Adhesiver fra NCH Partsmaster

NCH Partsmaster tilbyr kundene en stort utvalg adhesiver, tetningsmidler og fyllingsmidler, inkludert hurtigadhesiver og svært sterk akryl. Vi tilbyr spesialistadhesiver som du sjelden finner andre steder.

I tillegg til å levere et allsidig og bredt utvalg av kvalitetsadhesiver tilbyr NCH Partsmaster teknisk kunnskap og veiledning for å sikre at du får det beste adhesivet for jobben.

ADHESIVER: KVALITETSADHESIVER PLUSS TEKNISK KUNNSKAP

For at et adhesiv skal binde tilstrekkelig må det penetrere overflaten som skal bindes. Dette kalles befukting, og endres fra væske til fast form; en kjemisk reaksjon kjent som "polymerisering".

Befuktningsfasen i bindingsprosessen er avgjørende for adhesiver for å oppnå tilfredsstillende binding. Adhesiver må kunne penetrere overflaten for at bindingen skal holde.

Så hvis du ønsker å bruke adhesiver, må du huske at riktig overflateklargjøring spiller en svært viktig rolle på dette stadiet i bindingsprosessen.

VELGE RIKTIGE ADHESIVER

Den tekniske veiledningen og ekspertisen fra NCH PArtsmaster gir deg forståelse og kunnskap for å sikre at du alltid velger riktig adhesiv for dine behov. Våre to viktigste adhesivfamilier, Lynlimadhesiver og Strukturelle adhesiver , dekker over 90 % av adhesivbruksområdene som det er sannsynlig at dukker opp.