Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

Kontorbygning, Storbritannia

Brukervurdering
(0 votes)

case-study-office-block-uk

Kontorbygning, Storbritannia

Kontrobygget på elleve etasjer ligger i østlige London. Etter konstruksjon hadde det det lengste platen av glass i Storbritannia og er nå en verneverdig bygning.

 

Analyse

Kontorbygningen hadde allerede et godt doseringsoppsett som medførte et behov for modifiseringer kun i det kjemiske leveringssystemet. HandiChem™-systemet var det perfekte valget på grunn av dens innovasjon og miljøvennlige faktorer.

Det var også bekymringer fra ingeniørene på stedet vedrørende transport og lagring av kjemikalier (i en kjeller). HandiChem™-systemet eliminerer bekymringer vedrørende helse og sikkerhet.

Løsning

HandiChem™ solid-systemet ble installert, og tok i bruk mye av det allerede eksisterende doseringsoppsettet. Det nye solid-systemet:

  • Reduserte bekymringer for sprut og søl
  • Reduserer drivstoff- og klimagassutslipp assosiert med produktlevering
  • Eliminerer fathåndtering, -lagring og -avhending
  • Reduserer emballasje- og avfallsmengder

Chem-Aqua HandiChem™ Solid Vannbehandlingsprogrammet leveret også innovative teknologi som ga miljøvennlig behandling og hjalp til med oppnåelse av selskapets bærekraftige initiariver.

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.