Nepropásněte příležitost k udržitelnému růstu

Většina světa se už stihla otřepat z následků ekonomické krize. Jen ve Spojeném království je míra nezaměstnanosti nejnižší od roku 2008, HDP stoupá a v roce 2014 britská ekonomika poskočila o 2,8 procenta. Z tohoto vývoje začínají těžit také výrobní společnosti, kterým se daří lépe. Každý hospodářský růst ale přináší i rizika a zdánlivě přímočarý proces jako úprava odpadních vod může znamenat překážku v rozletu. 

Nedávná studie přišla s odhadem, že potravinářský a zpracovatelský průmysl ve Velké Británii do roku 2018/19 poroste o tři až čtyři procenta a dosáhne hodnoty 113,1 miliardy liber. Tato čísla dokazují návrat k ekonomickému růstu, který se bude pravděpodobně v následujících letech ještě zvyšovat. Přidáte-li k tomu navíc neustálé inovace procesů automatizace, není pochyb, že výrobní sektor čeká masivní nárůst produkce.

To je samozřejmě skvělá zpráva pro firmy v potravinářství a zpracovávání, zákazníky i pro světové hospodářství. Je ale důležité, aby se jednalo o udržitelný růst. Kdykoliv stoupá výroba, narůstá také objem vyprodukovaného odpadu. Pokud se ale vaše společnost nepřipraví na větší objem produkce, vyšší náklady a nezajistí si potřebná povolení, může vás čekat nepříjemné překvapení v podobě nucené odstávky.

Licence a poplatky za odpadní vody

Ve Velké Británii platí od roku 1991 zákon o vodohospodářském průmyslu, který spravuje veškeré nakládání s vodou ve výrobních, mycích a chladicích zařízeních pro velké i malé firmy. Obzvlášť přísně se kontroluje produkce odpadních vod v průmyslovém a výrobním odvětví, protože nerozpuštěné látky ve vodě mohou mít neblahý dopad na životní prostředí, vodní toky a kanalizaci.

Každý podnik, který hodlá nakládat s odpadní vodou, k tomu proto musí získat povolení. Platí se také roční poplatek úměrný míře kontaminace odpadní vody. Britské licence také obsahují limity na různé parametry, které může společnost vyprodukovat za 24 hodin.

Povolení také zahrnují konkrétní hranici organické zátěže, nerozpuštěných látek a oddělitelných olejů a tuků, aby se omezil dopad na životní prostředí a snížil se vliv odpadních vod na kanalizační systém.

Držet se pod stanovenými hodnotami je v zájmu podniků nejen ze zákonného hlediska, ale také z finančního, protože licence stanovují také poplatky za likvidaci odpadních vod, jejíž objem se stanoví každý rok a podléhá pravidelným kontrolám. Výše poplatku se odvíjí od průměrné chemické spotřeby kyslíku a objemu nerozpuštěných látek ve vodě, a to přímou úměrou – čím vyšší hodnoty, tím vyšší poplatek.

Vyšší produkce, více odpadu

Každá nová činnost společnosti, ať už následkem sloučení několika lokalit na jedno místo či jen díky většímu množství zakázek, klade zvýšené nároky na odtokové systémy.

Například čokoládovny mívají větší shon v obdobích před Vánoci a Velikonoci, kdy se tradičně sní nejvíce čokolády. Pokud výrobce cukrovinek přesune produkci z několika továren do jedné centrální výrobny, pro centrální systém úpravy vody to znamená nárůst tlaku. Produkci dokáže výrazně zvýšit i zavedení automatizovaných procesů, čímž se zatíží i odtokový systém na odpadní vodu.

Zvýšená zátěž na systém úpravy vody ve výrobnách znamená i méně času na ošetření nerozpuštěných látek a dalších kontaminantů, než dojde k jejich vypuštění. Zvyšují se tak jejich hodnoty v kanalizačním systému i v životním prostředí. Pokud tyto faktory firma nebere v potaz, riskuje do budoucna nejen omezení výroby, ale také pokuty nebo dokonce právní procesy.

Překročení limitu nerozpuštěných a potenciálně škodlivých látek, které stanovuje licence na nakládání s odpadní vodou, většinou znamená tučnou pokutu. Pokud výrobna nebo čistička vypouští takovouto odpadní vodu přímo do přírody a narušuje tak stanovené hraniční hodnoty, agentury pro životní prostředí jim mohou pozastavit činnost a začít s firmou soudní řízení.

Udržitelný růst

I když podnik očekává zvýšení objemu produkce odpadní vody, získat povolení na vyšší úroveň kontaminace vody není levná ani snadná záležitost. Co když bude navíc nárůst výroby pouze dočasný, nebo přijde nečekaně? Má společnost raději nové zakázky odmítat?

Nesprávné řízení programů na úpravu odpadních vod může ohrozit růst firmy. Buď se objem odpadní vody může stát překážkou dalšímu navýšení produkce, nebo se prostředky původně určené na investice náhle musí použít na další licence či zlepšení zařízení na úpravu vody.

Řešením, jak se takovým problémům vyhnout, je snížit hodnotu kontaminantů v odpadní vodě na stanovenou hranici za co nejkratší dobu. V NCH Europe jsme investovali spoustu času i energie do výzkumu a vývoje technologií, které právě toto dokážou.

Zatímco mnoho produktů na ošetření odpadní vody začne účinkovat až za mnoho hodin, živé bakterie v našich systémech BioAmp aktivně působí hned od chvíle kontaktu s vodou.

Bakterie v těchto systémech mají schopnost rychle rozkládat komplexní sacharidy, proteiny, živočišné a jedlé tuky, oleje a mastnotu. Účinně odstraňují zachycené odpadní látky, které při rozkladu vydávají nepříjemný zápach, k čemuž většinou dochází nahromaděním tuků, olejů a mastnot (FOG) v lapačích tuků či odtokových potrubích. Systém také rozkládá kontaminanty, které přispívají k biologické spotřebě kyslíku (BSK), chemické spotřebě kyslíku (CSK) a objemu nerozpuštěných látek, čímž snižuje riziko překročení daných limitů a případné pokuty.

Tento produkt, který můžete snadno začlenit do stávajícího zařízení na úpravu vody a zároveň ho snadno nainstalujete i do stísněných prostor, přináší řešení v podobě rozkladu kontaminantů, aniž byste se zatěžovali časově náročnou filtrací. Ušetříte si také starosti, jestli splňujete zákonem stanovené limity.

V dnešní době je udržitelný rozvoj tématem číslo jedna v podnikání i politice. Diskutuje se o udržitelnosti obnovy hospodářského růstu, nárůstu činnosti firem i ochrany životního prostředí. Udržitelný růst v podnikání může narušit celá řada faktorů, ale úprava odpadní vody mezi nimi rozhodně figurovat nemusí.