníka. Naše bakterie FreeFlow™ tráví EL a organické látky, které ucpávají potrubí a způsobují nepříjemný zápach. Naše dávkovací systémy BioAmp aplikují bakterie FreeFlow™ přímo do odpadního potrubí. NCH Wastewater udává směr ve vývoji nových produktů a na každý problém údržby odpadů má správné řešení.
 5. Parts Cleaning – Nabízíme perfektní řešení pro specialisty v průmyslu, výrobě a automobilovém sektoru. Jsme držiteli ISO normy 14001 a pomáháme redukovat množství generovaného odpadu. Naše řešení přinášejí vysokou produktivitu a vynikající čištění, přičemž vždy zaručují soulad se zákony na ochranu životního prostředí. Víme, že jeden přístup nevyhovuje všem, a proto naši odborní technici pracují s každou společností zvlášť na individuálním řešení konkrétních potřeb.
 6. Partsmaster – Partsmaster nabízí řešení problémů při údržbě a opravách díky naší řadě svářecích produktů, spojovacích materiálů, brusiv, řezných nástrojů, lepidel a těsnicích hmot. K veškerým produktům poskytujeme také technickou podporu a našim zákazníkům dodáváme komplexní služby, s nimiž vyřeší každou opravu.

Naše politika proti otroctví a obchodování s lidmi

Vynasnažíme se, aby se v našich dodavatelských řetězcích ani v žádné součásti naší společnosti na celém světě nevyskytlo novodobé otroctví ani obchodování s lidmi. Tato snaha se odráží v naší politice proti otroctví a obchodování s lidmi, kterou se zavazujeme k etickému a čestnému jednání v rámci veškerých obchodních vztahů a zavedení účinných systémů a kontrolních opatření proti otroctví a obchodování s lidmi v rámci celé NCH a našich dodavatelských řetězců.

Proces náležité péče proti otroctví a obchodování s lidmi

V rámci naší dlouhodobé snahy o identifikaci a snižování rizik musí všichni naši dodavatelé doložit podrobný popis opatření, která přijali s cílem zajistit, aby se v jejich společnosti ani dodavatelských řetězcích nevyskytovalo novodobé otroctví a obchodování s lidmi. Součástí veškerých našich komerčních smluv je navíc článek o prevenci otrokářství a obchodu s lidmi, kde trváme na souladu s veškerými příslušnými zákony v oblasti boje proti otroctví a obchodování s lidmi.

Zavedli jsme systémy zaměřené na:

 • Identifikaci a hodnocení potenciálních rizikových oblastí v našich dodavatelských řetězcích
 • Snižování rizika výskytu otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích
 • Sledování potenciálních rizikových oblastí v našich dodavatelských řetězcích
 • Ochranu oznamovatelů

Máme specializovaný tým zajištění souladu s právními předpisy, na jehož činnosti se podílí následující oddělení:

 • Právní oddělení
 • Audit a compliance
 • Personální oddělení
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Manažeři prodeje

Školení

Našim zaměstnancům poskytujeme školení, abychom zajistili dobré povědomí o riziku novodobého otroctví a obchodování s lidmi v naší společnosti a dodavatelských řetězcích. Od obchodních partnerů požadujeme, aby do problematiky zaškolili své zaměstnance, dodavatele a poskytovatele.

Účinnost boje proti otroctví a obchodování s lidmi

Pravidelně vyhodnocujeme účinnost našich opatření proti otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích. NCH si také vyhrazuje právo na provádění auditů dodavatelského řetězce v oblasti zajištění souladu s právními předpisy, což může zahrnovat vyplnění výročního kontrolního dotazníku a/nebo pohovorů s členy vrcholného vedení.

Toto prohlášení se vydává na základě paragrafu 54(1) zákona Spojeného království o moderním otroctví z roku 2015.

PRO NCH CORPORATION A V JEJÍM ZÁJMU

5. března 2019