Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

ROZDIEL MEDZI VZNETOVÝMI A ZÁŽIHOVÝMI MOTORMI

Vznetový motor vynaliezol Rudolf Diesel, keď navštevoval technickú školu v Nemecku. Rudolf bol prekvapený tým, ako sú benzínové a parné motory neúčinné. Konštrukcia vznetového motora bola patentovaná v roku 1892.

Ako vznetové tak aj zážihové motory premieňajú chemickú energiu paliva na mechanickú energiu pomocou radu výbuchov. Spôsob, akým k týmto výbuchom dochádza, predstavuje hlavný rozdiel medzi oboma typmi motorov.

V zážihovom motore je proces explózie následujúci:

  1. Sanie – palivo je zmiešané so vzduchomň
  2. Kompresia – piest ide hore a stláča zmes paliva a vzduchu
  3. Zážih – zmes paliva a vzduchu je zapálená pomocou zapalovacej sviečky
  4. Výfuk – piest ide hore a vytláča výfukové plyny von výfukovým ventilom.

Vo vznetovom motore je proces explózie následujúci:

  1. Sanie – Sací ventil je otvorený, piest ide dole a nasáva vzduch
  2. Kompresia – piest ide hore a stláča vzduch (vzduch sa ohrieva na teplotu vyššiu než 540°C)
  3. Vznietenie – palivo je vstreknuté do válca (v správnej chvíli), dôjde ku vznieteniu a piest ide dole
  4. Výfuk – piest ide hore a vytláča výfukové plyny von výfukovým ventilom.

diesel-petrol-engines

Vznetové motory nemajú žiadnu zapalovaciu sviečku. K dosiahnutiu vysokých teplôt potrebných k samovznieteniu paliva vyžadujú vysoké kompresné pomery (čím vyššie je cetanové číslo paliva, tým lepšie je zapalovaný).

Kompresný pomer je pri vznetových motorov omnoho vyšší (14:1 až 25:1) než u zážihových motorov (8:1 až 12:1). Benzínové motory používajú nižšie kompresné pomery, aby nedochádzalo k samovznieteniu paliva (klepanie motora). Vyššie kompresné pomery vedú k vyššej tepelnej účinnosti a nižšej spotrebe paliva.

Čo ešte?

Prečítajte si o Bežných problémoch s motorovou naftou

Na komplexný program kvality paliva sú dôležité prísady do motorovej nafty a systém dodávania naftových palivových prísad.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.