Problem Avløpsvann blir behandlet med Omvendt Osmose- (OO) og Ultra-Filtreringsprosesser (UF), men anlegget lider av veldig høye KOF-nivåer under førbehandling – opp til 50 000 mg/l, som skaper problemer, spesielt for UF-membraner. Det ble nødvendig å stenge anlegget mens membranene ble renset. Dette gjorde det nødvendig å oppbevare store mengder avløpsvann til førbehandlingen mens produksjonen pågikk. Dette risikerte stopp i produksjon om avløpsvannsanlegget var nede for lenge. Løsning NCH Waste Water installerte, etter å ha jobbet tett med klienten, en BioAmp 5000 CCU i mars 2013, og hadde som mål å redusere mengden KOF med 10% og redusere fettlaget – 35 cm tykt – i oppbevaringstanken for avløpsvann til førbehandling, med 10%. BioAmp 5000 CCU leverer et stort antall levende og trygge bakterier daglig, og er laget for å fordøye organisk avfall (KOF og FOG) på nivået som produseres på store anlegg som dette. Resultat Etter de tretten første ukene med behandling kunne klienten rapportere at KOF- og FOG-nivåer var under målmengden. KOF-topper hadde forsvunnet (ingen over 18 000 mg/l) og systemet hadde raskere utvinningsgrad fra fettlekkasjer inn i prosessen. I september 2013 bekreftet klienten at BioAmp 5000 CCU hadde stor påvirkning i de travle sommermånedene, med all den ekstra iskremen som produseres. Innen oktober hadde alle FOG-problemer som påvirket UF-membranene blitt borte, eller redusert såpass at strømningshastigheten gjennom membranene ble vedlikeholdt, som fjernet behovet for tidlige stengninger på grunn av rengjøring. I oktober hadde alle FOG problemer som påvirket UF membranene forsvunnet eller blitt redusert betydelig og gjennomstrømningshastigheten i membranene ble opprettholdt, dette forhindret stenging grunnet rengjøring. Behovet for fjerning av FOG-tungt avfall ved hjelp av tanker har også blitt redusert med 5%.", "articleBody": "Iskremprodusent, Storbritannia Dette produksjonsanlegget i Storbritannia er en av Europas største iskremprodusenter. Selskapet eier og produserer mange merker av husholdningsiskremer. I likhet med alle selskaper er det viktig for dette anlegget å minimere påvirkningen på miljøet. De er forpliktet til kontinuerlig forbedring av miljøet og forebygging av forurensing, som lar dem redusere avfallsmengden og behandle avløpsvann i et toppmoderne behandlingssystem.
Problem Avløpsvann blir behandlet med Omvendt Osmose- (OO) og Ultra-Filtreringsprosesser (UF), men anlegget lider av veldig høye KOF-nivåer under førbehandling – opp til 50 000 mg/l, som skaper problemer, spesielt for UF-membraner. Det ble nødvendig å stenge anlegget mens membranene ble renset. Dette gjorde det nødvendig å oppbevare store mengder avløpsvann til førbehandlingen mens produksjonen pågikk. Dette risikerte stopp i produksjon om avløpsvannsanlegget var nede for lenge. Løsning NCH Waste Water installerte, etter å ha jobbet tett med klienten, en BioAmp 5000 CCU i mars 2013, og hadde som mål å redusere mengden KOF med 10% og redusere fettlaget – 35 cm tykt – i oppbevaringstanken for avløpsvann til førbehandling, med 10%. BioAmp 5000 CCU leverer et stort antall levende og trygge bakterier daglig, og er laget for å fordøye organisk avfall (KOF og FOG) på nivået som produseres på store anlegg som dette. Resultat Etter de tretten første ukene med behandling kunne klienten rapportere at KOF- og FOG-nivåer var under målmengden. KOF-topper hadde forsvunnet (ingen over 18 000 mg/l) og systemet hadde raskere utvinningsgrad fra fettlekkasjer inn i prosessen. I september 2013 bekreftet klienten at BioAmp 5000 CCU hadde stor påvirkning i de travle sommermånedene, med all den ekstra iskremen som produseres. Innen oktober hadde alle FOG-problemer som påvirket UF-membranene blitt borte, eller redusert såpass at strømningshastigheten gjennom membranene ble vedlikeholdt, som fjernet behovet for tidlige stengninger på grunn av rengjøring. I oktober hadde alle FOG problemer som påvirket UF membranene forsvunnet eller blitt redusert betydelig og gjennomstrømningshastigheten i membranene ble opprettholdt, dette forhindret stenging grunnet rengjøring. Behovet for fjerning av FOG-tungt avfall ved hjelp av tanker har også blitt redusert med 5%." }
Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

Iskremprodusent, Storbritannia

Brukervurdering
(0 votes)

ice-cream-case-study

Iskremprodusent, Storbritannia

Dette produksjonsanlegget i Storbritannia er en av Europas største iskremprodusenter. Selskapet eier og produserer mange merker av husholdningsiskremer. I likhet med alle selskaper er det viktig for dette anlegget å minimere påvirkningen på miljøet. De er forpliktet til kontinuerlig forbedring av miljøet og forebygging av forurensing, som lar dem redusere avfallsmengden og behandle avløpsvann i et toppmoderne behandlingssystem.

 

Problem

Avløpsvann blir behandlet med Omvendt Osmose- (OO) og Ultra-Filtreringsprosesser (UF), men anlegget lider av veldig høye KOF-nivåer under førbehandling – opp til 50 000 mg/l, som skaper problemer, spesielt for UF-membraner. Det ble nødvendig å stenge anlegget mens membranene ble renset. Dette gjorde det nødvendig å oppbevare store mengder avløpsvann til førbehandlingen mens produksjonen pågikk. Dette risikerte stopp i produksjon om avløpsvannsanlegget var nede for lenge.

Løsning

NCH Waste Water installerte, etter å ha jobbet tett med klienten, en BioAmp 5000 CCU i mars 2013, og hadde som mål å redusere mengden KOF med 10% og redusere fettlaget – 35 cm tykt – i oppbevaringstanken for avløpsvann til førbehandling, med 10%. BioAmp 5000 CCU leverer et stort antall levende og trygge bakterier daglig, og er laget for å fordøye organisk avfall (KOF og FOG) på nivået som produseres på store anlegg som dette.

Resultat

Etter de tretten første ukene med behandling kunne klienten rapportere at KOF- og FOG-nivåer var under målmengden. KOF-topper hadde forsvunnet (ingen over 18 000 mg/l) og systemet hadde raskere utvinningsgrad fra fettlekkasjer inn i prosessen. I september 2013 bekreftet klienten at BioAmp 5000 CCU hadde stor påvirkning i de travle sommermånedene, med all den ekstra iskremen som produseres.

Innen oktober hadde alle FOG-problemer som påvirket UF-membranene blitt borte, eller redusert såpass at strømningshastigheten gjennom membranene ble vedlikeholdt, som fjernet behovet for tidlige stengninger på grunn av rengjøring.  I oktober hadde alle FOG problemer som påvirket UF membranene forsvunnet eller blitt redusert betydelig og gjennomstrømningshastigheten i membranene ble opprettholdt, dette forhindret stenging grunnet rengjøring. Behovet for fjerning av FOG-tungt avfall ved hjelp av tanker har også blitt redusert med 5%.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.