Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Filtrovať produkty

Obrábacie Kvapaliny

CM 8082

CM 8082

Polosyntetická obrábacia kvapalina

Vodou riediteľná, číra, univerzálna chladiaca kvapalina s nízkym obsahom oleja

 • Mikroemulzívna technológia
 • Obsahuje špeciálne antioxidačné činidlá pre predĺženie životnosti
 • Používa mikroemulzívnu technológiu pre dosiahnutie číreho roztoku
 • Nízka penivosť
 • Dobrá stabilita pri tvrdej vode
 • Neobsahuje boron
 • Bez pridaného chlóru
 • Obsahuje antioxidačné aditíva
Ever Cool

Ever Cool

Univerzálna obrábacia kvapalina

Vysoko účinná, polo-syntetická, číra chladiaca a rezná kvapalina

 • Vynikajúca mazacia schopnosť
 • Obsahuje špeciálne antioxidačné činidlá pre predĺženie životnosti
 • Pripravená mikroemulzívnou technológiou pre dosiahnutie čírej chladiacej kvapaliny
 • Dobrá stabilita pri tvrdej vode
 • Nízka penivosť
 • Vynikajúca ochrana proti korózii
 • Biologicky stabilný
K Kool II

K Kool II

Syntetická rezná kvapalina

Kombinácia mimoriadnych mazacích schopností a výbornej ochrany proti korózii

 • Predlžuje životnosť rezných nástrojov
 • Umožňuje jednoduché odlučovanie oleja a tým aj jednoduché nakladanie s použitou obrábacou kvapalinou
 • Účinne odvádza teplo
 • Etrémne nízka penivosť
 • Je vhodná pre obrábanie všetkých železných aj neželezných kovov, okrem zliatín horčíka, výborná pre všetky vysokorýchlostné operácie
 • Ekonomické riedenie

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.