Doğru bakım ile enerjinizi ikiye katlayın

Güneş panellerinin temizliğini ve işlevselliğini korumak için bir kılavuz

2015 yılı COP21 zirvesinin sonuçlarından biri de gezegenimizin sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasını temin etmek için yenilenebilir enerjiye hep birlikte ağırlık verilmesine yönelik gayretlerdi. Güneş enerjisi, en güvenilir yenilenebilir kaynaklardan biri olarak Avrupa çapında pek çok devletin daha çok sayıda işletmeyi güneş panellerini kurmaya ve kullanmaya yönlendiren girişimlerde bulunmasına yol açmıştır. Ancak, panellerin uzun ömürlü olabilmeleri için temiz ve çalışır durumda tutulmamaları gerekmektedir. Bu makalede küresel su, enerji ve bakım çözümleri tedarikçisi NCH Europe'un Yağlama Maddeleri ve Yakıt Katkıları İnovasyon Platformu Başkan Yardımcısı Mark Burnett, gerçekten sürdürülebilir bir enerji için güneş paneli temizliğinin önemine dikkat çekiyor.

Tüm sahada elektrik üretimi ekipmanlarında olduğu gibi güneş panelleri de verimli bir şekilde çalışmaları için özenli bakıma ihtiyaç duyarlar. Ancak, geleneksel elektrik kaynaklarının çoğu, genelde çok yalın sistemlerdir. Montaj sonrasında teknik açıdan bir şeyler ters gitmediği sürece fazla bakım gerektirmemektedirler.

Güneş panelleri ise tamamen farklı bir yapıdadır. İşletmelerin en sık kullandığı panel tipi olan fotovoltaik (PV) paneller, çok basit bir konseptle çalışır: ne kadar çok güneş ışığı emebilirlerse o kadar fazla enerji üretebilirler.

Güneş panellerini kullanmanın işletmeler için çeşitli faydaları bulunmaktadır. Avrupa'da başta İngiltere, Almanya ve İspanya olmak üzere pek çok ülke şirketlere fazla enerjiyi ulusal elektrik şebekesine beslemeleri karşılığında ödeme yaparak güneş enerjisini kullanmalarından ötürü ödüllendirmektedir. Verimli güneş panelleri ne kadar çok elektrik üretirse işletmeler de o kadar çok enerjiyi şebekeye kazandırabilir.

Kirlenme kaynakları

Ne yazık ki, panellerin kirlenmesi işletmeler ile güneşten elde edilebilecek kâr arasında bir engel olarak öne çıkmaktadır. PV panelleri güneş ışığı için bir mıknatıs görevi görebilirler, ancak aynı zamanda kir, toz ve kuş dışkısı gibi pek çok kirleticiyi de kendilerine çekmektedirler. Güneş panellerinin açık havada yer alması gerektiğinden bu kirlenmeler kaçınılmazdır.

Bu kirler ilk bakışta sadece panellerin estetik görüntüsünü etkileyen küçük yüzey kusurları gibi görünse de, aslında genel elektrik üretimini de etkilemektedirler. Paneller güneş ışığını ileterek çalıştığından panellerin üzerindeki lekeler, küçük yüzey alanlarının ışığı doğru algılayamamasına yol açmaktadır. Zaman içerisinde bu durum genel panel verimini ve kapasitesini önemli oranda düşürmektedir. Yüzeyin çok büyük bir kısmı kirle kaplandığında ise bazı güneş panelleri tamamen işlevsiz hale gelebilmektedir.

Bu verim kaybı pek çok enerjinin de kaybedilmesine yol açar. 2009 yılında Google, güneş panellerini temizlemenin enerji üretimini neredeyse anında ikiye katladığını tespit etti. Bu rakam, biraz inanılmaz görünse de, Google tarafından, 2007 yılında monte ettiği PV panellerinin sadece 15 ay sonra temizlenmesiyle elde edildi. Temizlik sekiz ay sonra yapıldığında ise, panel bakımının nispeten daha iyi yapılması nedeniyle önceki değer kadar yüksek olmasa da, yine %36'lık önemli bir artış elde edilmişti. Temizlik ne kadar düzenli yapılırsa genel üretim o kadar artıyor.

İlk başta kirleticilerin birikmesini önlemek için yapılabilecek fazla bir şey bulunmamaktadır. Kir ve toz, rüzgar tarafından taşınırken genel hava kirliliği de yakınlardaki endüstriyel faaliyetlerin veya trafiğin bir yan ürünü olarak panellerin üzerinde birikir. Bu kir, tipik olarak panel kirlenmesinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır ancak fabrikalarda ve otomotiv imalat tesislerinde çok daha önemli kirleticiler bulunacaktır.

Örneğin sahasında monte edilmiş PV panellerine ve aynı zamanda bir soğutma kulesine sahip işletmeler panellerin çok yüksek miktarda kirliliği kendisine çektiğini göreceklerdir. Bu tesisler, aynı zamanda soğutma kulesi buharından gelen su damlacıklarının panellere temas ederek mineral kir izleri ve kalıntıları bırakması tehdidiyle karşı karşıyadır. Aynı şekilde, otomotiv fabrikalarında güneş panelleri üzerinde yağlı lekeler sıklıkla meydana gelebilmektedir.

Aynı nedenden ötürü yağmur suyu güneş panelleri için bir sorun teşkil etmektedir. Yağmur, emilebilecek güneş ışığını azaltmanın yanı sıra panelin üzerinde izler bırakması nedeniyle de güneş panellerini olumsuz yönde etkilemektedir. Pek çok işletmenin ilk baştaki inancının aksine yağmur suyu panelleri daha fazla temizlemeyecek, aksine kirletecektir. Bu, yağmur damlalarında bulunan tuz ve mineralin yanı sıra havadaki parçacıkların yağmur sırasında panel üzerine inmesinden ve yağmur buharlaştıktan sonra yüzeye yapışmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle araç camlarında sileceklerin ulaşamadığı yerlerde kir oluşur. Paneller de aynı şekilde doğaya bırakıldıklarında verimliliklerini kaybedeceklerdir.

Panellerinizin temizlenmesi

Güneş panellerini temizleme işlemi, işleri doğaya bırakmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Ürün temizliğinin zamanlanmasından uygulanmasına kadar, panellerdeki pisliğin giderilmesi ve optimum performansın sağlanması için çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır.

Güneş panellerini temizlemekte dikkate alınacak altın kurallardan biri görev için doğru zamanın seçilmesidir. Güneş ışığının kendi ısısı dikkate alındığında, bu ışığın odak noktasında olan bir şeyi temizlemeye çalışmak pek akıllıca olmayacaktır. Bu nedenle, panelleri temizlemek için en uygun zaman güneş ışığının en düşük seviyede ve tesisatın daha soğuk olduğu sabah erken veya gece geç saatlerdir. Sabahın erken saatleri çiy avantajını sağlamaktadır. Çiy, yüzeydeki kirin gevşetilmesine yardımcı olabilir ve böylece kirin giderilmesi için ihtiyaç duyulan ürün miktarı azalabilir.

Güneş panellerinin temizlik ve bakımından en önemli adım en iyi temizlik ürününü kullanmaktır. Standart panel temizleyicilerinin çoğu alkol bazlıdır ve alkol çözünemez olduğu içi silme sırasında arkalarında güneşi engelleyen izler bırakabilmektedirler. Yani kullanım sırasında temizlik ürününün kendisi panelin engellenmesine katkıda bulunabilir.

Alkol bazlı temizleyicilerinin yaygın şekilde kullanılmasının bir gerekçesi bulunmaktadır. Alkol içeriği genel ürünün donma sıcaklığını azaltmaya yardımcı olmakta ve böylece kış aylarında ve daha soğuk iklimlerde onu kullanıma uygun hale getirmektedir. Ancak bu özellik yılın geri kalanı için gereksizdir.

Arkasında kalıntı bırakmayan etkili bir temizlik elde etmek için bakım mühendisleri, mevsim fark etmeksizin aynı temizleme becerisini sunan alkolsüz bir alternatifi kullanmalıdır. Su bazlı ürünler donmaya maruz kaldıklarından en iyi tercih katkı esaslı bir üründür.

Katkılı temizlik solüsyonları koşullar fark etmeksizin her seferinde arkada leke kalıntıları bırakmaksızın aynı kalitede temizlik sunabilmektedir. Bu ürünler, temizliğin yanı sıra çevreye yönelik faydalar da sağlayabilmektedir.

Örneğin NCH Europe, katkılı temizlik ürünü Screen Clean'i biri tablet diğeri de toz formunda olmak üzere iki versiyon halinde geliştirmiştir. Böylece ilk başta büyük sıvı içeren kapların ve plastik şişelerin nakliyesini gerektirmedikleri için çevre üzerindeki etkileri daha azdır. Bu sayede sıvı biçimde satılan çoğu solar panel temizleyicisine oranla Screen Clean daha çevreci bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Bir temizlik solüsyonunun çevreye etkisini dikkate alırken ürünün kendi formülasyonuna da dikkat gösterilmesi önemlidir. Bazı katkı maddeleri hem çevre hem de insanlar için güvenli bir PH-nötr solüsyon içerirken, diğerleri ise Uçucu Organik Bileşikler (VOC'lar) kullanabilir. Bu karbon tabanlı solüsyonlar oda sıcaklığında çabuk kurur ancak toksik yapıları nedeniyle çevre için zararlıdırlar.

Ancak, katkılı solüsyonlar kullanılırken onu seyreltmek için kullanılacak su tipi ile uyumlu bir ürünün seçilmesi önemlidir. Screen Clean, sert veya yumuşak suyla sulandırılması fark etmeksizin en uygun sonuçları sunmak üzere tasarlanmıştır. Ancak tüm solüsyonlar bu düzeyde bir esneklik sunmamaktadır.

Temizliğin korunması

Panel, katkı bazlı bir ürün ile temizlendikten sonra lekesiz olacaktır ve aylar boyunca bir daha temizlenmeyi gerektirmeyebilecektir. Maksimum iletkenliği sağlamak için panelleri düzenli yıkamak mantıklı olsa da, bu durum kısa sürede pahalı bir uygulama haline gelebilir. Aşındırıcı fırçalama işleminin panel yüzeyinde çizik oluşturma olasılığını da artırmaktadır.

Güneş panellerinin her dört ila altı ayda bir temizlenmesi işletmelerin temizlik solüsyonlarını aşırı harcamadan ve verimlilik kaybına uğramadan güneşten en yüksek faydayı elde etmelerini sağlamaktadır. Avrupa'nın COP21'de belirtilen yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması için tesisatların düzgün bir şekilde bakımının yapılması ve böylece çevrenin ve işletmelerin güneş enerjisinden gerçek faydayı elde etmesi önemlidir.

Önerilen içerik:

Güneş paneli bakım özeti

1. Panellerin en soğuk olduğu sabah erken veya gece geç saatlerde temizleyin. Sabah erken saatlerdeki çiy, temizliği kolaylaştırabilir.
2. Ürününüzü dikkatle seçin. Alkol bazlı ürünler sadece soğuk koşullarda verimlidir ve leke bırakabilirler. Katkılı solüsyonları tercih edin.
3. Panellerinizi aşırı sık temizlemeyin. Düzenli temizlik pahalı olabilir ve yüzeylerin çizilmesine yol açabilir.