Při uvedení produktu na trh je často jeho předzvěstí nová marketingová kampaň. Je to také konec dlouhého procesu výzkumu, vývoje a testování. Tým chemiků, techniků a testovacích expertů NCH využívá odborné znalosti při vytváření produktů, které zajdou dál než konkurence.

 

Náskok NCH

Před uvedením na trh prošel Storm1 18měsíčním vývojovým procesem. Cílem tohoto procesu bylo vytvořit vylepšený produkt, který zlepší výsledky a sníží náklady zákazníků.

Na to nejsou nutné pouze odborné znalosti týmu Parts Cleaning, ale i odborné znalosti celé společnosti.

NCH je lídrem v oblasti vodních technologií na čištění dílů, ale naše znalosti a zpětná vazba od zákazníků se neomezují pouze na tuto jednu oblast. Naši chemici a technici pracují ve více oblastech. Například zpětnou vazbu od zákazníků používajících naše maziva lze vložit do procesu výzkumu a vývoje Parts Cleaning.

Začlenění těchto různých informačních řetězců vytváří produkty, které maximalizují výkon a prodlužují životnost při současném snižování odpadu a prostojů uživatelů.

Požadavky a výzkum

Proces výzkumu a vývoje začíná požadavkem lídrů jedné z platforem NCH. Tyto požadavky mohou mít několik podob. Nové produkty, které uspokojují potřeby zákazníků, přicházejí pravidelně, ale běžným požadavkem jsou i vylepšení produktů. Podnět k vylepšení produktů může pocházet ze zpětné vazby od zákazníků, jakož i z nových předpisů, které nařizují změny formulace.

Po přijetí technický tým vyhodnotí žádost, aby pochopil, co se od nového produktu vyžaduje.

Když dojde k regulačním změnám, u nichž je třeba aktualizovat formulaci, bude tým hledat alternativní komponenty. To vyžaduje důkladné znalosti o použité chemii, jakož i o předpisech v oblasti zdraví a bezpečnosti, zejména o problémech, které mohou vzniknout při kombinaci výrobků ve skutečných situacích.

Pokud je potřebný nový produkt, chemici NCH zahájí proces určování toho, jak by mohla vypadat formulace produktu. Od této chvíle se uskuteční proces revize a zlepšování před zahájením procesu testování několika možných formulací.

Tyto počáteční procesy jsou příkladem toho, co dělá z NCH lídra v oboru. Jako společnost založená na chemii se specializovaným týmem chemiků máme schopnost vytvářet a přizpůsobovat produkty, které se těžko replikují.

Experimentování

S novými produkty se paralelně testuje více formulací a porovnávají se výsledky. Tyto výsledné údaje se pak vrátí zpět do procesu vývoje. Při analýze výsledků testů mají chemici NCH přístup k údajům z předchozích testovacích kol pro další produkty na všech platformách. Tyto historické informace v kombinaci s poznatky zúčastněných chemiků pomáhají neustále vytvářet pokrokové produkty se zlepšeným výkonem.

Proces laboratorního testování je pochopitelně významný. Kromě základního testování, které se zaměřuje na otázku "dělá formulace to, co zákazník potřebuje?" Probíhají další testy.

Konzistence testování odráží ústřední součást vědeckého procesu. Dělá receptura to, co má, pokaždé, ve stejné kvalitě? Výkon produktu je jen tak dobrý jako nejhorší výsledek, který produkt provede. Protože pokud říkáte, že produkt něco dělá, měl by to udělat přinejmenším pro každého zákazníka, při každém použití. Jemné doladění produktu tak, aby poskytoval trvale vynikající výsledky, poskytuje zákazníkům konzistentní zkušenosti a klid.

Testování bezpečnosti je nezbytné. V celé Evropě i mimo ní se mnoho chemických látek zařazuje do přísnějších kategorií. Pokud je to možné, zaměřujeme se na použití nejméně nebezpečných materiálů na ochranu uživatele a životního prostředí, přičemž stále poskytujeme konzistentní výkon.

Naši chemici také úzce spolupracují s marketingovým týmem, aby zajistili, že na všech označeních výrobků budou uvedena správně bezpečnostní upozornění, pokyny k použití a preventivní informace.

V terénu

Po vytvoření a důkladném testování formulací v laboratorním prostředí je dalším krokem testování výkonu ve světě mimo laboratoře.

Když provádíme testování v terénu, dělá se to ve spolupráci se zákazníky v jejich provozech spolu s testy v závodech NCH po celé Evropě.

Když pracujeme se zákazníky na testování nových receptur, poskytuje to cenné údaje. Nejde o žádné sbližování; testujeme ve skutečném světě. To, co se z tohoto procesu dozvídáme, se zpětně přenáší do všech dalších procesů, které jsme do té doby podnikli. Funguje přípravek konzistentně, je jeho použití bezpečné, jaký vliv mají teploty při skladování?

V závislosti na produktu navrhují chemici NCH také testovací metody a zařízení pro skutečný provoz, které napodobují situace v reálném životě.

Výsledky tohoto třístupňového testování v terénu vedou buď k dalšímu vývoji produktu, nebo ke schválení výroby. V tom okamžiku mohou začít marketingové procesy.

Úspěch prostřednictvím vědy

NCH je chemická společnost. Náš výchozí bod pro to, co děláme, je na molekulární úrovni. Odtud získáváme informace a zkušenosti od našeho týmu více než 40 chemiků. Bereme v úvahu historické údaje experimentů a zpětnou vazbu od zákazníků k produktům na všech našich platformách, protože čím více informací máme při řešení problému, tím více řešení můžeme vyzkoušet a tím efektivnější mohou být tato řešení pro vás.

Vývoj a vylepšení Storm1 trvaly 18 měsíců, ale výsledkem tohoto procesu je podstatné zlepšení výsledků produktu. Začleněním odborných znalostí dostupných v celé společnosti (od vývoje maziv, kapalin pro kovozpracování atd.) Storm1 nejen zefektivnil, ale také vede k zlepšování účinnosti jiných produktů. Většině zákazníků nyní stačí měnit tekutiny jednou ročně. Poskytováním trvale vysokých výsledků po dlouhou dobu šetří podniky peníze oproti méně efektivním procesům čištění.

Vynaložili jsme čas a úsilí k vytvoření produktu, který vám ušetří čas a námahu.

Více informací o Storm1