Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

ROZDIEL MEDZI VZNETOVÝMI A ZÁŽIHOVÝMI MOTORMI

Vznetový motor vynaliezol Rudolf Diesel, keď navštevoval technickú školu v Nemecku. Rudolf bol prekvapený tým, ako sú benzínové a parné motory neúčinné. Konštrukcia vznetového motora bola patentovaná v roku 1892.

Ako vznetové tak aj zážihové motory premieňajú chemickú energiu paliva na mechanickú energiu pomocou radu výbuchov. Spôsob, akým k týmto výbuchom dochádza, predstavuje hlavný rozdiel medzi oboma typmi motorov.

V zážihovom motore je proces explózie následujúci:

  1. Sanie – palivo je zmiešané so vzduchomň
  2. Kompresia – piest ide hore a stláča zmes paliva a vzduchu
  3. Zážih – zmes paliva a vzduchu je zapálená pomocou zapalovacej sviečky
  4. Výfuk – piest ide hore a vytláča výfukové plyny von výfukovým ventilom.

Vo vznetovom motore je proces explózie následujúci:

  1. Sanie – Sací ventil je otvorený, piest ide dole a nasáva vzduch
  2. Kompresia – piest ide hore a stláča vzduch (vzduch sa ohrieva na teplotu vyššiu než 540°C)
  3. Vznietenie – palivo je vstreknuté do válca (v správnej chvíli), dôjde ku vznieteniu a piest ide dole
  4. Výfuk – piest ide hore a vytláča výfukové plyny von výfukovým ventilom.

diesel-petrol-engines

Vznetové motory nemajú žiadnu zapalovaciu sviečku. K dosiahnutiu vysokých teplôt potrebných k samovznieteniu paliva vyžadujú vysoké kompresné pomery (čím vyššie je cetanové číslo paliva, tým lepšie je zapalovaný).

Kompresný pomer je pri vznetových motorov omnoho vyšší (14:1 až 25:1) než u zážihových motorov (8:1 až 12:1). Benzínové motory používajú nižšie kompresné pomery, aby nedochádzalo k samovznieteniu paliva (klepanie motora). Vyššie kompresné pomery vedú k vyššej tepelnej účinnosti a nižšej spotrebe paliva.

Čo ešte?

Prečítajte si o Bežných problémoch s motorovou naftou

Na komplexný program kvality paliva sú dôležité prísady do motorovej nafty a systém dodávania naftových palivových prísad.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.