Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Drůbežářský závod Klatovy a.s

Hodnocení uživatele
(0 votes)

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s

V letech 2001 - 2006 proběhla rozsáhlá modernizace výrobních provozů podniku a v současné době patří k nejmodernějším potravinářským provozům v ČR. Se zvyšujícími se nároky na množství zpracované drůbeže narůstá i množství odpadních vod a tím i nároky na její vyčištění.

 

Problém

Mechanická čistička odpadních vod svými parametry již nestačila odpadní vody čistit, což znamenalo větší znečištění těchto vod na úrovni CHSK, BSK, dusíku a fosforu. Při neřešení tohoto problému by závod musel platit pokuty.

Řešení

Technickým manažerem NCH byla doporučena instalace 4 jednotek patentovaného zařízení BioAmp. Následně byl počet jednotek navýšen na 7 kusů, aby bylo zajištěno účinné snížení CHSK, BSK a dusíku vzhledem k vysokému provoznímu zatížení závodu.

Výsledek

V rámci osmi měsíčního provozu došlo k podstatnému zlepšení čistoty odpadních vod, kdy se snížily hodnoty CHSK i BSK oproti původnímu provozu, a to i přes nárůst množství zpracované drůbeže o 40%. Tyto hodnoty se ustálily v mezích normy stanovené kanalizačním řádem. Navíc také došlo ke snížení hodnot celkového dusíku o 77%.

V současné době není tento závod schopen zajistit stabilní hodnoty CHSK, BSK a dusíku v odpadních vodách dle daného kanalizačního řádu bez použití technologie BioAmp. Jedinou alternativní metodou by bylo postavení nové čističky odpadních vod v hodnotě asi 70 milionů korun.

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants a Partsmaster jsou divize společnosti NCH Europe.