Ticaret ve sağlık tesislerinde sıcak musluk suyu depolama ve dağıtım sistemlerinde lejyonella kontrolü için sıcak su kontrolü yaygın şekilde kullanılmaktadır. Buna rağmen, sistem tasarımının artan karmaşıklığı ve artan bakım maliyetleri işletme liderlerini daha etkili alternatifleri düşünmeye yönlendiriyor. Bu makalede küresel su, enerji ve bakım çözümleri tedarikçisi NCH Europe'un Su Şartlandırma Yenilikçilik Platformundan Dr. Simona Vasilescu oksidatif teknolojilerin lejyonella sorunuyla mücadelede nasıl kullanabileceklerini açıklıyor.

İnsanlar dayanıklı yaratıklardır. İç yapımızı meydana getiren biyolojiyi düşündüğümüzde bu kesinlikle doğrudur. Vücudumuzdaki kan damarlarının tamamını arka arkaya uzatacak olsak yaklaşık 95.000 km uzunluğa ulaşır. Bunu dikkate aldığımızda, vücudumuzun yaklaşık 37 derecelik normal işletim sıcaklığını etkin bir şekilde koruyabilmesi gerçekten inanılmazdır.

Ancak, mühendislerin ellerinden gelen en yüksek gayretlerine rağmen, gençler, yaşlılar ve engellilerin bulunduğu ticari binalarda ve sağlık hizmeti verilen binalarda sorunsuz bir ısıtma suyu depolama ve iletim ağı oluşturmak son derece zorlayıcıdır.

Devlet gözetimi

İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi L8 uygulama esasları yoluyla Lejyonella kontrolünü düzenlemektedir. Bu kurallar su sistemleri için geçerlidir ve boruları, pompaları, depoları, vanaları, duşları, su filtrasyon cihazları ve su ısıtıcıları için geçerlidir.

Ticari uygulamalarda ve iş uygulamalarında şebeke suyu, binadaki bir depolama tankına girer ve genelde, binanın tepesindeki bir tanka pompalanır. Bu tankta, sabit kullanım ortamlarında durağan olarak 20-45 santigrat derece arası sıcaklıklarda bekleyen su lejyonella bakterilerinin üreyeceği bir ortam haline gelebilir.

Sıcak ve soğuk

Geleneksel ısı kontrolü suyun bağımsız sıcak ve soğuk su sistemlerine ayrılmasını içermektedir. Soğuk su, 20 derecenin altında bir ortak sıcaklığında depolanır ve sıcak su, her türlü bakterinin öldürülmesi için yaklaşık 60 dereceye kadar ısıtılır. Daha sonra termostatik karıştırma vanaları (TMV'ler), musluklara ve duşlara beslenecek olan suyu konforlu bir halde kullanmak için sıcak ve soğuk suyu karıştırır.

Boruların kör noktaları ve ulaşılması güç alanları lejyonellanın öldürülmesi için gereken 60 dereceye ulaşamayabilir ve ılık, sabit su varlığını artırabilir. Ayrıca, sıcak ve soğuk su sistemlerinin bir binanın merkez çekirdeği veya asansör şaftı gibi alanlarda genelde birbirine yakın mesafede bulunması nedeniyle iki boru arasındaki ışı alışverişi soğuk suyun sıcaklığını artırabilir.

Aşırı fazla enerji

Kapsamlı bir risk değerlendirmesi tamamlandıktan ve ısı kontrollü su sisteminiz güvenli ve risksiz kullanım için tasarlandığında sürekli bakım, onarım ve enerji faturaları tırmanmaya devam edecektir.

Lejyonella yönetmeliklerinin suyu 60 derecede depolamayı gerektirmesi nedeniyle sağlık hizmeti tedarikçileri İngiltere'de en yoğun enerji kullanıcıları arasında yer almaktadır. Örneğin Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yönetimi, 2.300 hastane ve 10.500 genel klinik uygulaması ve diğer çeşitli tesisleri kapsayan ortalama 750 milyon £ yıllık harcamaya sahiptir. NHS karbon ayak izi yıllık 25 milyon tonu aşmaktadır ve enerji maliyetlerinin enflasyondan daha hızlı yükseldiği dikkate alındığında daha da artması beklenmektedir.

Su Şartlandırma

Lejyonellanın yüksek ısıyla kontrolüne alternatifse kimyasal su şartlandırmasıdır. Biyositleri kullanmanın faydası, düşük akışlı alanlarda suyun ısıtılmasına muhtaç kalınmasının aksine biyosit dozajının kullanılan su hacmine bağlı olması ve su akışından bağımsız olarak sistemde kalacak olmasıdır.

Biyositler, bina yöneticilerinin başka bir endişe kaynağı olan ana su şebekesi yoluyla binaya giren organik kirleticilerin şartlandırılması için de kullanılabilir. Topraktaki organik madde olan humus gibi kirleticiler şebeke suyuna karışarak bakteri balçıklarının oluşmasına yardımcı olabilir ve muhtemel tehlikeye sahip lejyonella bakterilerinin yaşayabileceği bir ortam oluşturabilirler.

Genel adıyla "klor" olarak bilinen sodyum hipoklorit, bakterilerin ve lejyonellanın giderilmesi için su şartlandırılmasında geleneksel olarak kullanılmaktadır. Ancak klor kullanımı, biraz aşındırıcı olması ve suyun tadını bozabilmesi nedeniyle bazı küçük olumsuzlukları içermektedir.

Morötesi (UV) ışık gibi akan sudaki bakterileri öldürebilen başka, kimyasal olmayan su şartlandırma çözümleri de bulunmaktadır. Ancak UV ışık, düşük akışlı veya akışsız alanlarda verimi düştüğü için tüm uygulamalarda kullanılamamaktadır.

Oksidatif teknolojiler

Chem-Aqua olarak geleneksel sıvıları, katı pastaları, tabletleri, tozları ve granülleri içeren, farklı tercihlere yönelik çeşitli oksidatif teknoloji biçimleri geliştirdik. .

En etkili oksidatif teknolojilerden biri klor dioksittir. Klordan sekiz kat daha etkili bir oksidasyon maddesi olarak, aynı lejyonella öldürme ve balçık giderme etkisini çok daha düşük bir konsantrasyonla sağlamaktadır. Klor dioksitin ek bir faydası da içme suyunun tadını bozmamasıdır. Bu nedenle, örneğin süpermarketlerde meyve ve sebzeler klor dioksit ile dezenfekte edilen suyla yıkanmaktadır.

Geleneksel olarak, klor dioksit kullanıldığında karşılaşılan sıkıntılardan biri, sahada bir klor dioksit jeneratörü kullanarak bir çözeltiyi hazırlamakta karşılaşılan güvenlik endişeleridir. Ancak stabilize solüsyonları ve hatta katı tabletleri içeren yeni klor dioksit yapıları geliştirilmiştir.

Entegre strateji

Lejyonella bakterileri su sistemlerinde sorunlara yol açmaya devam ediyor. İngiltere'deki ÇSG yönetmelikleri bu sorunla mücadelede önemli bir yol kat etti ve şimdi İngiltere, Avrupa'da lejyonella ile mücadele başı çekiyor. İş dünyası liderleri, kimyasal şartlandırma ve kolonileşmiş lejyonella salgınlarını en aza indirmeye yönelik lejyonella testlerini birleştiren bütüncül bir süreci göz önüne alarak gelecekte lejyonella ile mücadeleyi daha da etkili bir hale getirebilirler.