Menu

+45 43 56 60 00

DanskDansk

Sprøjtestøbning, Irland

Brugerbedømmelse
(0 votes)

injection-molding-case-study-ireland

Sprøjtestøbning, Irland

Et sprøjtestøbningsanlæg i Irland med 15 støbemaskiner benyttede sig af to vandrensningsselskaber til vandrensning på stedet. Chem-Aqua behandlede køletårnet, mens en konkurrent tog sig af procesløkken. Kunden besluttede sig for at vælge en unik leverandør til vandrensning.

 

Analyse

De primære udfordringer i forhold til vandrensning på stedet var forårsaget af pladsbegrænsninger. Selvom anlægget var småt, var der konstant behov for 3-4 forskellige kemikalier. Pålidelig og effektiv drift af kølevandssystemet er altoverskyggende i forhold til anlæggets produktion. Vandrensningskemikalierne optog værdifuld gulvplads og var nødvendige i forhold til at behandle vanskeligt tilgængelige områder.

Selvom Chem-Aquas flydende vandrensningsprogram til køletårnet leverede gode resultater, udgjorde kemisk opbevaring, håndtering og kassering bæredygtighedsproblemer. HandiChem™ solid water-behandlingssystemet blev foreslået af Chem-Aqua med henblik på at tage hånd om disse problemstillinger.

Med Chem-Aquas HandiChem™-vandrensningssystem leveres kemikalierne som faste koncentrater i genanvendelige plastikflasker på 5 kg eller HandiPak® Solid Sticks (STX) i stedet for som væsker i tønder. De faste HandiPak®-koncentrater opløses efter behov i et lille plastikreservoir ved brug af et pålideligt Handifeed™-blandingspanel. Opløsningen pumpes ind i det system, der skal behandles, efter behov – på samme måde som med flydende kemikalier. HandiPak® Solid Sticks (STX) er emballeret i vandopløselig film og kan leveres via en Aquapass-bypassføder.

Løsning

HandiChem™-systemet, der erstatter det tidligere flydende behandlingsprogram til køletårnet, er nu installeret på et panel ved siden af tårnets controller og giver nemmere adgang til tårnets kemikaliestyring.

Konkurrentens væske til procesløkkebehandling blev udskiftet med HandiPak® STX, der leveres via Aquapass-enheden. Ud over kemisk dosering muliggør Aquapass også direkte rengøring takket være et integreret filtreringssæt, hvilket drastisk reducerer de problemer, der tidligere opstod med støbemaskinerne.

Det nye HandiChem™-system, der leveres af Chem-Aqua, tager bedst muligt hånd om kundens behov:

  • Drastisk reducerede kemikaliehåndteringsrisici og forbedret sikkerhed på arbejdspladsen
  • Problemet med adgang til flydende kemikalier og genpriming af pumpen på upraktiske steder blev løst
  • Der blev tilvejebragt en løsning til processiden (systembeskyttelse og direkte rengøring), hvilket reducerede nedetiden pga. rengøring
  • Eliminerede kasseringsomkostninger for op til € 30/tønde for tomme væsketønder

HandiChem™-systemet er et enkelt, sikkert og effektivt alternativt til flydende kemikalier til vandrensning.

handichem

HandiChem™ solid water-behandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants og Partsmaster er divisioner inden for NCH Europe.