Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

Plastprodusent, Storbritannia

Brukervurdering
(0 votes)

case-study-plastic-manufacturer-uk

Plastprodusent, Storbritannia

Kunden er en ledende plastprodusent i Storbritannia som spesialiserer seg innen injeksjonsnedleggelser. De er et selskap dedikert til kvalitet i systemstyring og helse og trygghet. Når ledelsen ble introdusert for HandiChem™-systemet fra Chem-Aqua, innså de umiddelbart dets potensiale for forbedring i vannbehandlingen deres, og bedriftens mål om å nå tryggere, mer miljøvennlige løsninger.

 

Analyse

Selv om Chem-Aquas flytende vann-behandlingssystem ga gode resultater, kunne flere aspekter ved helse og sikkerhet forbedres ved å byte til det nye HandiChem™-systemet:

  • Bekymringer vedrørende fathåndtering og –avhending reduseres, da operatøren kun håndterer en beholder på fem kilo istedenfor et fat på 25 kg eller 200 kg.
  • Redusert kjemisk eksponerings- og sølrisiko: produktet dekkes helt av en beholder på fem kilo. Oppløsning og mating av produktet skjer inne i HandiFeed™-systemet
  • Mer gulvplass: de faste produktene er mer konsentrerte enn flytende stoffer, og mer gulvplass blir ledig. Produkter leveres i innpakninger på 4x5 kg som kan oppbevares på hyller.

Løsning

HandiChem™-systemet erstatter tidligere flytende behandling. Det nye tørrstoffsystemet gir dokumentert gode resultater som matcher de fra tidligere flytende programmer med høy ytelse, og lar anlegget møte firmaets initiativer:

  • Reduserer manuell håndtering. Tryggere og mer pålitelige utslipp
  • Søl- og sprutbekymringer blir så godt som eliminerte
  • Lagring og avhending av kjemikalier på fat blir eliminert
  • Reduserte emballasjekrav og avfallsmengder

HandiChem™ har forbedret helse & trygghet og redusert bekymringer vedrørende lagring av kjemikalier hos denne plastprodusenten i Storbritannia.

Chem-Aqua HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram er en enkel, trygg og pålitelig vannbehandlingsløsning, som hjalp kunden å nå sine lederstandarder av høy kvalitet.

handichem

HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.