NCH ​​Europe uvádí kroky, které by firmy měly podniknout při odmašťování dílů.

 

Krok 1

První krokem je zaměřit pozornost na to, co máte před sebou. Ve všech průmyslových odvětvích existuje řada součástek, které potřebují vyčistit, jako jsou převodovky nebo hlavice pístů v automobilové průmyslu, části motoru nebo ovládací prky křídel v leteckém průmyslu, hydraulické písty, čerpadla a ovládací prvky ve stavebnictí atd.

Menší díly nebo méně dílů je možné odmašťovat pomocí manuálních odmašťovacích systémů, kde se díly snadno vyčistí pro opětovné použití. Automatické odmašťovací systémy jsou účinné zejména u větších dílů nebo při velkém počtu součástek. Jejich čištění může trvat déle, ale příprava je jednoduchá. V případě automatického odmašťovacího systému od NCH Europe (Automatic Degreasing System, ADS) stačí, když zákazník jednotlivé díly rozebere a vloží je do stroje.

Krok 2

Jakmile se rozhodnete, co budete čistit a jaký typ mycího stroje potřebujete, dalším krokem je položit si otázku: Jakou chemii použiji? Podniky tradičně používají odmašťovací systémy na bázi uhlovodíkových rozpouštědel typu umývací vany na sudu, a i když jsou tyto technologie běžné, přicházejí se zvýšeným ohledem na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

V poslední době tyto úvahy stále častěji vedou k používání mycích zařízení na bázi vody a prodlužování životních cyklů chemie, které mají navíc přínos v tom, že produkují méně nebezpečný odpad a též snižují celkové množství odpadu.

Předpisy též ovlivňují stanovenou chemii používanou na čistění součástek v určitých průmyslových odvětvích. Například letecký průmysl vyžaduje použití pouze schválených chemikálií na čistění součástí letadel, schválených firmami Boeing, Rolls Royce, Airbus atd. To samé platí pro potravinářský průmysl, kde musí být čisticí prostředky schválené NSF, což znamená, že výrobek je bezpečný v případě náhodného styku s potravinami.

Krok 3

Zvažte, jaký produkujete odpad. Po vyčistění dílů je důležité zvážit jak se chemikálie (v této fázi odpad) likvidují a jak se stroj udržuje. Firmy musí odpad z mycího zařízení likvidovat zodpovědným způsobem. Odpad často obsahuje kontaminanty, které odpad klasifikují jako nebezpečný a výrobce odpadu (vy, zákazník) je v konečném důsledku zodpovědný za bezpečnou likvidaci odpadu. NCH ​​Europe nabízí all-inclusive službu, která splňuje všechny místní, regionální a národní předpisy pro zajištění bezpečné manipulace, přepravy a likvidace odpadu vyprodukovaného ve všech našich mycích zařízeních.

Dozvěděli jste se o různých krocích k účinnému čistění součástek; pokud máte součástku, která se nedá vyčistit a myslíte s,i že je to příliš složitý proces, zavolejte nám a naši pracovníci vám ukáží ve třech krocích, jak snadné je součástky vyčistit.