Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Pivovar, Velká Británie

Hodnocení uživatele
(0 votes)

brewery-case-study-uk

Pivovar, Velká Británie

Tento velký soukromý pivovar sídlí ve Velké Británii. Pivovar se nachází v samotném středu města a v jeho okolí jsou komerční, průmyslové a obytné zóny. Provoz pivovaru zahrnuje vaření a úpravu piv a ležáků. Během posledních dvou staletí se společnost stala jedním z deseti nejlepších pivovarů ve Velké Británii.

Jedním z obvyklých problémů pivovarů je měnící se objem a síla kontaminace odpadních vod v závislosti na výrobě. To představuje významný problém pro jakýkoliv proces technické nebo chemické úpravy vody.

 

Problém

Odpadní vody obsahovaly vysoké koncentrace CHSK a SS. Provoz byl velmi drahý, protože místní technické služby vyžadovaly platbu poplatků. Pokud dojde k překročení limitů stanovených úřady, může být uložena i pokuta.

Řešení

V úzké spolupráci s projektovým manažerem údržby v pivovaru NCH Waste Water nainstalovala v červenci roku 2009 čtyři jednotky BioAmp™. Systém, který produkuje přes 30 bilionů živých a aktivních bakterií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadních vodách pivovaru.

Výsledek

Místní správa technických služeb každý týden odebírala vzorky z 24hodinového kompozitního vzorkovače. V zimě obvykle dochází k sezónnímu poklesu hodnot CHSK a k tomu skutečně došlo. Nicméně klesající trend pokračoval až do jara na rozdíl od roku 2008. Ještě více evidentní byla změna v parametru rozpuštěných látek SS. Týdenní náklady na poplatky se v říjnu roku 2009 dramaticky snížily. I přes všeobecný nárůst poplatků za technické služby společnost za jeden kubík odpadní vody v roce 2010 platila mnohem méně než v roce 2009. Koncem roku celkové úspory činily 63 578 liber po odečtení nákladů za systém BioAmp™.

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants a Partsmaster jsou divize společnosti NCH Europe.