Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

Voksavstøpningsprodusent

Brukervurdering
(0 votes)

wax-casting-case-study

Voksavstøpningsprodusent

Kunden vår ere n overlegen voksavstøpningsprodusent, som leverer til strategiske industrier, som: luft- og romfart, medisin, bil, forsvar og elektronikk. Når Chem-Aqua startet et vannbehandlingsprogram hos selskapet, var det alvorlige plassbegrensninger for behandling av kjemikalier på stedet. Dette gjorde det utfordrende å sette sammen et godt vannbehandlingssystem, og ga bekymringer for helse og sikkerhet.

 

Analyse

Flere aspekter vedrørende helse og sikkerhet kunne forbedres ved å bytte til et HandiChem™-system:

  • Bekymringer vedrørende håndtering og avhending av fat reduseres, da operatør kun behandler en beholder på fem kilo, istedenfor et fat på 25-200 kg.
  • Redusert kjemisk eksponering og risiko for søl. Mating og oppløsning skjer helt og holdent inne i HandiFeed™-systemet.
  • Mer gulvplass: tørrstoffene er mer konsentrerte enn flytende stoffer, og trenger derfor mye mindre gulvplass. Produkter leveres i 4x5-kilos beholdere som kan oppbevares på hyller.

Løsning

Etter et forslag fra Chem-Aqua ble det bygget et vannbehandlingsrom der HandiChem™-systemet skulle være, sammen med en mykner og et system for mating og kontroll. Den nye løsningen tillot:

  • Et mye bedre vannbehandlingsprogram.
  • Vannbesparelser grunnet mykneren, forbedret kjemi og automatiserte kontroller.
  • En reduksjon i helse- og sikkerhetsbekymringer, da et HandiChem™-system ble brukt istedenfor flytende kjemikalier.

Før installasjonen ble kjøletårn og flytende behandling flyttet til et lite skur, som til tider forårsaket søl og lekkasjer, redusert tilgang og rot i fat på stedet.

Etter installasjon hadde selskapet et rom dedikert til vannbehandling, inkludert en mykner, automatiske systemer for mating og kontroll og et HandiChem™ tørrstoffsystem.

Chem-Aquas HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram er en enkelt, trygg og pålitelig vannbehandlingsløsning, som hjalp kunden å oppnå høye lederstandarder.

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.