Genelde göz ardı edilse de, endüstriyel ekipmanlarda ve makinelerde doğru gres-yağ kullanımının her şeyi daha sorunsuz, daha verimli bir hale getirdiğini ve yüksek sıcaklık, sürtünme, aşınma, pas, korozyon ve aşırı sıcaklık ile ilgili sorunları en aza indirdiğini hepimiz biliriz. Greslerin en az %70'inin lityum bazlı olmasına rağmen daha yeni kalsiyum sülfonat gresler daha üstün çok amaçlı performans sağlamaktadır. Ancak piyasada bu kadar çok farklı ürün varken, bunlar arasından seçiminizi nasıl yapacaksınız?

1. Ağır yüklere maruz kaldığında bile gresinizin dayanabileceğinden emin olun

Bugünlerde çok amaçlı gresler hakkında çok soru soruyoruz. Ultra temiz ve kuru hava koşullu ortamlardan endüstriyel tesislerdeki genel makinelere, taşıyıcı bantların, makaraların ve kovalı ağır iş makinelerinin yoğun yükleri karşısında gresinizin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir.

Bu tür ağır koşullar altında daha hafif gresler yapısal bütünlüğünü hızla kaybedecek ve ağır yükler altında sıkışarak bulunduğu ortamın dışına atılacaklardır. Gerek bir endüstriyel pompa üzerindeki rulman, gerekse bir endüstriyel kazıcıdaki bir kova pimi olsun, ağır yükler gresin sızmasına ve yer çekimi ile yüksek basınç kuvvetleri altında dışarıya doğru akmasına neden olabilir.

Bu sorunun üstesinden gelmek için NCH, eşsiz özelliklere sahip bir kalsiyum sülfonat gres olan K NATE'i geliştirmiştir. Yüzeye tutunan katkı maddelerinin karışımı kullanılarak yapılan K NATE, K NATE'in çevresindeki metale tutunmasını sağlayan adhesif polimerler ve kendisine yapışmasını sağlayan kohezif polimerler içermektedir. Bu formül, gresin aşırı aşınma etkilerini ve ağır yük şok koşullarını en aza indirilebileceğini, dört bilye testinde 800 kg'ın üzerindeki bir birleşik yüke dayanabileceğini göstermektedir.

2. Gresinizin aşırı ısı ve sürtünmeye dayanabileceğinden emin olun

Makine aşınmasının %70'ten fazlasının soğuk çalıştırma nedeniyle meydana geldiği genel olarak bilinmektedir. Yağınız dolaşarak iç yüzeyleri kaplama imkanı bulamadan metalin metal ile teması sürtünmeye yol açmaktadır ve sıcaklıklar çok kısa sürede 1.000 dereceyi aşabilmekte; temel bileşenlerin birbiriyle kaynaşmasına neden olabilmektedir.

Yüksek fırın, elektrik ark ocağı, döküm makineleri, vinçler, nakil vagonları ve haddehane motorları gibi makinelerin bulunduğu çelik fabrikaları ve benzeri uygulamalarda işletme ve ortam ısısıyla birleşen aşırı temas sıcaklıkları felaket niteliğindeki arızalara neden olabilmektedir. Sonuç olarak bu durum bakım ve onarım sürelerinin uzamasına, gresin yanmasına ve yatakların korumasız kalmasına neden olmaktadır.

Isı ve sürtünme altında ihtiyaç duyduğunuz gibi çalışacak bir gres seçerken, yüksek çalışma sıcaklığına ve damlama noktasına ve diğer aşırı basınç öğelerine sahip bir gres seçin. Örneğin K NATE, -30 santigrat dereceden 200 santigrat dereceye kadar sürekli olarak ve maksimum 230 dereceye kadar kesintili olarak etkin yağlama sağlamaktadır. Bunların yanı sıra K NATE'in damlama noktası, yani gresin yarı katı durumdan sıvı duruma geçtiği sıcaklık noktası 288 santigrat derecedir. Bu yüksek damlama noktası gres tüketimini azaltarak daha uzun süre koruma sağlamaktadır.

Ağır yükler yüksek sıcaklıklar ve sürtünme ile birleştiklerinde aşırı basınca neden olmaktadır. Bu nedenle ısıya tepki göstererek ince bir yağlama tabakası oluşturup basıncı azaltan aşırı basınç maddelerini kullanarak gresimizi geliştirdik. Bu tabaka, bir ayna yüzey oluşturacak kadar pürüzsüzleştirilmiş yüzeylerde bile pürüzlü kısımlar arasındaki boşlukları (metal yüzeyler üzerinde atomik ölçüde bulunan kaba çıkıntılar) doldurmaktadır. Bu yağ tabakası yüzeylerin birbiri üzerinde kaymasını sağlayarak aşınmayı azaltmakta ve parça ömrünü uzatmaktadır.

3. Gresinizin kirlenmeyle başa çıkabileceğinden emin olun

Su, toz ve korozyon endüstriyel ekipmanların en büyük katilleridir ve bunların girişini ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın zamanla gresiniz bu sorunlarla yüz yüze gelecektir.

Bir motoru önceden tamir ettirdiyseniz, bakımını yaptırdıysanız veya değiştirdiyseniz, toz veya havada taşınan parçacıkların yol açabileceği hasara aşina olacaksınızdır. Özellikle ambalaj, karton ve kağıt işleme tesisleri gibi uygulamalar bu tür koşullara maruz kalmaktadır. En iyi havalandırma ve kir korumasına rağmen zaman içerisinde toz, motor yuvalarını doldurabilir, hava filtrelerini tıkayabilir ve sargıların aşırı ısınmasına neden olabilir.

Aynı şekilde kir ve diğer organik maddeler gres ile karışarak yatakları çizecek kadar güçlü bir aşındırıcı haline gelebilir, dişlilerin dişleri üzerinde oyulmaya neden olabilir ve uzun süreli mikrobiyal gelişime yol açabilir.

Dış ortamlara, buhara veya kapalı alanlarda yoğuşmaya maruz kalma ile birleştiğinde gres, su kontaminasyonu ile ortamdan atılır ve yüzeyleri korumasız bırakır. Bu da, sürekli üretim tesislerinin asla tam olarak kapatılmamasına ve bunun yerine bakımlarının kademeli olarak gerçekleştirilmesine yol açan başka bir nedendir. Tesis tümüyle kapatılırsa yağ boşa harcanır, korozyon çöker ve sistem yeniden başlatıldığında ekipmanlar tutukluk yapar.

K NATE bu sorunları önlemek için özellikle su kontaminasyonuna karşı, standart greslerin aksine sadece %0.5 ile sınırlandıran harika su direnciyle özel olarak formüle edilmiştir ve dış ve iç kirleticilere karşı bir koruyucu bariyer oluşturan korozyon önleyicilere sahiptir.

Endüstriyel makinelerinizin ve ekipmanlarınızın düzenli bakımını ve onarımını ihmal etseniz bile kaliteli bir gres kullanmanız fark yaratacaktır. Daha yüksek bir sıcaklık ve yük dayanımından daha kapsamlı bir kirlilikle mücadele yeteneğine kadar iyi gresin farkı pek çok konuda hissedilebilir. Bu yüzden, yüklere dayanıklı, ısıyla başa çıkabilen ve kirlenmenin üstesinden gelebilen bir gres seçmeyi unutmayın.