Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

Drůbežářský závod Klatovy a.s Fjærkrebehandling

Brukervurdering
(0 votes)

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s - Fjærkrebehandling

Fra 2001 til 2006 ble produksjonsfasilitetene til Drůbežářský závod Klatovy a.s oppgradert, som gjorde dette 40 år gamle selskapet til et av de mest moderne fabrikkene i Tsjekkia. Økt etterspørsel etter foredlet fjærkre forårsaket en økning i avløpsvann.

 

Problem

Det mekaniske anlegget for behandling av avløpsvann led av høye parameter, som resulterte i utilstrekkelig avløpsvannbehandling. Kunden opplevde høyere konsentrasjoner av COD, BOD og Nitrogen, som, om ikke behandlet, kunne resultere i store bøter.

Løsning

NCH Waste Water anbefalte installasjonen av fire patenterte BioAmp-enheter for å redusere de høye parameterne selskapet led under. De fire første BioAmp-enhetene ble økt til syv, for å sikre effektiv reduksjon av KOF, BOF og nitrogen, grunnet den høye produksjonen i anlegget.

Resultat

Den åtte måneder lange operasjonen resulterte i betydelige forbedringer i avløpsvannkvalitet og reduksjon av KOF- og BOF-konsentrasjoner. Mengden foredlet fjærkre økte med 40%. Verdien stabiliserte seg innenfor grenser satt av Kloakkreguleringer. I tillegg ble Nitrogenkonsentrasjoner redusert med 77%.

I dag kan fabrikken sikre stabile konsentrasjoner av KOF, BOF og nitrogen i avløpsvann, i følge Kloakkreguleringer med BioAmp-teknologi. Det eneste andre alternativet for å oppnå samme resultater ville vært å bygge et helt nytt anlegg for behandling av avløpsvann, som ville kostet rundt 70 millioner CZK.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.