Hepimiz televizyonda bir 'doğa gezgininin' iki çubuğu birbirine sürterek ateş yaktığını ve üzerinde böcekleri kızartıp yediğini görmüşüzdür. Çubukları birbirine sürterek yakacağınız ateş eminim ki bir gemi kazasından kurtulup ıssız bir adaya düşerseniz işinize çok yarayacaktır. Ancak endüstriyel motorlarınızda, sürtünmeye bağlı olarak ısının oluşması hiç de isteyeceğiniz bir durum değildir. 

Herhangi bir motorun beklenen ömrü, uygun yağların kullanılmamasının yol açtığı aşınma ve yıpranma nedeniyle önemli oranda azalabilir. Sürtünmenin yol açtığı ısı gibi, motorunuzdaki rulmanlara ve dişlilere zarar vererek maliyetli bakım sürelerine ve onarımlara yol açabilecek pek çok önlenemeyen sıkıntı bulunmaktadır.

Sorunun Başlangıcı

NCH Europe'da, mekanik aşınmanın %70'inin başlangıçta meydana geldiğini biliyoruz. Soğuk aşınma füzyonu, oyulma ve köpüklenme, oksitlenme ve asitli bileşikler ile balçık birikimine yol açan metal parçacık kirlenmesi gibi aşınmalardan makinenin yağsız çalıştırılması sorumludur.

Biriken parçacıklar sürtünmenin yol açtığı sorunlara eklenecektir ve her şey birleşerek motorunuzu yavaşlatacak, üretim hattınızın verimini düşürecek, doğruluğu etkileyecek ve nihayetinde pahalı bir bozulmaya yol açacaktır.

Bu durum, hiç kimse için yeni bir bilgi değil. Machinelubrication.com'un yaptığı bir araştırmaya göre yağlama uzmanlarının %81'i kendi fabrikalarındaki makinelerde yetersiz yağlamanın etkilerini görmüşlerdir.

Ancak bu durum, her türlü eski yağın işe yarayacağını göstermemektedir. Fabrikanızda ortaya çıkabilecek özel sorunlara yönelik doğru yağın, gresin veya yağ-gres karışımının bulunması önemlidir.

Aşırı ısınmadan uzak durun

Bir çelik fabrikası gibi yüksek ortam sıcaklıklarına sahip alanlarda çalışan dişliler ve rulmanlar, bir şeylerin ısınmaya başladığının ilk işaretlerini gösterdiğinde etkisini kaybedecek bir yağı kullanamazlar.

Isı, yağın bozuşmasını hızlandırabilir, yağ tabakalarının çökmesine neden olabilir, aşınmayı ve sürtünme koşullarını hızlandırabilir, yalıtımların ömrünü kısaltabilir, greslerin ayrışmasına yol açabilir ve mikrobiyal kirlilik artışını teşvik edebilir.

Makinenizin gömlek altında ısınacağını biliyorsanız, makinelerin bu koşullarda çalışmasını sağlayacak uygun katkı maddelerini içeren yağları ve gresleri kullanarak kendinizi pek çok kalp ve baş ağrısından kurtarabilirsiniz. Örneğin NCH'nin K Nate gresi, 290 derecenin üzerinde damlama noktasına sahiptir ve Top Blend yağımız, karışımın içinde ısınma stresini azaltan oksitlenme önleyicilere ve baskılayıcılara sahiptir.

Suya bağlı yağ kaybını önleyin

Ortamdaki nem veya işlemlerinizde kullandığınız nem ile temas veya suya maruz kalma seçtiğiniz yağ için ölüm çanı olabilir. En büyük sorunlardan biri, yağ veya gresin kıvamı değişir ve bozulur. Bu durum, yağın verimini önemli oranda azaltabilir.

Suyun yağ ile çarpışması oksitlenmenin on kat artmasına yol açarak, özellikle bakır, kurşun ve kalay gibi katalitik metallerin varlığında yağın erken bozunmasına neden olabilir. Ayrıca, bazı türlerdeki sentetik yağlar su ile tepkimeye girer. Bu durum alkali yağın parçalanmasına ve asitlerin oluşmasına neden olur.

Standart lityum gres ürünler su ile yıkama testlerinde yaklaşım %10 kayba uğramaktadırlar ve bozulmaya yatkındırlar. Bu sorunun üstesinden gelmek için kalsiyum sülfonat bazlı K Nate'i geliştirildik. Bu ürün, doğal olarak suya dirençlidir ve yıkama testinde %0.5 puan elde etmiştir.

Aşırı yağ kayıpları

Yağlar hakkında fabrika müdürlerinin veya mühendislerin sıkça karşılaştığı başka bir sorun ise yağın veya gresin kendisinden kaynaklanmaktadır. Hareketli parçaların yol açtığı aşırı yük altında olmak çoğunlukla yağın sıkıştırılarak dışarıya itilmesine ve ihtiyaç duyulduğu noktadan akıp gitmesine neden olmaktadır.

Bu durum, izlenmediği ve yağ değiştirilmediği takdirde rulmanları ve dişlileri dağıtabilir. Ancak bunun için de bir çözüm bulunmaktadır. Bir yağlama maddesi seçerken, tutturucuları ve yağın olduğu yerde kalmasını sağlayacak katkı maddelerini içeren bir ürün seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, bu yağın gerçekten işe yarayıp yaramadığının örnek bir uygulama talep etmeye çekinmeyin.

Örneğin NCH'nin K Nate gresi, bu gresin metal yüzeylere yapışmasını sağlayan adhesif polimerleri ve kendisine yapışmasını sağlayan kohezif polimerleri içermektedir. Top Blend yağımız da benzer katkı maddelerini içermektedir; yani hareketli metal yüzeylerin üzerine tümüyle ve eşit şekilde yayılmaktadır ve temsilcilerimizden herhangi biri kolayca bu özelliklerin doğruluğunu size gösterebilirler.

Uzun ömürlü yağlama

Yağlama, sadece makine yağı olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda makinenizin daha uzun süre daha iyi performansla çalışmasını sağlayacak bir bakım olduğuna dikkat edilmelidir. Kullandığınız yağların her türlü koşulda makinenizin çalışmasını sağlayacak katkı maddelerini içerip içermediğini araştırmaya biraz zaman ayırarak gelecekteki zaman, maliyet ve parça değişimi gibi konularda tasarruf sağlayabilirsiniz.

Adhesif polimer, köpük önleyici ve sürtünme önleyici katkı maddelerini içeren NCH’nin Top Blend'i gibi bir yağı kullanmanız makinelerinizin ömrünü önemli oranda artıracak ve sizin için daha az probleme yol açacaktır. Araştırmalarımızı yaptık, Top Blend'de kullandığımız katkı maddelerinin rakiplerimize oranla dört kat daha uzun süre dayandığını ve 8.000 saate varan sürelerde çalışma gerçekleştirdiğini tespit ettik.

Bu yüzden, yağınız sıcağa dayanamıyorsa onu tesisinizden çıkartın ve yanmayacağından emin olduğunuz bir yağ kullanın.