Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

ZDROJE

Pri špecializácii na vodné hospodárstvo, energetiku a riešenie údržby je dôležité poskytovať technické poradenstvo a odborné vedomosti.

NCH Europe dodáva produkty nielen do oblasti priemyslu, pohostinstva a infraštruktúry. Naši technickí zástupcovia a odborníci z priemyslu poskytujú služby šité na mieru všetkým zákazníkom, a tým zaisťujú, že majú k dispozícii zdroje potrebné k riešeniu celej škály potrieb zákazníkov.

NCH Europe sa snaží informovať, vzdelávať a pomáhať svojim zákazníkom. Tu nájdete zdroje a technické rady týkajúce sa riešení a služieb, ktoré NCH Europe poskytuje cez svoje inovačné platformy: Lubricants & Fuel Additives, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water a Water Treatment.

contact-our-sales-rep

ZAUJÍMALO BY VÁS, ČO PRE VÁS MÔŽEME UROBIŤ?

Obmedzenie prestojov, zvýšenie účinnosti a zníženie nákladov. Zistite si viac informácií o riešeniach a službách ponúkaných spoločnosťou NCH Europe.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.