Pandemie koronaviru covid-19 změnila přístup průmyslových firem k čištění a dezinfekci. Při společném úsilí šíření viru zastavit se pravidelné dezinfikování povrchů stalo nezbytnou každodenní činností.

Viry k přežití potřebují hostitele, do něhož vstupují pomocí infikovaných kapének. Nejčastěji se tak děje při kýchání a kašlání nakažené osoby, virem se ale můžete nakazit také kontaktem s povrchem kontaminovaný kapénkami a následným sáhnutím na ústa, nos či do očí.

Patogeny na tvrdých typech povrchu ulpívají od minut po dlouhé hodiny – čím déle zůstane povrch kontaminovaný, tím větší hrozí riziko nákazy, která se bude o to rychleji šířit. Pravidelná dezinfekce frekventovaných povrchů v průmyslových provozech je proto nedílnou součástí boje proti koronaviru.

V provozu každé průmyslové společnosti se nachází mnoho vysoce frekventovaných povrchů, kterých se často někdo dotýká – kliky, zábradlí, vypínače nebo pracovní desky, rovněž ale výrobní zařízení, nástroje a ovládací panely strojů. U nich se často střídá několik pracovníků, čímž stoupá riziko vzájemné nákazy.

Ve velké řadě průmyslových firem se kontaktní povrchy dezinfikují nejméně dvakrát denně a nejfrekventovanější body průběžně celý den. Tento proces je výborným způsobem, jak chránit zdraví zaměstnanců, pouze však za předpokladu, že se povrchy před dezinfekcí správně vyčistí a odmastí.

V průmyslovém prostředí se výrobní stroje a nástroje používají téměř nepřetržitě a řada strojních dílů se pravidelně promazává, čímž vzniká mastná vrstva, která na sebe časem nachytá nečistoty.

Odmaštění: důležitý první krok

Před dezinfikováním povrchu je důležité nezapomenout na odmaštění. Jedině tak totiž odstraníte i patogeny, které se mohou skrývat pod vrstvou mastné špíny, která ho před ničivými účinky dezinfekce chrání. Viry a bakterie pak na mastném povrchu přežívají i po jeho dezinfikování, a ohrožují tak zaměstnance i návštěvníky firemních prostor možnou nákazou. Pokud povrch nejprve odmastíte, zničíte tak ochrannou vrstvu mastnoty a dezinfekce poté účinně zlikviduje všechny přítomné patogeny.

Průmyslová odmašťovadla pronikají i do nejsilnějších vrstev mastné špíny a zanechávají povrch čistý, lesklý a bez kontaminace, ideálně připravený na proces dezinfekce. Odmašťovače jsou vhodné na různé typy nečistot jako oleje, tuky či další průmyslové kontaminanty. Pokud povrch čistíte pouze vodou, strávíte tím spoustu času a vyplýtváte zbytečnou energii i pracovní sílu, abyste dosáhli ucházejícího výsledku – a i když se vám podaří vyčistit povrch dokonale, stejně na něm zůstanou stopy kontaminace.

Typy odmašťovačů

Průmyslové odmašťovací přípravky od svého vzniku urazily dlouhou cestu. V poválečných 50. letech se hojně používala škodlivá chlorovaná rozpouštědla, protože účinně odstraňovala tuky, oleje a další organické nečistoty. Tyto přípravky však měly značně ničivé dopady na životní prostředí i zdraví jejich uživatelů, u nichž se podílely na vzniku zdravotních problémů včetně rakovinotvorného působení. V 80. letech byla na trh uvedena biologicky rozložitelná rozpouštědla vyrobená z přírodních surovin, jako třeba extrakt z pomerančových slupek, a věřilo se, že brzy nahradí nechlorovaná rozpouštědla v průmyslových provozech. Tento typ rozpouštědel byl ale vysoce hořlavý, obsahoval těkavé organické látky a dráždil kůži.

Rozpouštěcí odmašťovadla se používají dodnes, většinou jde o produkty na bázi ropy (s obsahem více než 50 % ropných nebo terpenových rozpouštědel) či přírodních olejů extrahovaných z jehličí borovic nebo pomerančových slupek. Rozpouštědla tuky a oleje rozředí a rozpustí tak, aby se daly snadno odstranit. Většina rozpouštědel je ale hořlavá, protože i přírodní oleje mají určitý bod vznícení. Jaká je tedy alternativa?

S vzrůstající snahou průmyslových firem o udržitelný provoz se na trhu stále více objevují bezpečnější a ekologičtější odmašťovače na bázi vody. Odmašťovací přípravky na vodní bázi obsahují povrchově aktivní látky, které mastnou špínu emulgují, a penetrační činidla, která urychlují proces odmaštění. Používání vody v kombinaci s biologicky odbouratelnými povrchově aktivními látkami, inhibitory koroze, látkami upravujícími pH a nízkým obsahem těkavých látek se považuje za ekologičtější způsob odmašťování povrchů než klasická ropná rozpouštědla.

Díky pokročilé technologii odmašťovačů na vodní bázi a zaměřením na ekologický provoz je jasné, proč se řada firem uchyluje k používání odmašťovacích přípravků na bázi vody namísto rozpouštěcích odmašťovadel. Ať používáte jeden či druhý typ, kýžený efekt je ale stejný – čistý povrch bez mastných nečistot připravený na účinnou dezinfekci.

Typy dezinfekčních přípravků

Dezinfekční produkty obsahují různé účinné látky, nejčastěji se ale používají následující:

Kvartérní amoniové soli: dezinfekční činidla často obsažená v dezinfekčních vlhčených ubrouscích, sprejích a dalších čističích na likvidaci patogenů

Diaminy/triaminy: složení produktů s těmito látkami se označuje jako bez KAS a představuje alternativu vůči přípravkům na bázi kvartérních amoniových solí.

Chlór: i produkty na bázi chlóru se dají použít jako dezinfekce. Je ale třeba postupovat opatrně, protože tyto přípravky mohou korodovat kovy.

Alkohol: v hotových dezinfekčních přípravcích se často používá alkohol, tyto produkty pak ale nelze ředit.

Vyčištěním a odmaštěním povrchu odstraníte část patogenů, ale neodstraníte je všechny. K tomu slouží právě dezinfekce. Když ji však použijete na neodmaštěný povrch, patogeny zůstanou ukryté pod vrstvou mastné špíny a povrch zůstane nadále kontaminovaný. Oba procesy by měly vždy následovat za sebou, abyste účinně odstranili veškeré patogeny a snížili riziko šíření infekce.

K usnadnění důležitého prvního kroku čištění povrchů nabízí NCH řadu průmyslových odmašťovačů, které efektivně odstraňují mastné nečistoty. Jejich použitím ideálně připravíte povrchy na vydezinfikování naší řadou průmyslových dezinfekcí na povrchy. Další informace vám rádi poskytnou naši odborní zástupci, kteří radí průmyslovým firmám ve všech aspektech údržby provozu. Zavolejte nám na +420 283 981 567 nebo nám napište na Ceska.Republika@ncheurope.com