Historicky se postupy průmyslové údržby hodnotily jako tvrdé, špinavé a často škodlivé pro životní prostředí. Výzkum a vývoj výrobků v posledních letech začal tento stereotyp měnit novou technologií, ekologickými a udržitelnými produkty a vylepšením postupů.

Mnoho organizací uznává neustále rostoucí problém změny klimatu; provozy a závody zaměřují svou pozornost na ekologické iniciativy a dělají z udržitelnosti nedílnou součást svého obchodního modelu. Organizace harmonizují udržitelnost s vývojem produktů a provozem, které přinášejí výhody včetně; konkurenčních výhod a lepší image značky při současném otevírání nových trhů a zlepšování návratnosti investic; čím více lidí si uvědomuje své volby, tím jsou ochotnější investovat do produktů a služeb.

Jak tedy zajistíte v průmyslu, který se spoléhá na silné čisticí prostředky, údržbu strojů a systémová řešení čištění, abyste splnili tyto cíle udržitelnosti svých zelených cílů? Podívejme se na deset způsobů, jak můžete dosáhnout, aby byly vaše postupy průmyslové údržby zelenější:

1. Přejděte z rozpouštědel na odmašťovadla na bázi vody

Většina průmyslových aplikací, kde součásti a stroje potřebují pro mazání mazivo nebo olej, požadují použití odmašťovače tak, aby se snížila kontaminace a odmašťovač pronikl i do té nejodolnější mastnoty a nečistoty.

Pokud jde o odmašťování, byly kdysi rozpouštědlové odmašťovací prostředky nejrozšířenějším řešením. Rozpouštědlové odmašťovače mají stále své místo na trhu, ale díky pokrokové technologii se zlepšily receptury, což znamená, že začínají dominovat alternativy na bázi vody.

Použití vodní báze namísto báze rozpouštědla; odmašťovače na bázi vody méně poškozují životní prostředí a jsou bezpečnější alternativou při práci s nimi.

Výpary z rozpouštědlových odmašťovačů mohou způsobit zdravotní rizika při vdechování, zatímco vysoké hladiny VOC (těkavé organické látky) nacházející se v produktech s rozpouštědly a inherentní hořlavost rozpouštědel mohou znamenat, že budete porušovat právní předpisy o skladování. Odmašťovače na bázi vody nepředstavují inhalační rizika, neobsahují žádné nebo velmi nízké množství VOC a jsou nehořlavé.

Vodní myčky dílů se také stávají preferovanou volbou na trhu průmyslové údržby. Jsou bezpečnější pro uživatele a životní prostředí; vodní myčky dílů zajišťují snížení odpadu a snižují riziko pro operátory, protože ti nepřicházejí do styku se škodlivými rozpouštědly.

2. Zlepšete svou správu údržby

Maximální energetická účinnost vašeho strojního zařízení a snížení prostojů jsou důležité, pokud jde o dosažení vašich cílů v oblasti udržitelnosti a / nebo zelených cílů. Implementací programu řízení údržby můžete snížit plýtvání a zároveň zvýšit produktivitu.

Nastavení pravidelných servisů stroje; analyzováním, testováním a doplňováním tekutin udržujte systémy v provozu na plnou kapacitu. Oleje, maziva atd. se aplikují pouze v nezbytných případech, což snižuje nadměrné používání produktu, pomáhá vám snižovat odpad z produktu a časté objednávání.

Pokud má vaše zařízení zastaralé nebo nespolehlivé komponenty nebo stroje, možná bude užitečné vyměnit je za energeticky efektivnější verze a novější technologie.

3. Snižte plýtvání produktem a vodou pomocí dávkovacích systémů

Protože stále více podniků pokračuje v zavádění a zdokonalování svých ekologických postupů, dávkovací systémy chemikálií poskytují oproti předředěným produktům řadu výhod. Tato malá zařízení zředí a dávkují chemický produkt v okamžiku použití uživatelem.

I když předem zředěné chemické roztoky jsou jednoduché na použití, mohou být nákladné nejen pro váš rozpočet, ale i pro životní prostředí. Dávkovací systém umožňuje dávkovat chemikálie do opakovaně použitelných věder, lahví atd., Čímž se snižuje množství obalů na skládkách a snižuje se množství potřebných dodávek produktu, což snižuje svou uhlíkovou stopu.

Systém na dávkování chemikálií vám umožní lépe pochopit, jaké množství produktu vaše zařízení používá, usnadňuje plánování rozpočtu a poskytuje vám přehled o tom, kdy budete muset udělat další objednávku. Takto se zastaví časté objednávání a doručování; sníží se náklady na dopravu a uhlíková stopa.

Zředění chemických koncentrátů v místě použití znamená, že si dávkujete pouze to, co potřebujete, a pokaždé získáte přesný objem chemikálie a vody; žádné plýtvání produktem nebo vodou. Toto nejenže ochrání operátory závodu před stykem s chemickým výrobkem, což zvyšuje bezpečnost pro zaměstnance, ale také zajišťuje, aby byl výrobek správně namíchaný tak, aby vykonával práci, na kterou byl určen. Pokud produkt není správně zředěný, nemusí být povrch nebo strojní zařízení dostatečně vyčištěny.

4. Získejte lepší kontrolu nad svým systémem HVAC

Váš systém HVAC (topení, ventilace a klimatizace) využívá velké množství energie z vašich zařízení. Kombinuje principy termodynamiky, mechaniky tekutin a přenosu tepla; váš systém HVAC reguluje teplotu ve vašem zařízení.

Je důležité zajistit pravidelnou údržbu a pravidelnou kontrolu systému HVAC vašich zařízení, abyste se ujistili, že pracuje správně a efektivně. Vaše výrobní zařízení může být závislé na tom, že bude regulována teplota nebo do vašich provozů mohou přicházet zákazníci, kterým budete chtít zajistit příjemné prostředí.

Existuje několik kroků, které můžete podniknout na údržbu systému HVAC ve vašem zařízení, včetně zajištění čistoty vašich spirál. Vnější spirály nebo kondenzátory hromadí množství částic, jako jsou mastnota, saze, prach, listí, a mohou často trpět korozí a oxidací. Uvnitř kondenzátorů výparníku se hromadí vlákna, vlasy a prach. Všechny tyto částice mohou významně snížit účinnost vašeho systému HVAC, což způsobí vysokou spotřebu energie a náklady na vodu s malými výsledky.

Abyste zajistili, že váš systém HVAC bude pracovat na potřebnou kapacitu, udržujte nízkou spotřebu energie a pomáhejte udržovat cíle spotřeby energie stanovené ve vaší zelené iniciativě. Musíte se ujistit, že kondenzátory jsou udržovány čisté, a to vyčištěním usazených nečistot a zbytků. Odstranění škodlivých izolačních usazenin pomůže snížit náklady na energii a použití ekonomického čistícího roztoku minimalizuje frekvenci objednávek a dodávek, což pomáhá snižovat emise uhlíku.

Dalším způsobem, jak zajistit, aby byl váš systém HVAC ekologický, je použití prostředků na čištění kondenzátorů, které jsou nehořlavé a nekyselé. Pokud se rozhodnete pro výrobky, které jsou lepší pro životní prostředí, pomůže vám to s vašimi cíli v oblasti udržitelnosti.

5. Snižte své poplatky za odpadní vody a zabraňte znečištění

Hlavním účelem ČOV (čistírna odpadních vod) je zabránit znečišťování. Transformují rozpustnou hmotu na tuhé látky a oddělují tuhé látky od vody. Musí čelit nadměrnému přetížení mnoha různými druhy znečišťujících látek; kvůli tomu jejich výsledky ne vždy splňují požadované standardy.

Váš závod nemusí pracovat na plný výkon nebo se od něj očekává víc, než to, na co byl navržen. To může mít za následek problémy spojené s kalem, energií, chemikáliemi a prací.

Místní vodohospodářské úřady udržují a monitorují hladinu FOG (tuky, oleje a mazivo), BSK (biologická spotřeba kyslíku) a TSS (celkový obsah nerozpustných látek) emitovaných podniky do komunální kanalizace. Zajištění udržení těchto látek na nízké úrovni může být pro podniky, zejména v pohostinství, často náročné.

Skvělým řešením snížení ekologických poplatků a zajištění účinného čištění odpadních vod je biologické čištění. Tento typ čištění odpadních vod není novým konceptem, ale je to koncept, který se v průběhu let vyvíjel a zlepšoval. Biologické čištění odpadních vod je navrženo tak, aby spotřebovávaly organické látky v tocích odpadů, čímž snižuje hladiny FOG, BSK a TSS na přijatelné limity bez poškození životního prostředí.

Správné biologické čištění odpadních vod může zabránit ucpání a zpětnému toku, eliminuje zápach, snižuje provozní náklady a zastaví environmentální poplatky.

6. Osvěžte si použití biologicky odbouratelných výrobků průmyslové údržby

Biologicky rozložitelné výrobky pravděpodobně tvoří většinu vašeho inventáře, včetně výrobků, které udržují čisté toalety a kuchyňské povrchy. Jednou z výhod investování do biologicky odbouratelných výrobků je to, že se neustále vyvíjejí. S větším výzkumem a vývojem se neustále odhalují zlepšení a nové technologie přinášejí na trh další inovace.

Mnoho průmyslových čisticích prostředků na ruce na trhu obsahuje plastové mikroperličky, které se v přípravku používají k čištění. Nyní je již známo, že tyto malé kousky plastu jsou škodlivé pro mořský život a mají katastrofický dopad na naše oceánské ekosystémy. Zatímco některé země, jako například Itálie a Spojené království, už zakázaly jejich použití, úplný zákaz v EU ještě implementován nebyl. Přechod na čistič na ruce, který místo plastu používá přírodní biologicky odbouratelný materiál, je rychlý a snadný způsob, jak vylepšit ekologičnost firem.

Biologicky odbouratelné výrobky průmyslové údržby mají nižší riziko a mají menší omezení na štítku produktu. Do životního prostředí se uvolňuje méně škodlivých chemikálií a jsou pro vaše zaměstnance bezpečnější. Zkontrolujte své zásoby průmyslové údržby a uvidíte, kde stále můžete udělat změny.

7. Recyklace odpadního materiálu

V závislosti na povaze vašeho podnikání může škála odpadu, který vytvářejí vaše provozy, být od kovového přes ropný a chemický až po toxický. Cíle udržitelnosti mnoha podniků často zahrnují dosažení nulového odpadu. Pro podniky průmyslové údržby, zejména ty, které se zabývají výrobou, může být dosažení tohoto cíle obtížné, protože je velmi obtížné recyklovat množství vytvořeného odpadu.

Existuje několik způsobů, jak přistupovat k práci na nulovém odpadu nebo ke snížení svého současného množství odpadu. Přechod na ekologicky nezávadné nebo biologicky odbouratelné suroviny pomáhá snížit vaši celkovou úroveň odpadu a usnadňuje odstraňování nezbytného odpadu.

Vaše podnikání může být v pozici, kdy může snížit spotřebu materiálů nebo zvýšit ochranu přírodních zdrojů. Minimalizace vašeho vlivu tímto způsobem sníží množství odpadu, které vaše podnikání vytvoří a zajistí ekologičtější přístup k vašim operacím.

Přijetí opatření na snížení množství odpadu, který produkují vaše provozy, už znamená, že začínáte dosahovat cíl snížení množství odpadu. Získání další pomoci od společností zabývajících se odvozem odpadu vás posune o krok dál, ale spíše než se rozhodnete, jak se bude váš odpad recyklovat, je dobrým zvykem tento odpad změřit a monitorovat, abyste získali představu o tom, kolik se ho produkuje a o jaký druh odpadu většinou jde; to také otevírá příležitost zjistit, zda existují nějaké změny, které můžete udělat ve svých provozech, abyste tuto úroveň odpadu snížili.

Při sledování tvorby odpadu ve vašem podniku existuje několik možností, které poskytují společnosti zabývající se recyklací odpadu, což vám dává flexibilitu v tom, jak byste chtěli nakládat se sběrem odpadu. Ať už se rozhodnete umístit ve svém provozu koše, které mají plnit zaměstnanci nebo zařídit pravidelné sběry, když se na místě nahromadí odpad, nebo by bylo jednodušší odnést odpad přímo do recyklačního centra; jakkoli se rozhodnete začlenit recyklaci odpadů do svých operací, vaše náklady na likvidaci odpadu se dají snížit recyklací a méně odpadu skončí na skládce.

8. Úspěch zelené údržby budov

Opravy střech, opravy betonu, opětovné lakování nebo opravy podlah; údržba budovy je nezbytná pro udržení chodu firmy. Jak tyto úkoly údržby zapadají do vaší zelené iniciativy? Rozhodnutí o tom, které produkty mají být použity k provádění těchto úkolů, vám mohou pomoci zjistit, zda jste dosáhli své zelené cíle.

Rozhodnutí pro nehořlavé  výrobky na vodní bázi je nejen lepší pro životní prostředí, ale také pro zaměstnance bezpečnější. Díky vylepšeným aplikačním metodám a úrovním krytí, včetně mnoha produktů, které vyžadují pouze jednu vrstvu; mnoho produktů pro údržbu budov má delší životnost, omezuje zásoby a opakované objednávky, což má za následek méně dodávek, což snižuje vaši uhlíkovou stopu.

V posledních letech se díky nové legislativě a zákazu určitých komponent staly některé výrobky bezpečnějšími a lepšími pro životní prostředí; ukázkovým příkladem toho byl zákaz používání methylenchloridu v odstraňovačích barev a nátěrů poté, co se zjistilo, že může způsobit rakovinu. Jako alternativy jsou nyní poskytovány odstraňovače nátěrů bez obsahu chlóru, které poskytují vynikající výsledky i při tvrdých pryskyřicích včetně polyuretanů.

9. Jak mohou přísady do motorové nafty pomoci snížit emise

Existuje mnoho oblastí vašich operací, které lze vylepšit, abyste zajistili, že vaše podnikání splňuje ekologické standardy. Stejně jako přijetí opatření ke zlepšení produkce prostřednictvím změn v údržbě strojů; změny ve vašem vozovém parku vám také mohou pomoci dosáhnout tyto důležité ekologické cíle.

Bezpečným způsobem, jak vylepšit své ekologické parametry a snížit svou uhlíkovou stopu, by byla modernizace vašeho vozového parku na elektrické, hybridní nebo nízkoemisní vozidla. Pro mnoho podnikatelů je to velká investice nebo dlouhodobý cíl, tak jak může pomoci vaše provoz teď? Skvělým místem k zahájení je vylepšení stávajícího vozového parku. Pokud máte starší převážně dieselové vozidla, mohlo by vám prospět použití aditiv na zlepšení kvality motorové nafty.

Proč je důležitá kvalita paliva? Motorová nafta představuje pro společnost často velké náklady a má vysoký dopad na životní prostředí. Problémy spojené s naftou mohou zvýšit spotřebu paliva a vést k poruchám, výměně dílů a nakonec k odstávkám.

Na kvalitu motorové nafty může mít vliv několik faktorů. Výroba a manipulace mohou vytvářet potenciál pro kontaminaci při dopravě paliva z rafinérie a potrubím do dodávacích vozidel a skladů.

Používání aditiva do motorové nafty poskytuje vašemu vozovému parku a provozu řadu výhod. Stejně jako zvýšení výkonu a zlepšení startování v chladném počasí; aditiva do nafty pomáhají snižovat škodlivé emise. Snížení emisí znamená nejen lepší spalování a čistší systém, ale je prospěšné i pro životní prostředí. Pomáhá vašemu podniku snižovat uhlíkovou stopu oblasti udržitelnosti.

10. Dlouhodobé změny zaměřené na dosažení zelených cílů

Vaše ekologická iniciativa by mohla zahrnovat menší a jednodušší kroky, které je snadné iniciovat, jako například vypnutí světel nebo strojů, pokud se nepoužívají a postupně přecházet k větším změnám v rámci dlouhodobější iniciativy. Probrali jsme mnoho změn, díky kterým mohou být vaše úkoly údržby zelenější a vylepší vaše operace v tomto procesu. Pojďme se nyní spolu podívat na ty dlouhodobější cíle a změny, které možná budete chtít implementovat do svých provozů.

Zásady cestování: pokud vaše firma podnikající v oblasti údržby provozuje výrobní závody nebo sklady v několika zemích, vaše letecká doprava může být dost častá, protože zaměstnanci navštěvují různé sídla. Pokud je to možné, snížení frekvence využívání letecké dopravy na snížení emisí je velkou výhrou, pokud jde o cíle udržitelnosti. Toto nemusí být něco, co se dá implementovat rychle, ale spíše vybudovat za pár měsíců.

Obnovitelná energie: přechod na obnovitelné zdroje energie k napájení vašich provozů pomáhá vašemu zařízení vytvořit budoucnost čisté energii s nižšími emisemi uhlíku a znečišťujících látek.

Ekologické suroviny pro výrobky: měnící se aspekty složení výrobků jsou věci, které budou vyžadovat zvážení a vstupy z výzkumu a vývoje, chemiků a klíčových zainteresovaných stran. Pro některé operace to nemusí být možné, ale v případech, kde se to dá, není provedení takové změny vhodné pouze pro vaše zelené cíle, ale i pro vaši reputaci.

Environmentální cíle se staly pro podniky prvořadé. Poskytují provozní výhody a zvyšují reputaci u zákazníků. Když zákazníci hledají nové výrobky nebo služby, mnozí upřednostňují ty, kteří nesou odpovědnost za životní prostředí. Ekologizace údržby pomáhá snižovat znečištění našich vodních toků a vliv na poškozování ozonu, jakož i globální oteplování, protože obsahuje méně chemikálií produkujících smog. Jakkoliv vaše podnikání přistupuje k udržitelnosti, vaše kroky mohou pomoci.

Pokud chcete, aby byl váš režim údržby ekologičtější, kontaktujte společnost NCH a domluvte si konzultaci s jedním z našich vyškolených konzultantů.