Usazování tuků v odpadech je nepříjemný a také nebezpečný problém. Pokud splachujete do odpadu nenaředěné tuky, můžou se zachycovat v potrubí a ucpávat ho. Jakmile se odpadní potrubí ucpe, odstranit ucpávku bývá velmi obtížné.

Není radno podceňovat riziko, které pro odpadní síť představují nánosy mastnoty a rozkládání organických tuků v nádržích, trubkách a dalších strukturách. Když vidíte, jaké množství tuku se může v odpadu zachytit, je jasné, že to může skončit vážnou poruchou systému a ohrožením veřejného zdraví.

Při úniku mastnoty do kanalizace vzniká hned několik problémů. Asi už jste někdy viděli obří hroudu tuku v kanalizační síti, kterým se říká „fatberg“ – ledovec tvořený tukem. K jejich prevenci je nezbytná ostražitost a pravidelná údržba odpadů. Podobné nánosy tuků se totiž v menším měřítku můžou objevit také v domácnostech nebo komerčních budovách.

Jediný způsob, jak se kluzkého problému zbavit, je používání účinných produktů a řešení, které zároveň čistí mastnotu dřív, než se nahromadí, a efektivně ji odstraňují, pokud už se stihla nashromáždit. Častým řešením na zachycování tuků a prevenci ucpávání potrubí jsou lapače tuků a přečerpávací stanice.

Lapač tuků je odpadní zařízení, které slouží k zachycení velké části tuků a tuhých látek dřív, než se spláchnou do odpadní vody. Takzvané lapoly nebo odlučovače tuků zachycují a oddělují odpadní tuky a tuhé částice. Díky filtraci látek z odpadní vody představují účinné preventivní opatření proti ucpávání potrubí mastnými nečistotami.

Lapače tuků se skládají z velké nádrže, kam teče voda z odtoku a usazuje se. Tuhé látky klesnou ke dnu, zatímco lehké tuky vyplavou na hladinu a uprostřed zůstává čistá voda. Tato voda odtéká do druhé nádrže a úzkým potrubím se vrací do kanalizační sítě. Řada lapolů má různá síta a přepážky na zachycování nečistot a velkých předmětů přitékajících do nádrže.

Přečerpávací stanice fungují na principu vytlačení odpadní vody z nižší polohy do výšky. Stanice čerpá vodu tlakovým potrubím, které ve vyšší poloze přesměruje odpadní vodu do dalšího místa určení.

Usazování tuků poškozuje jak přečerpávací stanice, tak lapače tuku. Oba typy zařízení se proto musí pravidelně čistit, aby nedocházelo ke zhoršení jejich funkčnosti. Menší objem usazenin lze ošetřit odmašťovadly, ale při nahromadění většího množství tuku je potřeba zásah odborníků.

Pokud se v lapolu nashromáždila silná vrstva tuku na hladině vody, je nutné nechat zařízení profesionálně vyčistit. Mnoho druhů tuku a vosku totiž při nižších teplotách tuhne a v potrubí vytvoří zátku, která vás donutí vyčistit celé přilehlé odpadní potrubí. Je to jen důkaz, jak je důležité lapače tuku používat.

I přečerpávací stanice se můžou ucpat v případě, že mastné nečistoty ztuhnou a vytvoří ostrůvky tuku na hladině, které se těžko rozbíjí a velmi rychle ucpávají vstupy do odpadních trubek. Pokud se tuhé shluky nečistot dostanou až do kanalizace, mohou vést až k velmi vážným problémům. Mastná špína se také může usazovat ve formě povlaku na bočních stěnách přečerpávací stanice.

Velké vrstvy usazenin tuků v přečerpávací stanici snižují její kapacitu a značně navyšují náklady na provoz stanice. Pokud tuk obalí plovákový spínač stanice, plovák přestane fungovat, dojde k přetečení odpadní vody a poruše čerpadla. Silný nános tuků s sebou nese také výrazný zápach rozkládajících se mastných nečistot.

Nadměrné usazování tuků v přečerpávací stanici mívá za následek manuálně náročné čištění stanice a donutí vás k výměně čerpadla, což není levná záležitost. Ačkoliv se vaši zaměstnanci snaží čistit potrubí, které se začíná ucpávat, čištění přečerpávací stanice je poměrně nebezpečné – hrozí zranění pracovníků a hromadění sirovodíku. Bezpečné vyčištění zanesené přečerpávací stanice proto přenechte raději odborníkům.

Na podobné práce oslovte experty na problematiku odpadní sítě, jako jsme my v NCH. Naše divize NCH Facilities se postará o vaše lapače tuků i přečerpávací stanice a odborně je vyčistí. Naše moderní biologická řešení odstraní nánosy tuků a olejů a zbaví vás nepříjemného zápachu. Výsledkem bude čisté, volně protékající odpadní potrubí.

Spojte se s našimi odborníky na odpadní vodu a zjistěte víc o čištění lapačů tuku a přečerpávacích stanic na https://campaigns.ncheurope.com/cs/facilities-drains/