Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

PROBLÉMY S NAFTOVÝMI PALIVAMI

• Nižšia kvalita nafty
• Zlé spaľovanie
• Nečistoty

Nižšia kvalita nafty

Za účelom zníženia emisií a plnenia prísnejších ekologických limitov bolo upravené zloženie motorovej nafty:

Nižší obsah síry (menej než 10 ppm):

Smernice ES požaduje, aby motorová nafta obsahovala maximálne 10 ppm síry.

Odstránenie síry (prírodného maziva) spôsobuje dva velké problémy. Mechanické a chemické opotrebenie (proces odsírenia tiež odstraňuje inhibitory korózie). To vedie k zlej účinnosti paliva, nadmerným emisiám a poruchám zariadení. Percentuálny obsah bionafty (methylesterov mastných kyselín čiže FAME): V súľade s nariadením EU nafta musí teraz obsahovať 5-7% bionafty kvôli prínosom pre životné prostredie. To môže viesť k zlému spaľovaniu a kontaminácií.

Zlé spaľovanie

Merané cetanovým číslom táto hodnota popisuje vznetové charakteristiky paliva. Nižšie cetanové číslo má negatívny vplyv na schopnosť zapálenia paliva. Spôsobuje vyššiu spotrebu paliva, stratu výkonu, vyššie emisie a detonačné opotrebenie.

Nečistoty

Vosk, kal a voda

Vosk a kal spôsobuje zlé štartovanie a gelovatenie paliva, upcháva vstrekovacie trysky a filtre, opotrebováva čerpadlá a spôsobuje nadmerné emisie. Kontaminácia vodou môže spôsobiť hrdzavenie a koróziu, zamrznutie vody, rast baktérií, tvorbu kyseliny a upchávanie vstrekovacích trysiek a filtrov. Tiež spôsobuje zlé zapaľovanie a poškodzuje čerpadlá.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.