Etkili bir yağ bakım programı üretkenliği ve kârı artırır

Hepimizin öğrendiği ilk matematik denklemi 1 + 1 = 2'dir. Bu denklem mantıklı ve yalın görünse de, ispatlanması 300 sayıyı aşan kapsamlı matematik işlemlerini içermiştir. Bu, basit görünen ancak aslında çok karmaşık olan çok sayıda işlemden sadece biridir. 

Dişli yağı, endüstriyel imalat makinelerinin mihenk taşıdır. Etkili bir dişli yağı olmadan makinelerin zayıf yağlamaya bağlı bozulma riski artmaktadır. Bu durum pahalı onarımlara ve parça değiştirme işlemlerine yol açmakta ve üretkenlik kaybı maliyetleri daha da artırmaktadır.

Plansız bakım/onarım süreleri kesinlikle istenmeyen bir durumdur ve Avrupa çapındaki mevcut ekonomik iklim dikkate alındığında işleri daha da sıkıntıya sokmaktadır. Kısa süre önce gerçekleştirilen bir Avrupa sanayi piyasaları analizinde üretimin son zamanlardaki duraklama öncesine göre yüzde dokuz düştüğü belirtilmektedir. Makine ve ekipman gibi bazı sektörler olumlu bir CAGR (Bileşik Yıllık Büyüme) sürdürürken madencilik ve metal işçiliği gibi sektörler ise eksi büyüme oranları kaydetmiştir. Avrupa'daki işletmeler artık bakım ve onarım için kaybedilen süreleri ortadan kaldırmanın hayati önem taşıdığı bir konumdalar.

Ancak dişlilerin yağlanması işlemi etkili bir yağ almak ve bunu bir sisteme eklemek kadar basit ve doğrudan bir iş değildir. Uzman olmayan bir kişi tarafından verildiğinde yağın muhtemelen sadece birkaç saat içinde kirlenme ve etkisiz hale gelme tehlikesi bulunmaktadır. Bu durum enerji tüketiminde artışa ve daha yüksek işletme sıcaklıklarına yol açarak sonrasında yağ ömrünün azalmasına neden olabilmektedir.

Bu sıvı değiştirme kısır döngüsü zaman içerisinde çok pahalı hale gelmektedir ve çevresel veya mali olarak sürdürülebilir değildir. Neyse ki, prosedür sadece makinelere yağ doldurulmasından daha karmaşık olmakla birlikte aşırı meşakkatli olmayacak bir hale getirilebilir. Üç adımlı bir süreç izlendiğinde etkili bir yağ bakım programı bir, iki, üç kadar kolay olabilir.

Değişiklik için iyi bir zaman

Dişli yağının etkili bir şekilde değiştirilmesini sağlamanın ilk adımı süreci işletmek için en iyi zamanın belirlenmesidir. Bu da basit görünen bir görevdir ancak gerçekte yağ değişimlerinin sadece %20'si doğru zamanda yapılmaktadır. Bu durum işletmelerin çoğunun yağlarını aşırı erken veya aşırı geç değiştirmelerine yol açmaktadır.

Yüzeyde bu durum önemli bir sorun gibi görünebilir zira yağın aşırı erken değiştirilmesi işletmelerin daha sık yeni yağ değiştirmelerine neden olabilmektedir. Ancak yağın aşırı geç değiştirilmesi tehlikeli ve pahalı olabilmektedir; dişli aşınmasının artmasına ve makinenin hasar görerek daha fazla bakım gerektirmesine neden olabilmektedir.

Dişli yağınızı değiştirmek için en uygun zamanın ne zaman olduğunu nasıl anlarsınız? Yağ durumunu ve kirlilik seviyesini dikkate almalısınız. Bunun için ise, bir numunenin test edilmesi gerekir. Bu test için çoğu işletmede bulunmayan kaynaklar kullanılır.

Bu nedenle NCH, dişli yağını analiz ederek yağ değişimi için doğru zamanı tespit etmemizi sağlayan NCH Yağ Servis Programını (NOSP) geliştirmiştir. NOSP ayrıca işletmelere bir değişikliğin gerektiği her durumda doğru raporlar sunmakta, analiz sonuçlarını listeleyerek mevcut numuneyi tarihsel veriler ile karşılaştırmaktadır.

Dişli yağına yönelik üst düzey ve derinlemesine bilgileri kullanan mühendisler makinelerin zarar görmemesi için gereken değişikliklerin doğru zamanda yapılmasını temin edebilirler. Ancak, yağ ömrünü uzatmak ve performansı en üst düzeye çıkarmak için mühendislerin öncelikle kirleticileri gidermesi gerekmektedir.

Yıka ve temizle

Yağ değiştirme işleminin en sık unutulan aşamalarından biri sistemin yeni yağ doldurulmadan önce temizlenmesidir. Hızlı hareket edilen ortamlarda kısa yolların tercih edilmesi ve temizlik yapılmadan sadece doldurmakla yetinilmesi çekici görünebilir.

Ancak bu durum yağın etkisiz olmasına ve kullanımdan sadece birkaç saat sonra ağır kirleticilerle kirlenmesine neden olmaktadır. Bu kirleticiler kısa sürece sistemdeki metal yüzeyler üzerinde tortular oluşturur, işletme sıcaklığını yükseltir ve dişli kutusu üzerinden güç iletimini azaltır.

Bu durumun meydana gelmesini önlemek için mühendislerin makine yağını değiştirmeden önce sistemlerini temizlemesi zorunludur. En verimli ve etkili yol, tortuları çözerek her türlü asitli kirleticiyi nötralize edecek bir temizlik ürününün kullanılmasıdır.

NCH Europe'un Flush & Clean ürünü gibi etkili bir sistem temizlik ürünü, kısa bir süre boyunca sistemin tümünde akarak temizlik işlemini gerçekleştirir. Böylece tortuları sistem yüzeyinden söker, onların eski yağ içinde asılı kalmasını ve yağ değişimiyle birlikte giderilmesini sağlar.

Doğru ürün

Sistemin temizlik maddesi ile yıkanmasının ardından son adım, sıvının etkili bir dişli yağı ile değiştirilmesidir. Mühendisler, etkili bir ürün seçmek için hem yağın özelliklerini hem de uygulama yüzeylerinin sorunlarını dikkate almalıdır.

Örneğin, dişli kutusu yoğuşma birikimlerine ve paslanmaya yatkınsa seçilen yağın bu soruna yönelik olması önemlidir. Böyle bir durumda Top Blend CS ürününü tavsiye ederiz. Top Blend CS daha yüksek bir yüzdeyle kalsiyum sülfonat teknolojisini içermektedir. Bu teknoloji oksitlenme nedeniyle meydana gelen asitliği gidermekte ve aynı zamanda suyu yağdan ayıran emülsiyon kırıcılar içermesi sayesinde dişlilerin düzgün çalışmasını ve güvenli bir şekilde yağlanmasını temin etmektedir. .

Benzer bir şekilde, köpüklenme ve yağ oksitlenmesi gibi sorunlara köpük önleyici maddeler veya oksitlenme önleyiciler içeren bir ürün seçilerek müdahale edilebilir.

Gerçekten etkili bir dişli yağı değişimi için bir uygulamaya yönelik en iyi ürünlerin belirlenmesi sürecindeki her bir adıma dikkat edilmelidir. Bu işlem daha sonra her bir yeni dolum için tekrarlanmalıdır.

Yağ değişimi, 300 sayfalık bir açıklama gerektirmese de pek çok kişinin düşündüğünün aksine basit bir işlem değildir. Ancak doğru bilgi ve çözümlerle makine veriminin artırılması bir artı bir kadar kolay olabilir.