Při renovaci prostor, údržbě výrobní linky nebo repasi dílů je často potřeba odstranit starý nátěr. Někdy musíte kvůli přemalbě odstranit barvu z celé zdi nebo podlahy, jindy potřebujete venkovní zdi zbavit pomalování graffiti, nebo třeba vyčistit výrobní zařízení a pás, kde dochází k aplikaci barev. Vždycky je k dobrému výsledku ale potřeba účinná, rychlá a důkladná metoda odstraňování nátěrů.

Tradiční postupy na odstranění nátěrů – včetně mechanických metod jako smirkování, pískování a otryskávání vodou – bývají efektivní, ale při neopatrném zacházení mohou poškodit čištěné plochy. Termální odstraňování nátěrů pomocí extrémního tepla a chladu účinně naruší adhezivní vazbu nátěru, ale může zeslabit kovový povrch pod ním.

Dalším způsobem je chemické odstranění, které rozbíjí vazbu mezi nátěrem a povrchem. Dlouho se k tomuto účelu používala chlorovaná rozpouštědla (dichlormethan – DCM), který ale způsobuje zdravotní problémy a poškozuje životní prostředí. Dnes už naštěstí známe udržitelnější cestu, jak odstranit staré nátěry i bez škodlivé chemie. Technologie udržitelného odstraňování nátěrů a barev nabízí efektivní řešení pro účely údržby i čištění.

Udržitelné odstranění nátěrů

Nátěry je nejčastěji potřeba odstranit ze stěn, podlah, zařízení i dalších průmyslových povrchů. Ať už se jedná o ochranné nátěry, dekorativní barvy nebo bezpečnostní značení, dříve či později je nutné nátěr odstranit a obnovit.

Při odstraňování barvy před aplikací nového nátěru je nutné použít produkty, které systematicky odstraní jednotlivé vrstvy barev, aniž by poškodily základový povrch. Důležité je také určit, zda je povrch s nátěrem možné přemisťovat či nikoliv. U větších a složitějších pevných struktur, například výrobních strojů, je někdy odstranění starého nátěru dost nešikovné, ale produkty jako Chemstrip Advanced a GB 601 vám celý proces maximálně usnadní.

U pohyblivých dílů a zařízení včetně aplikačních nástrojů jako pistole na barvu je možné ponoření do tekutého odstraňovače nátěrů, čímž se prodlouží kontaktní doba roztoku a umožní se hlubší penetrace produktu. To je důležité hlavně u výrobních linek, kde se trysky na stříkání barev často postupně ucpávají. Pokud je však přípravek na odstranění nátěrů škodlivý, dochází při ponoření do nádrže k nadměrné produkci chemického odpadu.

V Evropě jsou nyní tradiční metody odstraňování nátěrů pomocí chlorovaných rozpouštědel (DCM) značně regulovaná. Chemicky působí tyto látky velmi silně, ale DCM a další nebezpečná rozpouštědla jako např. methanol nejen poškozují povrchy, ale také ohrožují zdraví zaměstnanců a životní prostředí.

Dip N Remove je moderní řešení do ponorných nádrží, které účinně odstraňuje nátěry bez škodlivého působení chlorovaných rozpouštědel nebo methanolu. Hustější verze na pevné struktury GB 601 se dodává také v sudech.

Díky vhodně vybraným kvalitním produktům mají zákazníci jistotu, že neohrožují ani zdraví zaměstnanců, kteří nátěry odstraňují, ani životní prostředí kolem nás.

Vědecké základy odstraňování nátěrů

Popišme si proces, jak vlastně nátěr přilne k povrchu.

Nátěry mají čtyři základní složky. Pigment je pevná látka, která je nositelem barvy. Pojidlo je přírodní nebo umělá složka spojující barvu s povrchem. Třetím komponentem je rozpouštědlo, které smísí pigment s pojidlem a vytváří kapalný nátěr. Poslední složkou bývají aditiva podle typu aplikace daného typu nátěru – např. antikorozní přísady, snižovače pěnění nebo látky upravující viskozitu.

Jak vidíte, namíchat barvu je docela věda. Totéž platí i pro odstraňovače nátěrů.

Pro odstranění nátěru z povrchu potřebujete produkt, který naruší vazbu mezi barvou a povrchem, aniž by poškodil základový materiál pod nátěrem. Řada odstraňovačů nátěrů od NCH narušuje chemickou vazbu barvy k povrchu díky modernímu složení, které nepoškozuje základový povrch, neškodí zdraví ani životnímu prostředí.

Správná volba je udržitelná

Moderní společnosti v oboru průmyslové údržby jako NCH Europe používají pro odstraňování nátěrů nejnovější technologie, díky nimž produkt působí pouze na chemické prvky uvnitř barvy a rozbíjí chemickou vazbu.

Chemici v NCH neustále revidují složení produktů s cílem zlepšovat výsledky použití, vždy ale s důrazem na absenci neekologických nebo zakázaných složek jako chlorovaná rozpouštědla a methanol.

Výrobky NCH účinně a ekologicky odstraňují nátěry z mnoha typů povrchu. Specializujeme se na produkty, které neztrácí sílu ani tváří v tvář různým typům nátěrů, povrchu i provozním podmínkám, a přitom navíc povrch chrání.

Ať už vás tedy trápí starý nátěr na čemkoliv, NCH Europe vám nabízí řešení pro efektivní odstranění barvy bez rizika poškození zařízení.

Přečtěte si další informace o naší nepřekonatelné řadě pro odstraňování nátěrů od NCH.