Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

ZDROJE

Pri špecializácii na vodné hospodárstvo, energetiku a riešenie údržby je dôležité poskytovať technické poradenstvo a odborné vedomosti.

NCH Europe dodáva produkty nielen do oblasti priemyslu, pohostinstva a infraštruktúry. Naši technickí zástupcovia a odborníci z priemyslu poskytujú služby šité na mieru všetkým zákazníkom, a tým zaisťujú, že majú k dispozícii zdroje potrebné k riešeniu celej škály potrieb zákazníkov.

NCH Europe sa snaží informovať, vzdelávať a pomáhať svojim zákazníkom. Tu nájdete zdroje a technické rady týkajúce sa riešení a služieb, ktoré NCH Europe poskytuje cez svoje inovačné platformy: Lubricants & Fuel Additives, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water a Water Treatment.

contact-our-sales-rep

ZAUJÍMALO BY VÁS, ČO PRE VÁS MÔŽEME UROBIŤ?

Obmedzenie prestojov, zvýšenie účinnosti a zníženie nákladov. Zistite si viac informácií o riešeniach a službách ponúkaných spoločnosťou NCH Europe.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.