Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Výrobce odlévacího vosku

Hodnocení uživatele
(0 votes)

wax-casting-case-study

Výrobce odlévacího vosku

Náš zákazník je hlavní výrobce vosku pro odlévání metodou ztraceného vosku, který dodává do strategických průmyslových odvětví, včetně leteckého a automobilového průmyslu, lékařství, obrany a elektroniky. Když společnost Chem-Aqua program instalovala, na místě nebylo dostatek prostoru ke skladování chemických látek. To během návrhu vhodného programu na úpravu vody znamenalo problém a zvýšilo obavy týkající se zdravotních a bezpečnostních rizik.

 

Analýza

Několik aspektů týkajících se zdravotních a bezpečnostních rizik by se mohlo zlepšit instalací nového systému HandiChem™:

  • • Rizika týkající se manipulace se sudy a jejich likvidací jsou nižší, protože pracovník manipuluje namísto s pětadvacetikilovými a dvěstěkilovými sudy pouze s pětikilogramovými lahvemi.
  • • Hrozí menší riziko kontaktu s chemickými látkami a jejich úniku. Proces rozpouštění a dávkování produktu probíhá v uzavřeném systému HandiFeed™.
  • • Více prostoru: Tuhé látky mají mnohem vyšší koncentraci než kapaliny, a proto nepotřebují tolik prostoru. Produkt je dodáván v balení 4x5 kg, které lze uskladnit na polici.

Řešení

Na návrh společnosti Chem-Aqua byla postavena místnost určená výhradně pro úpravu vody, kde byl instalován systém HandiChem™, změkčovadlo a automatizovaný systém dávkování a ovládání. Toto nové řešení umožnilo:

  • Mnohem lepší program úpravy vody
  • Úsporu vody (díky změkčovadlu, lepší chemii a automatickému řízení)
  • Zdravotní a bezpečnostní rizika byla minimalizována díky instalaci systému HandiChem™ na aplikaci tuhých látek namísto kapalných chemických látek

Před instalací: Chladící věž a systém úpravy kapalin byl umístěn v malém přístřešku, kde docházelo k občasným únikům kapalin. Na místě byly rozházené sudy s kapalinami a přístup k zařízení byl obtížný.

Po instalaci: Systému úpravy vody byla vyhrazena celá jedna místnost včetně změkčovadla, systému automatického plnění a řízení a dávkování tuhých látek systémem HandiChem™.

Program úpravy vody pomocí tuhých látek HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spolehlivé řešení úpravy vody, které zákazníkovi pomohlo dosáhnout vysokých standardů řízení kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants a Partsmaster jsou divize společnosti NCH Europe.