Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk
Case-studier
mandag, 07 juli 2014 15:50

Jumbo/Comp. Portuguesa de Hipermercados, SA

jumbo-supermarket-case-study-portugal

Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA

I dag styrer Grupo Auchan Jumbo-hypermarkedene og Pão de Açúcar-supermarkedene i Portugal, med totalt 33 butikker (23 under Jumbomerket og 10 under Pão de Açúcar-merket) med et totalt areal på 197 630 m², 30 BOX-butikker, 23 Jumbo bensinstasjoner, 23 Saúde & Bem Estar-butikker, en Parafarmácia-butikk, syv Jumbo-optikere og en Jumbo Natureza-butikk. Gruppen gar omtrent 9 000 samarbeidspartnere.

{itpsharepoint}

 

Problem

Jumbo i Faro hadde veldig høye verdier vedrørende avløpsvannet som kom fra bakevare- og konditoriproduksjonsområdene. Etter å ha blitt advart om behovet for å følge grensene satt av lokale myndigheter – FAGAR – trengte Jumbo en konsistent, pålitelig løsning.

Løsning

I februar 2012 ble vi kontaktet av Mr. Luís Massapina, fra vedlikeholdsteamet til Jumbo i Faro. Etter å ha sjekket alle de viktigste detaljene, og for å best utnytte vår biologiske behandling, installerte NCH Waste Water en BioAmp i produksjonsområdet for bakevarer og konditorvarer – omtrent 100 m fra fettfellen, som tillot den biologiske behandlingen å rengjøre alle rørene på nesten 100 meters avstand, som endte i fettfellen.

Resultat

Fra mars til mai utførte FreeFlow™-bakteriene en full rengjøring av alle rørene fra utslippsstedet til fettfellen, og reduserte de høye verdiene i avløpsvannparameterne betraktelig. I september var resultatene allerde innenfor grensene som var satt av lokale myndigheter – FAGAR – som viste den effektive og konsistente ytelsen i BioAmp systemet.

mandag, 07 juli 2014 15:54

Pingo Doce, Distribuição Alimentar, SA Portugal

pingo-doce-supermarket-case-study-portugal

Pingo Doce, Distribuição Alimentar, SA Portugal

Med over 356 butikker er Pingo Doce nå den største supermarkedkjeden i Portugal, og har et salgsvolum på over 3 000 millioner Euro. Pingo Doce ble etablert i 1980 og er en del av Jeŕonimo Martins Group. Pingo Doce i Peniche tilbereder også over 6 000 måltider daglig.

{itpsharepoint}

 

Problem

Pingo Doce i Peniche har en fettseparator med en kapasitet på 10 m3, og en gjennomsnittlig daglig strøm på 33 m3. Gitt dette korte oppbevaringen bygges det opp mye organisk material i systemet. Dette resulterer i høye avløpsvannparametere.

Løsning

For å få kontroll på avløpsvannparameterne i det kommersielle anlegget ble det installert et BioAmp-system. I september ble to BioAmp-enheter installerte oppstrøms fra systemet (i industrikjøkkenet), med mellomrom mellom utslippstider. I mars 2012 ble en tredje BioAmp installert for bedre kontroll over behandlingen.

Resultat

To måneder etter behandlingsstart hadde FreeFlow™-bakterier (sluppet ut gjennom BioAmp-enhetene) senket avløpsvannparameterne to et akseptabelt nivå. I tillegg reduserte kunden rengjøring og vedlikehold av fettfellene betraktelig. BioAmp-systemet viste seg å være en utmerket behandling for verdier av COD (fra 1 800 til 1 200 mg/l), BOD (fra 440 til 110 mg/l) og TSS (fra 580 til 330 mg/l), som holdt FOG innenfor de tillatte grensene.

mandag, 07 juli 2014 15:56

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Italia

le-porte-franche-case-study-italy

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Italy

Shoppingsenteret Le Porte Franche – Botteghe i Franciacorta, åpnet 30. oktober 1998. Komplekset består av 120 butikker, et område med seks rom og et matområde kalt ‘piazza del divertimento’ –  square of fun, samt et utvalg barer og restauranter, Hele området dekker 47 000 m².

{itpsharepoint}

 

Problem

På grunn av fettlaget på overflaten trenger pumpestasjonen som henter avløpsvann fra restaurantene i andre etasje tømming på månedlig basis.

Løsning

NCH Waste Water installerte en BioAmp i mai 2011, i dreneringskolonnen til ‘Piadineria’ (sandwich- og pizzabutikk). Meningen med dette var å redusere oppbyggingen av fett i pumpestasjonen.

Resultat

Etter tre måneder med BioAmp-behandling kunne vedlikeholdssjefen bekrefte en drastisk reduksjon av fett i PUMPESTASJONen, som ledet til en reduksjon i tømmebehov. pumpestasjonen tømmes nå kun hver fjerde måned, istedenfor hver.

mandag, 07 juli 2014 15:13

Casino, Canada

casino-case-study-canada

Casino, Canada

Et stort casino resort i Ontario, Canada brukte flytende kjemikalier i kjøletårnene sine. Væskene ble oppbevart i store tanker i femte etasje. Fat med kjemikalier måtte slepes til matestasjonen på femte etasje og flyttet over i lagringstankene. Tankene tok for mye plass til å stå nærmere tårnene. Væskene ble pumpet til kjøletårnene, men linjene ble ofte tette og jevn rengjøring var nødvendig, som satte ansattes hele i fare.

{itpsharepoint}

 

Analyse

I august 2006 tok Chem-Aqua over vannbehandlingsprogrammet og foreslo å bytte fra væsker til et HandiChem™-tørrstoffsystem. HandiChem™-systemets kompakte størrelse ville kunne plassere matingssystemet rett foran tårnene, som kortet ned ledningsavstanden og eliminerte problemene rundt transport og oppbevaring av tanker. Et Eduktor matingssystem ble anbefalt som en erstatning for kjemiske pumper for mating av inhibitorer og biocider. Dette ville muliggjøre en større matehastighet for å imøtekomme et større system og tillate balansert fôring gjennom alle de fire årstidenes temperaturendringer.

Løsning

HandiChem™-systemet og eduktoren ble installerte og leverte resultatene til et væskebasert program samtidig som en rekke helsefarer ble fjernet. HandiChem™-systemets enkle bruk:

 • Reduserer bekymringer vedrørende søl
 • Eliminerer problemer vedrørende transport, bruk og oppbevaring av tanker
 • Ga solide konsentratpakker som enkelt kunne flyttes rundt om i anlegget ved hjelp av traller

HandiChem™ Tørrstoffbaserte Vannbehandlingsystem viste seg å være et stykke innovative teknologi som løste plass- og oppbevaringsproblemer på et lite tilgjengelig sted, mens resultatene fra vannbehandlingsprogrammet ble bedre.

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

lørdag, 28 juni 2014 20:34

Voksavstøpningsprodusent

wax-casting-case-study

Voksavstøpningsprodusent

Kunden vår ere n overlegen voksavstøpningsprodusent, som leverer til strategiske industrier, som: luft- og romfart, medisin, bil, forsvar og elektronikk. Når Chem-Aqua startet et vannbehandlingsprogram hos selskapet, var det alvorlige plassbegrensninger for behandling av kjemikalier på stedet. Dette gjorde det utfordrende å sette sammen et godt vannbehandlingssystem, og ga bekymringer for helse og sikkerhet.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Flere aspekter vedrørende helse og sikkerhet kunne forbedres ved å bytte til et HandiChem™-system:

 • Bekymringer vedrørende håndtering og avhending av fat reduseres, da operatør kun behandler en beholder på fem kilo, istedenfor et fat på 25-200 kg.
 • Redusert kjemisk eksponering og risiko for søl. Mating og oppløsning skjer helt og holdent inne i HandiFeed™-systemet.
 • Mer gulvplass: tørrstoffene er mer konsentrerte enn flytende stoffer, og trenger derfor mye mindre gulvplass. Produkter leveres i 4x5-kilos beholdere som kan oppbevares på hyller.

Løsning

Etter et forslag fra Chem-Aqua ble det bygget et vannbehandlingsrom der HandiChem™-systemet skulle være, sammen med en mykner og et system for mating og kontroll. Den nye løsningen tillot:

 • Et mye bedre vannbehandlingsprogram.
 • Vannbesparelser grunnet mykneren, forbedret kjemi og automatiserte kontroller.
 • En reduksjon i helse- og sikkerhetsbekymringer, da et HandiChem™-system ble brukt istedenfor flytende kjemikalier.

Før installasjonen ble kjøletårn og flytende behandling flyttet til et lite skur, som til tider forårsaket søl og lekkasjer, redusert tilgang og rot i fat på stedet.

Etter installasjon hadde selskapet et rom dedikert til vannbehandling, inkludert en mykner, automatiske systemer for mating og kontroll og et HandiChem™ tørrstoffsystem.

Chem-Aquas HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram er en enkelt, trygg og pålitelig vannbehandlingsløsning, som hjalp kunden å oppnå høye lederstandarder.

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

lørdag, 28 juni 2014 22:05

Plastprodusent, Storbritannia

case-study-plastic-manufacturer-uk

Plastprodusent, Storbritannia

Kunden er en ledende plastprodusent i Storbritannia som spesialiserer seg innen injeksjonsnedleggelser. De er et selskap dedikert til kvalitet i systemstyring og helse og trygghet. Når ledelsen ble introdusert for HandiChem™-systemet fra Chem-Aqua, innså de umiddelbart dets potensiale for forbedring i vannbehandlingen deres, og bedriftens mål om å nå tryggere, mer miljøvennlige løsninger.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Selv om Chem-Aquas flytende vann-behandlingssystem ga gode resultater, kunne flere aspekter ved helse og sikkerhet forbedres ved å byte til det nye HandiChem™-systemet:

 • Bekymringer vedrørende fathåndtering og –avhending reduseres, da operatøren kun håndterer en beholder på fem kilo istedenfor et fat på 25 kg eller 200 kg.
 • Redusert kjemisk eksponerings- og sølrisiko: produktet dekkes helt av en beholder på fem kilo. Oppløsning og mating av produktet skjer inne i HandiFeed™-systemet
 • Mer gulvplass: de faste produktene er mer konsentrerte enn flytende stoffer, og mer gulvplass blir ledig. Produkter leveres i innpakninger på 4x5 kg som kan oppbevares på hyller.

Løsning

HandiChem™-systemet erstatter tidligere flytende behandling. Det nye tørrstoffsystemet gir dokumentert gode resultater som matcher de fra tidligere flytende programmer med høy ytelse, og lar anlegget møte firmaets initiativer:

 • Reduserer manuell håndtering. Tryggere og mer pålitelige utslipp
 • Søl- og sprutbekymringer blir så godt som eliminerte
 • Lagring og avhending av kjemikalier på fat blir eliminert
 • Reduserte emballasjekrav og avfallsmengder

HandiChem™ har forbedret helse & trygghet og redusert bekymringer vedrørende lagring av kjemikalier hos denne plastprodusenten i Storbritannia.

Chem-Aqua HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram er en enkel, trygg og pålitelig vannbehandlingsløsning, som hjalp kunden å nå sine lederstandarder av høy kvalitet.

handichem

HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

mandag, 07 juli 2014 15:17

Sprøytestøping, Irland

injection-molding-case-study-ireland

Sprøytestøping, Irland

Et sprøytestøpingsanlegg i Irland, som opererte 15 støpemaskiner, hadde to vannbehandlingsselskaper som behandlet vann på anlegget. Chem-Aqua behandlet kjøletårnet mens en konkurrent behandlet prosessløyfen. Kunden bestemte seg for å bruke en unik leverandør av vannbehandling.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Den største utfordringen på dette stedet, i forhold til vannbehandling, var plassbegrensningene. På tross av et lite anlegg var tre-fire kjemikalier nødvendige til enhver tid. Pålitelig og effektiv operasjon av vannkjølesystemet er essensielt for anleggsproduksjon. Vannbehandlingskjemikaliene tok opp verdifull gulvplass og var nødvendige i lite tilgjengelige områder.

Selv om det flytende vann-behandlingssystemet fra ChemAqua til kjøletårnet ga resultater, presenterte fortsatt kjemisk lagring, håndtering og avhending store bærekraftighetsproblemer. Et HandiChem™ Solid Vannbehandlingssystem ble foreslått av ChemAqua som en løsning på disse problemene.

Med et HandiChem™ Vannbehandlingssystem fra ChemAqua blir kjemikalier levert som solide konsentrater i 5 kilos resirkulerbare plastflasker, eller HandiPak® Solid Sticks (STX), heller enn flytende på fat. HandiPak® Solide Konsentrater fra plastflasker løses opp i små plastreservoarer ved hjelp av et HandiFeed™ Mixebrett. Matningsløsningen pumpes så inn i systemet som behandles, akkurat som flytende kjemikalier. HandiPak® Solid Sticks (STX) pakkes inn i løselig film og kan mates gjennom en Aquapass arkmater.

Løsning

HandiChem™-systemet, som erstatter det tidligere brukte flytende vann-behandlingsprogrammet for kjøletårn, er nå installert på et panel ved siden av tårnkontrollene, som gir lettere tilgang og kjemikontroll i tårnet.

Konkurrentens væske brukt i prosessløyfebehandlingen ble byttet ut med HandiPak® STX, matet via Aquapass-enheten. Foruten kjemisk dosering tillater Aquapass også on-line rengjøring ved hjelp av integrert filtrering. Dette reduserer problemene i støpemaskinene drastisk.

Det nye HandiChem™-systemet, møtte best kundens behov:

 • En dramatisk reduksjon i håndtering av farlige kjemikalier, og sikkerheten på arbeidsplassen ble bedre
 • Løste problemet med tilgang til flytende kjemikalier og reprimering av pumper på lite tilgjengelige steder
 • Leverte en bedre løsning for prosessiden (systembeskyttelse og online rengjøring), som reduserer nedetid nødvendig for rensing
 • Eliminerte avhendingskostnader på opptil €30 per fat for tomme flytende fat

HandiChem™-systemet er et let, trygt og effektivt alternativ til flytende vann-behandlingskjemikalier.

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

torsdag, 08 mai 2014 00:00

Vodafone, Irland

NCH Waste Water - Bioamp Waste Water Treatment

For more information contact: customer.services@nch.com

telecommunications-vodafone-case-study

Vodafone, Irland

Vodafone Group Plc. er verdens ledende selskap innen mobil telekommunikasjon, med en betydelig tilstedeværelse i Europa, Midtøsten, Afrika, Stillehavsasia og USA. Gruppen har over 315 millioner kunder og handler på europeiske og amerikanske aksjemarkeder med en Verdi på over £63 milliarder i juni 2009.

Vodafone Irland har over 2.2 millioner kunder med omtrent 45% av markedet. De har 1 650 ansatte i anlegg i Dublin og Dundalk, som gir kundeservice 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Akkurat som med alle andre Vodafone-anlegg, har Vodafone Irland en sterk miljøstrategi for å redusere påvirkningen deres avfall har på miljøet.

{itpsharepoint}

 

Problem

Vodafone Irland led konstant under større avløpsvannskostnader. Mengden deres var ofte over grensen satt av lokale myndigheter. Dette ledet til høye kostnader for behandling av avløpsvann

Løsning

NCH Waste Water anbefalte bruk av en fettavskjærer behandlet av en BioAmp-enhet. Det patenterte BioAmp-systemet tilbyr et utmerket alternativ til avløpsvedlikehold og produserer nok bakterier til å ha betydelig påvirkning på alle avløpssystemer.

Resultat

Vannavgifter har blitt redusert med over 50% siden desember 2008 sammenliknet med same tidsperiode i fjor, og 50% i 2009. Alle avløpsvannlisenser har også vært innenfor parameterne siden installasjon, og Vodafone Irland opplevde en avkastning på investeringen etter bare litt over 7.5 måneder. Kundens sjef for assisterende anlegg anbefaler bruk av BioAmp for alle fremtidige fettavskjærerinstallasjoner.

lørdag, 28 juni 2014 22:10

Universitet, Storbritannia

case-study-university-uk

Universitet, Storbritannia

Et viktig selskap innen fasilitetsstyring i Storbritannia ble introdusert for det nye HandiChem™ Tørrstoffbaserte Behandlingssystem fra Chem-Aqua. Porteføljen deres inkluderte en 2 år gammel bygning, hjemmet til en prestisjetung forskningsenhet ved et universitet i Storbritannia. HandiChem™-systemet ga dem muligheten til å bli pionerer innen utvikling av et forbedret vannbehandlingsprogram i flaggskipbygningen deres, for å gjøre den tryggere, mer pålitelig og mer bærekraftig.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Kjølesystemet i bygningen består av to hovedkjøletårn på 1550 kW og 3450 kW. De tar seg av kjølebehovene til både forskningsutstyr og HVAC.

Bygningen har et tradisjonelt, flytende vannbehandlingssystem. En rekke problemer svekker bærekraftigheten: oppbevaring og avhending av fat, håndtering av kjemikalier, søl, pumpefeil på grunn av lekkasjer etc… Etter en grunding analyse av vannprogrammet og omgivelsene, kunne Chem-Aqua identifisere muligheten til å oppnå energi- og vannbesparelser ved å ta i bruk en annerledes, toppmoderne kjemi. Et tørrstoffbasert HandiChem™-system ble tatt i bruk for å løse disse problemene.

Med et Tørrstoffbasert HandiChem™-system ble kjemikalier levert som solide konsentrater. Produktene er pakket inn i resirkulerbare forpakninher på 5 kg, ikke som væsker på fat. HandiPak® Solide Konsentrater fra plastflasker løses opp i et lite plastreservoar etter behov, ved hjelp av et HandiFeed™ Blandingsbord. Matingsløsningen pumpes inn i systemet etter behov, akkurat som flytende kjemikalier.

Løsning

HandiChem™-systemet, som erstatter de tidligere vannkjølingstårnene, er nå installert på et panel og mater begge systemene. Installasjonen er mye ryddigere og mer kompakt, som resulterer i økt sikkerhet for ansatte rundt systemet.

Det nye HandiChem™-systemet levert av Chem-Aqua, tilfredsstillte best kundens behov:

 • En dramatisk reduksjon i risiko for søl.
 • Renere og billigere kjemisk arbeidsstajson oppbevaringsområde.
 • Redusert håndtering, ikke mer grunning av pumper, sikrere og mer stabil dosering
 • Forbedret vann- og energieffektivitet ved å øke konsentrasjonssyklusene fra 2.3 til 3.
 • Mer ansvarsfull kjemikalieforbruk

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingsprogram viste seg å være innovative teknologi som ga både forbedret kjemikaliehåndtering og kostnadsbesparelser.

handichem

The HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

lørdag, 28 juni 2014 19:52

Iskremprodusent, Storbritannia

ice-cream-case-study

Iskremprodusent, Storbritannia

Dette produksjonsanlegget i Storbritannia er en av Europas største iskremprodusenter. Selskapet eier og produserer mange merker av husholdningsiskremer. I likhet med alle selskaper er det viktig for dette anlegget å minimere påvirkningen på miljøet. De er forpliktet til kontinuerlig forbedring av miljøet og forebygging av forurensing, som lar dem redusere avfallsmengden og behandle avløpsvann i et toppmoderne behandlingssystem.

{itpsharepoint}

 

Problem

Avløpsvann blir behandlet med Omvendt Osmose- (OO) og Ultra-Filtreringsprosesser (UF), men anlegget lider av veldig høye KOF-nivåer under førbehandling – opp til 50 000 mg/l, som skaper problemer, spesielt for UF-membraner. Det ble nødvendig å stenge anlegget mens membranene ble renset. Dette gjorde det nødvendig å oppbevare store mengder avløpsvann til førbehandlingen mens produksjonen pågikk. Dette risikerte stopp i produksjon om avløpsvannsanlegget var nede for lenge.

Løsning

NCH Waste Water installerte, etter å ha jobbet tett med klienten, en BioAmp 5000 CCU i mars 2013, og hadde som mål å redusere mengden KOF med 10% og redusere fettlaget – 35 cm tykt – i oppbevaringstanken for avløpsvann til førbehandling, med 10%. BioAmp 5000 CCU leverer et stort antall levende og trygge bakterier daglig, og er laget for å fordøye organisk avfall (KOF og FOG) på nivået som produseres på store anlegg som dette.

Resultat

Etter de tretten første ukene med behandling kunne klienten rapportere at KOF- og FOG-nivåer var under målmengden. KOF-topper hadde forsvunnet (ingen over 18 000 mg/l) og systemet hadde raskere utvinningsgrad fra fettlekkasjer inn i prosessen. I september 2013 bekreftet klienten at BioAmp 5000 CCU hadde stor påvirkning i de travle sommermånedene, med all den ekstra iskremen som produseres.

Innen oktober hadde alle FOG-problemer som påvirket UF-membranene blitt borte, eller redusert såpass at strømningshastigheten gjennom membranene ble vedlikeholdt, som fjernet behovet for tidlige stengninger på grunn av rengjøring.  I oktober hadde alle FOG problemer som påvirket UF membranene forsvunnet eller blitt redusert betydelig og gjennomstrømningshastigheten i membranene ble opprettholdt, dette forhindret stenging grunnet rengjøring. Behovet for fjerning av FOG-tungt avfall ved hjelp av tanker har også blitt redusert med 5%.

lørdag, 28 juni 2014 21:36

Meieri, Italia

case-study-dairy

Meieri, Italia

Kunden har bygget et nytt meieri for å produsere den berømte osten fra provinsene Parma, Modena og Reggio Emilia. En dampgenerator, lagret i en dedikert tank, har blitt installert. Kokeren opererer kun fem timer daglig, tidlig i morgentimene.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Kunden har en liten operasjon med et viktig dog lite dampkrav. Prosessoperatørene må også operere kokeren. Da kunden opererer innen matproduksjon, kunne de enkelt se fordelene ved et tørrstoffprogram i forhold til: trygghet, enkel manipulasjon og ingen direkte kontakt med kjemikalier.

Videre ville kunden ha fordel av HandiChem™ tørrstoffsystemet, som eliminerer risikoen medført av potensielle lekkasjer av flytende kjemikalier i et matproduksjonsanlegg.

Løsning

Chem-Aqua har satt sammen en skreddersydd løsning som tar i bruk et HandiChem™ vannbehandlingssystem. Solide produkter som brukes på stedet inkluderer en oksygenfjerner og en indre behandling, der begge er godkjente for matindustrien. Som en del av løsningen og for å redusere behandlingskostnadene har det blitt foreslått legge til deler av dampen i vanntanken, for å øke vannets matingstemperatur opp til 60°C - 85°C.

Chem-Aquas HandiChem™-system ga:

 • Ingen kontakt med kjemikaliene
 • Et konstant ryddig og rent kokerom
 • Automatisk dosering etter behov med timeren til HandiFeed™
 • Kostnadsreduksjoner i produkter og økt aktivumbeskyttelse grunnet økningen i vannets matingstemperatur

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbaserte Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

lørdag, 28 juni 2014 21:45

Matprodusent, UK

case-study-food-manufacture

Matprodusent, UK

Kunden vår er en stor, veletablert produsent av bearbeidet kjøtt, med beliggenhet i et sentralt bystrøk i England.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Kjøletårnets og kokebehandlingens kjemiske fat ble oppbevart i et fellesområde for ingeniøravdelingen. Området har et tung fotfall og et krav til gaffeltruck for tilgang.

Kjøletårnets kjemiske doseringssystem og lagringsutstyr blokkerte delvis gaffeltruckadgangen til området, som betydde potensiell skade på fat og kjemisk lekkasje.

Som en del av selskapets grønne initiativ hadde en vasketank på 6 m3 blitt installert på området, som gjorde det mye bedre.

Løsning

Etter en befaring fra Chem-Aqua ble HandiFeed™ installert, og erstattet hele behovet for lagring av flytende kjemikalier.

Kjemikalietankene til kjøletårnet har blitt erstattet med veggmonterte brett. Dette har fjernet alt som var på gulvet, og, siden doseringsstasjonen er rett på innsiden av døra, frigjort ettertraktet lagringsplass og eliminert risiko for lekkasje grunnet fall eller gaffeltruckaktiviteter.

Den kjemiske lagringsringen, der 25-kilos fat med flytende kjemikalier tidligere ble lagret, har nå blitt fjernet. HandiPak®-patronene oppbevares i ingeniørenes lagringsområde på hyller. Fordelene for området grunnet HandiChem™ tørrstoffsystem inkluderer:

 • Fjernet risiko for søl ved å fjerne lagring av flytende kjemikalier
 • Fjernet risiko for manuell behandling (noen ganger måtte tanker etc. flyttes på for adgang)
 • Maksimert tilgjengelig lagringsplass
 • Enda et “grønt” produkt til en voksende portefølje

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

lørdag, 28 juni 2014 21:53

Kjøttprosessanlegg, UK

case-study-meat-processing-plant-uk

Kjøttprosessanlegg, UK

Kunden er en ledende produsent og leverandør av fersk mat, inkludert: svin, pølser og bacon. Med flere anlegg i England og Wales leverer de ferskvarer til velkjente supermarkeder over hele Storbritannia.

For noen år siden lanserte kunden et ‘Tenk Grønt’-program. Det team dedikert til Miljøbeskyttelse ble etablert. Deres oppgaver inkluderte: ISO 14001 Miljøstandard implementert ved alle anlegg, og klare mål innen reduksjon av prosessvann og CO2-utslipp per tonn produkt.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Når de ble indrodusert for HandiChem™-systemet til Chem-Aqua skjønte teamet hvilket potensiale det kunne ha i ‘Tenk Grønt’-programmet deres:

 • Redusert vekt sammenlignet med væske, og derfor lavere klimagassutslipp fra våre leveranser
 • Reduserte krav til emballasje og avfallsmengde
 • 100% av kjemikaliene brukes. Derfor blir trippelskylling av fat unødvendig

Videre analyse av stedet avslørte flere viktige fordeler.  A further, deeper analysis on site highlighted further significant benefits. Kjølesystemet omfatter fem fordampingskondensatorer. Disse ble behandlet med flytende kjemikalier som manuelt måtte bæres opp to trapper, som resulterte i risiko for skader og søl. Kjelene i fyrhuset ble behandlet med et flytende alt-i-ett-produkt.  Den kjemiske tanken sto på en fylling som det tok to menn for å løfte 220 kg i vekt. Dette resulterte i bekymringer vedrørende manuell håndtering, og ga, teknisk sett, heller ingen fleksibilitet i kontrollen av kjemien i kjelen.

Løsning

Chem-Aquas HandiChem™-system ble installert som en erstatning for det tidligere flytende vann-behandlingsprogrammet. Det nye solid-systemet hjalp anlegget med å møte målene med sitt grønne initiative. I tillegg ga det:

 • Redusert manuell håndtering, tryggere og mer pålitelig utlevering
 • Bekymringer for søl ble nesten borte
 • Plassbesparelse

Med Chem-Aquas HandiChem™-system ble bekymringer innen fathåndtering og –avhending reduserte, da operatøren kun håndterer en beholder på fem kilo, istedenfor tunge fat. I tillegg er det mindre risiko for kjemisk eksponering og søl, da oppløsning og mating alt skjer inne i HandiFeed™-systemet.

Chem-Aquas HandiChem™ tørrstoffbaserte vannbehandlingsprogram er en enkelt, trygg og pålitelig vannbehandlingsløsning som hjelper kundene å nå sine høye mål innen styring.

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

mandag, 07 juli 2014 15:09

Brustapperi, USA

soft-drink-case-study-usa

Brustapperi, USA

Et stort brustapperi i mellomvestlige USA ble presentert med sine bærekraftige initiativer for produksjonsanlegget deres på 300 000 kvadratfot. Disse initiativene fikk dem til å gjennomgå en rekke tiltak for å redusere anleggets påvirkning på mijøet. Kjøle- og kokesystemene ble mål for nærmere undersøkelse, da de bruker mye energi og vann.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Anleggets ammoniakkuldesystem, på 1 600 tonn, består av tre fordampingskondensatorer og åtte kompressorer. Et 550-HP-kokesystem gir 85 psi prosessdamp. Pålitelig og effektiv operasjon av disse systemene er essensielt for anleggets produksjonsevne. Selv om Chem-Aquas flytende vann-behandlingssystem ga gode resultater, utgjorde lagring, håndtering og avhending av kjemikalier et stort problem for bærekraftighet. Et HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem ble introdusert for å håndtere disse problemene. Med Chem-Aquas HandiChem™ Vannbehandlingssystem blir kjemikalier levert enten i blokkform eller i resirkulerbare flasker på en gallon, istedenfor flytende på fat. HandiPak® Tørrstoffkonsentrater løses etter behov opp i et plastreservoar ved hjelp av et HandiFeed™ Mixebrett. Matingsløsningen pumpes inn i systemet som behandles, akkurat som med flytende kjemikalier.

Løsning

HandiChem™-systemet ble installert som en erstatning for det tidligere flytende vann-behandlingsprogrammet. Det nye tørrstoffsystemet ga dokumenterte resultater lik de fra det tidligere systemet, og lot anlegget nå bedriftens mål innen bærekraftighet, på grunn av HandiChem™-systemet:

 • Reduserte sprut- og sølbekymringer
 • Reduserer utslipp av klima- og drivstoffgasser assosiert med produktlevering
 • Eliminerer håndtering, lagring og avhending av fat
 • Reduserer emballasjekrav og avfallsmengder

Chem-Aquas HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingsprogram viste seg å være et stykke innovative teknologi som ga miljøansvarlig vannbehandling og hjalp bedriften å nå sine bærekraftighetsmål.

handichem

HandiChem™ Tørrstoff Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

mandag, 07 juli 2014 15:33

Consorzio Grossisti Industria, Italia

consorzio-case-study-italy

Consorzio Grossisti Industria, Italy

Consozio Grossisti er et italiensk slakteri som eies av Torino. Anlegget slakter storfe i flere aldere og opererer fem dager i uken. Anlegget produserer over 50 tonn per dag (200 dyr per dag, 44 000 per år.)

Avløpsvann som kommer fra rom- og utstyrsvask gjennomgår en før-behandlingsskjerm (mindre enn 6 mm) før det slippes ut i offentlige kloakksystemer gjennom et 300 meter langt rør. Daglig avløpskapasitet: omtrent 200 m³. Årlig avløpsvolum: omtrent 50 000 m³.

{itpsharepoint}

 

Problem

Fettoppbygging i rør og inspeksjonshull krever daglig fjerning. Dette ble gjort manuelt av ansatte. Hver andre måned måtte kvalifisert personell høytrykksspyle rørene for å forebygge tette rør.

Løsning

NCH Waste Water diskuterte problemet med kunden og foreslo installasjonen av en BioAmp biogenerator, og en BioAmp til etter tre måneder, for å eliminere fettoppbygging. De to BioAmp-enhetene ble installerte under bakken nær slakteområdet, hvor vaske- og avløpsvann renner sammen. Dette tillater FreeFlow™ å bli sluppet nær førbehandlingsskjermen

Resultat

Den første BioAmp Biogeneratoren ble installert i februar 2012, og etter tre måneder merket kunden en reduksjon av fett i fellene. En annen BioAmp ble installert i juni 2012. I September 2012 var mengden fett i rørene betraktelig redusert. Kunden behøver ikke lenger manuelt høyttrykkspyle rørene eller manuelt fjerne fett fra hullene.

mandag, 07 juli 2014 15:40

Bryggeri, UK

brewery-case-study-uk

Bryggeri, UK
Dette store, uavhengige bryggeriet ligger i Storbritannia. Bryggeriet ligger i sentrum, i nærheten av kommersielle og industrielle områder, og boligområder. Bryggeriets oppgaver inkluderer brygging og behandling av øl og lager. De har utviklet seg over to århundrer til å bli et av Storbritannias topp 10 bryggerier.
 
Et av de vanlige problemene man møter i et bryggeri er avløpsvannets styrke og volum, som varierer over tid, i tråd med produksjonen. Dette er en utfordring for et hvilket som helst prossessteknisk eller kjemisk behandlingsprogram.
{itpsharepoint}

 

Problem

Avløpsvann inneholder store mengder KOF og SS. Dette er veldig dyrt, da lokale kraftselskap krever høye avgifter for dette. Bøter kan også forekomme om nivåene overgår grenser satt av myndighetene.

Løsning

I nært samarbeid med prosjekt- og driftssjef på bryggeriet installerte NCH Wate Water fire BioAmp enheter i juli 2009. Systemet, som produserer over 30 billioner levende og aktive bakterier,  er egnet til fordøyelse av organisk avfall som forbindes med bryggeriavfall.

Resultat

Ukentlige prøver ble tatt av kraftselskapet av en 24-timers komposittprøvesamler. Det er ofte en sesongavhengig reduksjonstrend i verdier av COD gjennom vinteren, som ble opplevd igjen. Denne trenden fortsatte nedover i løpet av våren, som ikke var synlig i 2008. Dette er enda tydeligere med SS. Ukentlige kostnader reduserte dramatisk i oktober 2009. På tross av en generell økning i kostnader, betales det mye mindre per kubikkmeter avfall i 2010 enn i 2009. Ved årets utgang hadde de spart £63,578 etter at kostnadene var trukket fra.

mandag, 07 juli 2014 15:43

Fersk pastaprodusent, Italia

pasta-producer-case-study-italy

Fersk pastaprodusent, Italia

Denne produsenten av fersk pasta er ledende i det europeiske markedet for fresk pasta. Dette har blitt oppnådd gjennom kontinuerlig innovasjon, overlegen kvalitet og ved å befeste styrken til et merke som, gjennom flere tiår, har vunnet tilliten til millioner av kunder.

De tilbyr tradisjon og innovasjon, og leverer mange spesialiteter, inkludert: gnocchi, ravioli, tagliatelle, ferske sauser, lasagne og cannelloni.

{itpsharepoint}

 

Problem

Avløpsvann fra utstyret blokkerte kontinuerlig rør, på grunn av organisk avfall som skapte en oppbygging av oljer og fett i pumpestasjonen og to fettfeller. For å holde verdier av KOF, BOF og SS under gitte grenser ble et eksternt selskap benyttet for å tømme pumpestasjonenen og fettutskillerne hver uke, til høye priser.

Løsning

Etter et besøk og en analyse av avløpskartet anbefalte NCH Waste Water installasjon av en BioAmp ved den første fettfellen for å redusere oppbyggingen av oljer og fett, og for å holde nivåer av KOF, BOF og SS under en viss grense.

Resultat

Etter tre måneder med BioAmp må pumpestasjonen og fettfellene tømmes kun hver tredje uke, som sparer selskapet €12.500 årlig. Blokkeringer og lukt i rørene har blitt eliminerte, og KOF-, BOF- og SS-verdier holder seg under grensene, som fjerner risikoen for bøter og avgifter. Tradisjonelle biologiske produkter brukes heller ikke lenger, som sparer €3.000 årlig.

mandag, 07 juli 2014 15:46

Drůbežářský závod Klatovy a.s Fjærkrebehandling

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s - Fjærkrebehandling

Fra 2001 til 2006 ble produksjonsfasilitetene til Drůbežářský závod Klatovy a.s oppgradert, som gjorde dette 40 år gamle selskapet til et av de mest moderne fabrikkene i Tsjekkia. Økt etterspørsel etter foredlet fjærkre forårsaket en økning i avløpsvann.

{itpsharepoint}

 

Problem

Det mekaniske anlegget for behandling av avløpsvann led av høye parameter, som resulterte i utilstrekkelig avløpsvannbehandling. Kunden opplevde høyere konsentrasjoner av COD, BOD og Nitrogen, som, om ikke behandlet, kunne resultere i store bøter.

Løsning

NCH Waste Water anbefalte installasjonen av fire patenterte BioAmp-enheter for å redusere de høye parameterne selskapet led under. De fire første BioAmp-enhetene ble økt til syv, for å sikre effektiv reduksjon av KOF, BOF og nitrogen, grunnet den høye produksjonen i anlegget.

Resultat

Den åtte måneder lange operasjonen resulterte i betydelige forbedringer i avløpsvannkvalitet og reduksjon av KOF- og BOF-konsentrasjoner. Mengden foredlet fjærkre økte med 40%. Verdien stabiliserte seg innenfor grenser satt av Kloakkreguleringer. I tillegg ble Nitrogenkonsentrasjoner redusert med 77%.

I dag kan fabrikken sikre stabile konsentrasjoner av KOF, BOF og nitrogen i avløpsvann, i følge Kloakkreguleringer med BioAmp-teknologi. Det eneste andre alternativet for å oppnå samme resultater ville vært å bygge et helt nytt anlegg for behandling av avløpsvann, som ville kostet rundt 70 millioner CZK.

onsdag, 21 januar 2015 11:29

Løsningen for anlæggsindustrien

For more information contact: customer.services@nch.com

Rust Corrosion Case study

løsningen til anlægsindustrien

Etableret for over 60 år siden og nu et af de mest anerkendte navne i bygge- og anlægsnæringen med en omsætning på i overkanten af £650m, selskabet er en integreret del af infrastrukturen i UK og i øgende grad del af grundlaget for internationale markeder.

Selskabet har en stor mængde med kostbart løfteudstyr som bruges til at løfte alt fra bygningsmaterialer til barakker og til og med arbejdere. Løfteredskaberne er udsatte for ekstreme vejrforhold og derfor rust og korrosion.

{itpsharepoint}

 

Problem

Efter brug må alle løfteredskaber inspiceres for at sikre den strukturelle integriteten til metallet før de bruges på ny. Konsekvenserne af et svigt på løfteredskab kan være katastrofale.

Inspektionsregimet var en manuel operation med brug af stålbørster og visuel inspektion af kæder, lænker og remskiver. Dette inspektionsregimet var tidskrævende og kun lidt effektivt da mange dele blev skrottet for tidlig grundet manglende evne til at inspicere korrekt.

Løsning

Nedsænkning af løfteredskabet i  X-Rust 7 i 24 timer giver en meget mere  præcis visuel inspektion. X-Rust 7 fjerner rust fra alle sprækker for klart at afdække strukturelle svagheder.

Resultat

Forbedret inspektionsregime

Omkostningsreduktion grundet mindre svind på kæder og udstyr

Tidsbesparelse - ikke mere manuel skrubbbning for at fjerne rust med stålbørster

Image og brugertillid - indtryk af godt vedligeholdt udstyr på anlægget. Delene kan males efter rustfjerningen

lørdag, 28 juni 2014 22:00

Kontorbygning, Storbritannia

case-study-office-block-uk

Kontorbygning, Storbritannia

Kontrobygget på elleve etasjer ligger i østlige London. Etter konstruksjon hadde det det lengste platen av glass i Storbritannia og er nå en verneverdig bygning.

{itpsharepoint}

 

Analyse

Kontorbygningen hadde allerede et godt doseringsoppsett som medførte et behov for modifiseringer kun i det kjemiske leveringssystemet. HandiChem™-systemet var det perfekte valget på grunn av dens innovasjon og miljøvennlige faktorer.

Det var også bekymringer fra ingeniørene på stedet vedrørende transport og lagring av kjemikalier (i en kjeller). HandiChem™-systemet eliminerer bekymringer vedrørende helse og sikkerhet.

Løsning

HandiChem™ solid-systemet ble installert, og tok i bruk mye av det allerede eksisterende doseringsoppsettet. Det nye solid-systemet:

 • Reduserte bekymringer for sprut og søl
 • Reduserer drivstoff- og klimagassutslipp assosiert med produktlevering
 • Eliminerer fathåndtering, -lagring og -avhending
 • Reduserer emballasje- og avfallsmengder

Chem-Aqua HandiChem™ Solid Vannbehandlingsprogrammet leveret også innovative teknologi som ga miljøvennlig behandling og hjalp til med oppnåelse av selskapets bærekraftige initiariver.

handichem

HandiChem™ Tørrstoffbasert Vannbehandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.