Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

PROBLÉMY S NAFTOVÝMI PALIVAMI

• Nižšia kvalita nafty
• Zlé spaľovanie
• Nečistoty

Nižšia kvalita nafty

Za účelom zníženia emisií a plnenia prísnejších ekologických limitov bolo upravené zloženie motorovej nafty:

Nižší obsah síry (menej než 10 ppm):

Smernice ES požaduje, aby motorová nafta obsahovala maximálne 10 ppm síry.

Odstránenie síry (prírodného maziva) spôsobuje dva velké problémy. Mechanické a chemické opotrebenie (proces odsírenia tiež odstraňuje inhibitory korózie). To vedie k zlej účinnosti paliva, nadmerným emisiám a poruchám zariadení. Percentuálny obsah bionafty (methylesterov mastných kyselín čiže FAME): V súľade s nariadením EU nafta musí teraz obsahovať 5-7% bionafty kvôli prínosom pre životné prostredie. To môže viesť k zlému spaľovaniu a kontaminácií.

Zlé spaľovanie

Merané cetanovým číslom táto hodnota popisuje vznetové charakteristiky paliva. Nižšie cetanové číslo má negatívny vplyv na schopnosť zapálenia paliva. Spôsobuje vyššiu spotrebu paliva, stratu výkonu, vyššie emisie a detonačné opotrebenie.

Nečistoty

Vosk, kal a voda

Vosk a kal spôsobuje zlé štartovanie a gelovatenie paliva, upcháva vstrekovacie trysky a filtre, opotrebováva čerpadlá a spôsobuje nadmerné emisie. Kontaminácia vodou môže spôsobiť hrdzavenie a koróziu, zamrznutie vody, rast baktérií, tvorbu kyseliny a upchávanie vstrekovacích trysiek a filtrov. Tiež spôsobuje zlé zapaľovanie a poškodzuje čerpadlá.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.