Mnoho virů přežívá na povrchu hodiny i dny. Zamyslete se, kolika povrchů se denně dotknete – pokud nedodržujete správnou hygienu rukou, nevědomky se můžeme nakazit virem tím, že se dotknete infikovaného povrchu a poté si sáhnete na obličej a dotknete se očí, nosu či úst.

V roce 2015 proběhla studie zkoumající, jak často si denně saháme na obličej. Studenty medicíny natáčel výzkumný tým při účasti na přednášce a počítal, kolikrát se medici během poslouchání dotknout obličeje. Průměrně se každý student za hodinu dotkl obličeje 23krát. Výsledky studie naznačují, že celkově si můžeme za den sáhnout na obličej až 2000krát! Chceme-li zabránit přenosu infekce, měli bychom se vyvarovat sahání na oči, ústa a nos, zejména pokud nemáme umyté ruce. Podle Střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) by šlo zabránit asi 30 % průjmových onemocnění a 20 % respiračních onemocnění (např. nachlazení) právě správnou hygienou rukou.

Čisté ruce jsou jedním z nejlepších způsobů obrany proti nemocem a infekcím. Je ale důležité se při hygieně rukou řídit nejnovějšími doporučeními zdravotnických organizací, jedině tak bude program péče o ruce ve vaší firmě efektivní. Pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a mýdlem smývá z rukou případné viry. Pokud nemáte přístup k tekoucí vodě a mýdlu, pak použijte dezinfekční přípravek na ruce s alkoholem, který případné viry zachycené na rukou usmrtí.

Mýt ruce byste si měli například: po použití toalety, před jídlem nebo manipulací s jídlem, po smrkání, kašlání či kýchnutí nebo po sahání na zvířata. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) byste si měli ruce mýt nebo čistit dezinfekcí s alkoholem 20-30 sekund, pokud nemáte ruce viditelně špinavé, a 30-40 sekund v případě, že máte ruce očividně zašpiněné.

Jak si správně mýt ruce:

  • Namočte si ruce a použijte tolik mýdla, abyste si namydlili celou plochu rukou až po zápěstí
  • Namydlete si jak dlaně, tak hřbety rukou, prsty, špičky prstů a palce, důkladně promněte a opláchněte
  • Ruce si usušte jednorázovým ručníkem

Stáhněte si náš návod na správné mytí rukou ve 12 krocích sestavený podle nejnovějších doporučení WHO.

Většina běžných infekcí se přenáší stykem s kontaminovanými povrchy, takže udržováním povrchů v čistotě snížíte množství kontaminantů, které si z povrchů můžete přenést na ruce. Pravidelné čištění a dezinfekce povrchů jsou zásadním krokem pro prevenci šíření virů a bakterií, jde o nezbytně nutný krok například ve zdravotnictví, ale také o důležitý postup pro prevence šíření infekcí na pracovišti. Pokud přijdete do styku s kontaminovaným povrchem a nedodržujete správnou hygienu rukou, můžete se infikovat různými patogeny.


Ve zdravotnictví se patogeny a s nimi spojené infekční choroby přenáší nejčastěji právě rukama. WHO proto vydala celosvětovou kampaň „ZACHRAŇ ŽIVOT: Umývej si ruce“, což je program zaměřený na zlepšení hygieny rukou ve zdravotnictví, jehož hlavním cílem je motivovat zdravotníky k mytí rukou správným způsobem ve správnou dobu. Myšlenka programu se odráží také v kampani „5 momentů pro hygienu rukou“, která definuje klíčové okamžiky, kdy mají zdravotníci dbát na správnou hygienu rukou. Další informace o kampani „5 momentů pro hygienu rukou“ najdete zde

Hygiena rukou je v průmyslu důležitá nejen pro prevenci šíření infekcí, ale také pro předcházení rozvoje běžných kožních chorob u zaměstnanců, jako například kontaktní dermatitida, která vzniká následkem častého styku s rozpouštědly a čisticími prostředky. Kontaktní dermatitida způsobuje zánětlivou reakci (podráždění), vysoušení a praskání pokožky nebo i puchýře.

Podle WHO je podrážděná kůže častou překážkou správného režimu hygieny rukou. Mytí rukou je v průmyslu nezbytné, zaměstnanci musí z rukou smývat nahromaděnou mastnotu, špínu a bakterie, které na pokožce rukou ulpívají. Časté mytí rukou je sice v průmyslovém provozu nevyhnutelné, může ale vést k vysoušení a podráždění kůže. Zavedení programu péče o ruce zaměřeného nejen na správné mytí rukou, ale také na ochranu pokožky a péči o ruce, je proto zásadním krokem jak pro udržování vhodného režimu hygieny rukou a prevenci šíření infekce, tak jako prevence vzniku kožních onemocnění.

Ochrana pokožky rukou v drsném pracovním prostředí často závisí na tom, aby zaměstnanci měli přístup ke správnému programu péče o ruce. Zajistěte zaměstnancům nejen mýdlo a dezinfekci, ale také ochranné a hydratační krémy na ruce. Jedině tak se pracovníci nebudou potýkat s vysycháním a praskáním kůže – a zároveň je ochráníte před šířením virů a bakterií.

V průmyslové výrobě, stavebnictví či strojírenství je pro zajištění správného režimu hygieny rukou nutné zavést vhodný program péče o ruce. Podle rad odborníků je důležité ruce nejen důkladně mýt, ale také vždy pečlivě osušit. Vlhkýma rukama se totiž bakterie a viry přenáší mnohem snáz. Doporučuje se, pokud je to možné, aby si zaměstnanci vysoušeli ruce jednorázovými ručníky a poté použili ochranný nebo hydratační krém.

Stáhněte si náš návod na správné mytí rukou ve 12 krocích sestavený podle nejnovějších doporučení WHO.

Pokud vás zajímají další informace a chcete pomoct zavést ve firmě spolehlivý program péče o ruce, kontaktujte nás ještě dnes.