Hiçbir sirke giderek ince ip üzerinde yürüyen sanatçıların harika performansını seyrettiniz mi? Bu zarafet ve denge gösterisi pek çok kişi kendisine hayran bırakabilir, ancak su şartlandırma işinde çalışanlar için ise bu sadece, kendi yaptıkları işin bedensel bir ifadesidir! Küresel enerji, su ve bakım çözümleri tedarikçisi NCH Europe'un Su Şartlandırma Yenilikçilik Platformundan Dr. Simona Vasilescu, bu makalede kimyanın en büyük gösterisini açıklıyor.

Etkili su şartlandırması tutarlılık, farkındalık ve bilgiyi dengeleme sanatıdır. Bu süreçlere doğrudan dahil olmayanlar bunu, bir su soğutma sistemine birkaç damla solüsyon damlatmaktan ibaret basit bir iş gibi görse de, asıl işlem tamamen hassaslığa ve sistemdeki su hakkında kapsamlı bilgiye dayanmaktadır. Yanlış dozajlama yetersiz şartlandırmaya yol açabilmekte ve yetersiz şartlandırma, Lejyonella gibi çok daha önemli sorunlar doğurabilmektedir.

Lejyonellalardan oluşan kurtlar sofrasına düşmemek için su şartlandırma cambazlığında ustalaşmak için atılacak ilk adım sisteme özgü sorunları tespit etmektir. Örneğin, sizin sisteminizdeki sorun kesinlikle Lejyonella olmayabilir; onun yerine besleme suyunda bulunan kalsiyum soruna yol açıyor olabilir. Bu durumda, kireçlenme ile mücadele etmeyi sağlayacak bir solüsyona ihtiyaç duyulacaktır ve bir korozyon önleyicinin hiçbir yararı olmayacaktır.

Aynı şekilde, sistemin en az milyon başına üç porsiyon (ppm) solüsyon gerektirdiği bir yerde mühendisin sadece bir porsiyon kullanması halinde yapılan tüm uğraş kesinlikle boşa gitmiş olacaktır. Ancak, bir mühendisin ihtiyaç duyulan kesin miktarları tespit etmesi son derece önemli olmakla birlikte, etkili bir bakımın sağlanması için dikkate alınması gereken başka bir dizi faktör bulunmaktadır.

Yarı ömrü

Örneğin bir solüsyonun yarı ömrü, etkili bir şartlandırma stratejisinin başarısızlığına neden olabilir. Suyun buharlaşması veya taşmaya bağlı azalması nedeniyle bir solüsyonun konsantrasyonu zaman içinde azalacaktır; bu nedenle sistemin özel ihtiyaçlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, solüsyonları doğru şekilde dozajladığınız halde, biyositlerin görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak kadar uzun bir süre en ideal konsantrasyon seviyelerini temin etmekte başarısız olabilirsiniz.

Bazı durumlarda biyosit solüsyonlarının bir sistemde tam etkili hale geçmeleri birkaç saat alabilmektedir. Bir sistemin taşma akışı, 300 ppm biyositin yarı ömrünün iki saat olması demektir. Yani, en az %50 etkililiğe sahip oluncaya kadar görevini yapmayacaktır.

Bu konuda bir sıkıntı yaşamamak için mühendisler, ürün yarı ömrünü besleme suyunun taşma oranı ile ona uygun doza ilişkin bir denklem yoluyla hesaplayabilirler. Mühendisler, 300 ppm kalsiyumu koşullandırmak ve kireçlenme ile mücadele etmek için 10 ppm önleyici (inhibitör) kullanmak yerine kendi özel hesaplamalarına göre daha uygun miktarda önleyici kullanmalıdırlar.

Dalgalanmalar

Tabii ki su arıtma tedarikçilerinin sorunları her zaman kesin bir hassaslıkla tespit edebileceği kusursuz bir dünyada yaşamıyoruz. Dalgalanmalar sıkça meydana gelebilmekte ve kirletici içeriğin artmasına veya şartlandırma çözümlerinde sorunlara yol açabilmektedir.

Örneğin 300 ppm'lik kalsiyum 10 ppm kireç önleyici kullanılarak kolayca giderilebilse de, kaynak suyunda 5 ppm'lik ani bir kalsiyum girişi aktif dozun kirletici madde tarafından etkisiz hale getirilmesine neden olacaktır. Sistem üzerindeki taşma vanasının kapanması gibi, bunun meydana gelmesine neden olabilecek pek çok neden bulunmaktadır.

Bu tür durumlarda yapılacak en iyi şeyin daha çok solüsyon eklemek olduğu düşünülebilir. Ancak, dozun artırılması sırasında besleme suyunun aşırı şartlandırılması çizgisini geçmemek giderek daha güçleşecektir.

NCH, Bu dalgalanma sorununun üstesinden gelmek için ek destek sunması amacıyla kristalleştiriciler geliştirmiştir. Kalsiyum dalgalanmalarının meydana gelmesi halinde değiştiriciler, adlarının belirttiği işi yapmaya başlar ve kalsiyumun moleküler yapısını değiştirirler. Bu değişiklik kalsiyum molekülünün kenarlarını yuvarlaklaştırarak bu molekülü metal parçalara yapışamaz hale getirir ve böylece kireç oluşumu riskini azaltır.

Kusursuz bir rutin

Öncelikli sorunlara değinildikten sonra, kirleticilerin kontrol altında tutulması için sürekli bir şartlandırma rutinine bağlı kalınması gerekmektedir. İyi bir arıtma stratejisi sadece suyun her ay aynı solüsyon ile şartlandırılmasına dayanmayacak, aynı zamanda suyun düzenli olarak değerlendirilmesi ve o doğrultuda uyarlanmasını içerecektir.

İki değerlendirme asla birbiriyle aynı olmaz; bu yüzden, su arıtma tedarikçilerinin şirket mühendislerine sürekli destek ve uzmanlık sunabilmesi hayati önem taşımaktadır. NCH Europe'ta sahip olduğumuz teknik uzmanlıkla gurur duyuyoruz ve müşterilerimizin her birinin etkisini koruyan en iyi şartlandırma çözümlerine ulaşmalarını temin ediyoruz.

Bir bakıma, su şartlandırma alanındaki etkileyici denge oyunu, sadece ip üzerindeyken dengenin sağlanması ile sınırlı kalmayıp, gösterideki tüm etmenlerin yönetilmesi ile ilgilidir. İşletmeler tüm ayrıntılara gereken önemi göstererek düzeni koruyan ve maliyetli bakım sürelerinin ortaya çıkmasını önleyen sirk yöneticisi rolünü üstlenebilirler. Ne de olsa, gösteri devam etmeli!