Rudolf Diesel keksi diesel-moottorin saksalaisessa insinöörikoulussa opiskellessaan. Rudolf oli yllättynyt siitä, miten tehottomia bensiini- ja höyrymoottorit olivat. Diesel-moottori patentoitiin vuonna 1892.

Sekä diesel- että bensiinimoottorit muuntavat kemiallista energiaa mekaaniseksi energiaksi räjähdyssarjojen kautta. Tapa, jolla nämä räjähdykset tapahtuvat, on suurin ero näiden kahden moottorin välillä.

Bensiinimoottorissa räjähdysprosessi on:

  1. Imuisku – polttoaine sekoittuu ilmaan
  2. Puristusisku – mäntä liikkuu ylös, polttoaineseos ja ilma puristuvat
  3. Sytytysisku – polttoaine/ilma syttyy sytytystulpalla
  4. Poistoisku – mäntä liikkuu ylös, työntää pakokaasun poistoventtiilin kautta

Dieselmoottorissa räjähdysprosessi on:

  1. Imuisku –imuventtiili aukeaa, ilma tule sisään, mäntä menee alas
  2. Puristusisku – mäntä liikkuu ylös, ilma puristuu (lämmitys 540°C)
  3. Palamisisku – polttoainetta ruiskutetaan (oikeaan aikaan), sytytys, mäntä liikkuu alas
  4. Poisto– mäntä liikkuu ylös, työntää pakokaasun pakokaasuventtiilin läpi

diesel-petrol-engines

Diesel-moottoreissa ei ole sytytystulppaa. Ne tarvitsevat korkeaa puristussuhdetta korkean lämpötilan luomiseksi polttoaineen itsesyttymiselle (mitä korkeampi setaaniluku, sitä parempi syttyminen).

Puristus on suurempi diesel-moottorissa (14:1... 25:1) kuin bensiinimoottorissa (8:1...12:1). Bensiinimoottoreissa käytetään alempaa puristussuhdetta polttoaineen itsesyttymisen (moottori koputtaa) välttämiseksi. Korkeampi puristussuhde johtaa suurempaan lämpötehokkuuteen ja parempaan polttoainetalouteen.

Mitä muuta?

Lue Yleisistä ongelmista dieselpolttoaineissa

Dieselin lisäaineet ja diesel polttoaineen lisäaineen annostelujärjestelmä  ovat oleellisia kattavalle polttoaineen laatuohjelmalle.