Tunne vihollisesi!

Tiesitkö, että 200:n tonnin jäähdytysvesitorni voi kerätä jopa 275 kg likaa yhden vuoden kuluessa? Bakteerien kasvu ja liman kertyminen tekee järjestelmästä alttiin korroosiolle ja toimintahäiriöille, mikä muodostaa riskin koko laitteiston toiminnalle. Mutta tunnetko vihollisesi riittävän hyvin pitääksesi mikrobien kasvun aisoissa?

Jäähdytystornien seisova vesi sekä suljetut vedenjäähdytysjärjestelmät tarjoavat erinomaisen kasvualustan mikrobien kasvulle, mikä voi aiheuttaa jäähdytysjärjestelmiin kalliita ongelmia kuten esimerkiksi liman kertymistä, kierto-ongelmia ja jopa korroosiota. Hoitamatta nämä voivat johtaa jäähdytysjärjestelmän tehottomuuteen tai jopa sen toiminnan lakkaamiseen. Häiriön korjaamiseen kuluva aika sekä potentiaalinen tulonmenetys tekevät veden käsittelystä sinun järjestelmässäsi elintärkeän, ja asian voi hoitaa monella eri tavalla. Kemiallinen käsittely kunnolla toteutettuna voi kuitenkin olla erinomainen ratkaisu juuri teidän järjestelmällenne.

Kemiallinen käsittely

Kemiallinen käsittely on erinomainen tapa hallita eräitä avainasemassa olevia haasteita:

Hilsekertymät – aiheuttajana kalsiumkarbonaatti, joka on yleinen jäähdytysvesijärjestelmien epäpuhtaus.

Korroosio – aiheuttajana korkea happi- tai hiilidioksidipitoisuus, happamuus tai kosketus muihin metalleihin, joita järjestelmässä kiertävä vesi usein sisältää.

Mikrobiologia – aiheuttajana biologinen kasvu, esimerkiksi levät, sammal ja hyytelömäinen orgaaninen lima, joka voi johtaa toiminnan heikkenemiseen.

Vaahtoaminen – aiheuttajana kiertävän veden epäpuhtaudet, jotka voivat johtaa toimintaongelmiin kuten ylivuotoihin. Tätä epätavallisempaa ongelmaa hoidetaan vaahtoutumista rauhoittavilla kemikaaleilla.

Ole täsmällinen

Ikävä kyllä, kemialliseen käsittelyyn ei voi käyttää kaikille sopivaa “yhden koon” ratkaisua. Jokaisen järjestelmän erityistarpeet ja –olosuhteet on otettava huomioon parhaimman ratkaisun määrittelemisessä. Räätälöity Chem-Aqua -vedenkäsittelyratkaisu voi auttaa vähentämään merkittävästi energia-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia samalla kun se tekee järjestelmän toiminnasta turvallisen ja luotettavan.

Chem-Aqua:n insinöörit testaavat jokaisesta hoitamastaan jäähdytysjärjestelmästä otetut näytteet määritelläkseen biosidien tarkan luonteen ja toimenpiteet. Kun järjestelmää vaanivat uhat, pH-arvot, puoliintumisajat sekä järjestelmän orgaaninen kuormitus on tarkasti määritelty, pystyy Chem-Aqua räätälöimään käsittelyratkaisut juuri kyseiselle järjestelmälle.

Esimerkiksi terästeollisuudessa kuona ja öljy likaavat jäähdytysainetta vedessä, jota käytetään sulatetun teräksen jäähdyttämiseen. Tässä tilanteessa tavalliset hapettavat biosidit, kuten kloori, on tehoton ja klooridioksidi toimisi tehokkaammin. Testinäytteiden ottaminen jo selvitysvaiheen aikana toisi tällaiset seikat esiin jo ennen varsinaisen käittelyn aloittamista.

Chem-Aquan hapettavat ratkaisut toimitetaan sopivissa määrissä, jotta koko järjestelmä tulee käsitellyksi, ja pitoisuuksia seurataan jatkuvasti. Tuotteita on saatavilla nesteinä, tahnoina, tabletteina, jauheena sekä rakeina. Räätälöity käsittely voi pidentää vedenkäsittelyjärjestelmän ja jopa koko laitoksen käyttöikää sekä lisäksi pienentää sen käyttökustannuksia.

Miettiessäsi, onko teidän jäähdytysvesijärjestelmänne räätälöidyn ratkaisun tarpeessa on hyvä muistaa, että jo 0,005 tuumaa mikrobiologista likaa 1000:n tonnin järjestelmässä voi kasvattaa sähkölaskua yli 35 000 eurolla! Vuoden aikana kerääntyneen 275:n likakilon kustannuksia ei edes tee mieli ajatella.