Analyse Anleggets ammoniakkuldesystem, på 1 600 tonn, består av tre fordampingskondensatorer og åtte kompressorer. Et 550-HP-kokesystem gir 85 psi prosessdamp. Pålitelig og effektiv operasjon av disse systemene er essensielt for anleggets produksjonsevne. Selv om Chem-Aquas flytende vann-behandlingssystem ga gode resultater, utgjorde lagring, håndtering og avhending av kjemikalier et stort problem for bærekraftighet. Et HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem ble introdusert for å håndtere disse problemene. Med Chem-Aquas HandiChem™ Vannbehandlingssystem blir kjemikalier levert enten i blokkform eller i resirkulerbare flasker på en gallon, istedenfor flytende på fat. HandiPak® Tørrstoffkonsentrater løses etter behov opp i et plastreservoar ved hjelp av et HandiFeed™ Mixebrett. Matingsløsningen pumpes inn i systemet som behandles, akkurat som med flytende kjemikalier. Løsning HandiChem™-systemet ble installert som en erstatning for det tidligere flytende vann-behandlingsprogrammet. Det nye tørrstoffsystemet ga dokumenterte resultater lik de fra det tidligere systemet, og lot anlegget nå bedriftens mål innen bærekraftighet, på grunn av HandiChem™-systemet: Reduserte sprut- og sølbekymringer Reduserer utslipp av klima- og drivstoffgasser assosiert med produktlevering Eliminerer håndtering, lagring og avhending av fat Reduserer emballasjekrav og avfallsmengder Chem-Aquas HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram viste seg å være et stykke innovative teknologi som ga miljøansvarlig vannbehandling og hjalp bedriften å nå sine bærekraftighetsmål. HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua", "articleBody": "Brustapperi, USA Et stort brustapperi i mellomvestlige USA ble presentert med sine bærekraftige initiativer for produksjonsanlegget deres på 300 000 kvadratfot. Disse initiativene fikk dem til å gjennomgå en rekke tiltak for å redusere anleggets påvirkning på mijøet. Kjøle- og kokesystemene ble mål for nærmere undersøkelse, da de bruker mye energi og vann.
Analyse Anleggets ammoniakkuldesystem, på 1 600 tonn, består av tre fordampingskondensatorer og åtte kompressorer. Et 550-HP-kokesystem gir 85 psi prosessdamp. Pålitelig og effektiv operasjon av disse systemene er essensielt for anleggets produksjonsevne. Selv om Chem-Aquas flytende vann-behandlingssystem ga gode resultater, utgjorde lagring, håndtering og avhending av kjemikalier et stort problem for bærekraftighet. Et HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem ble introdusert for å håndtere disse problemene. Med Chem-Aquas HandiChem™ Vannbehandlingssystem blir kjemikalier levert enten i blokkform eller i resirkulerbare flasker på en gallon, istedenfor flytende på fat. HandiPak® Tørrstoffkonsentrater løses etter behov opp i et plastreservoar ved hjelp av et HandiFeed™ Mixebrett. Matingsløsningen pumpes inn i systemet som behandles, akkurat som med flytende kjemikalier. Løsning HandiChem™-systemet ble installert som en erstatning for det tidligere flytende vann-behandlingsprogrammet. Det nye tørrstoffsystemet ga dokumenterte resultater lik de fra det tidligere systemet, og lot anlegget nå bedriftens mål innen bærekraftighet, på grunn av HandiChem™-systemet: Reduserte sprut- og sølbekymringer Reduserer utslipp av klima- og drivstoffgasser assosiert med produktlevering Eliminerer håndtering, lagring og avhending av fat Reduserer emballasjekrav og avfallsmengder Chem-Aquas HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram viste seg å være et stykke innovative teknologi som ga miljøansvarlig vannbehandling og hjalp bedriften å nå sine bærekraftighetsmål. HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua" }
Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

Brustapperi, USA

Brukervurdering
(0 votes)

soft-drink-case-study-usa

Brustapperi, USA

Et stort brustapperi i mellomvestlige USA ble presentert med sine bærekraftige initiativer for produksjonsanlegget deres på 300 000 kvadratfot. Disse initiativene fikk dem til å gjennomgå en rekke tiltak for å redusere anleggets påvirkning på mijøet. Kjøle- og kokesystemene ble mål for nærmere undersøkelse, da de bruker mye energi og vann.

 

Analyse

Anleggets ammoniakkuldesystem, på 1 600 tonn, består av tre fordampingskondensatorer og åtte kompressorer. Et 550-HP-kokesystem gir 85 psi prosessdamp. Pålitelig og effektiv operasjon av disse systemene er essensielt for anleggets produksjonsevne. Selv om Chem-Aquas flytende vann-behandlingssystem ga gode resultater, utgjorde lagring, håndtering og avhending av kjemikalier et stort problem for bærekraftighet. Et HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem ble introdusert for å håndtere disse problemene. Med Chem-Aquas HandiChem™ Vannbehandlingssystem blir kjemikalier levert enten i blokkform eller i resirkulerbare flasker på en gallon, istedenfor flytende på fat. HandiPak® Tørrstoffkonsentrater løses etter behov opp i et plastreservoar ved hjelp av et HandiFeed™ Mixebrett. Matingsløsningen pumpes inn i systemet som behandles, akkurat som med flytende kjemikalier.

Løsning

HandiChem™-systemet ble installert som en erstatning for det tidligere flytende vann-behandlingsprogrammet. Det nye tørrstoffsystemet ga dokumenterte resultater lik de fra det tidligere systemet, og lot anlegget nå bedriftens mål innen bærekraftighet, på grunn av HandiChem™-systemet:

  • Reduserte sprut- og sølbekymringer
  • Reduserer utslipp av klima- og drivstoffgasser assosiert med produktlevering
  • Eliminerer håndtering, lagring og avhending av fat
  • Reduserer emballasjekrav og avfallsmengder

Chem-Aquas HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram viste seg å være et stykke innovative teknologi som ga miljøansvarlig vannbehandling og hjalp bedriften å nå sine bærekraftighetsmål.

handichem

HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.