Analýza Hlavné problémy ovplyvňujúce systém úpravy vody v závode boli spôsobené obmedzenými priestormi. Aj napriek tomu, že sa jedná o malý závod, neustále je nutné používať tri až štyri chemické látky. Spoľahlivá a účinná prevádzka systémov chladenia vody je vo výrobe kriticky dôležitý. Chemikálie určené k úprave vody zaberali cenný priestor a bolo nutné ich uskladniť na ťažko prístupných miestach. Hoci program úpravy vody s kvapalnými chemikáliami spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, skladovanie chemikálií, manipulácia s nimi a následná likvidácia predstavovala riziká z hľadiska dlhodobého rozvoja. Spoločnosť Chem-Aqua navrhla systém vymeniť za systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem v snahe ponúknuť riešenie týchto problémov. V programe úpravy vody s tuhými látkami od spoločnosti Chem-Aqua sú chemikálie dodávané ako tuhé koncentráty buď v päťkilových recyklovateľných plastových fľašiach, alebo štyristogramových kazetách HandiPak, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak v plastových fľašiach sa rozpúšťajú podľa potreby v malej plastovej nádržy pomocou miešajúceho pultu HandiFeed. Roztok je potom prečerpávaný do ošetrovaného zariadenia rovnakým spôsobom ako v prípade použitia kvapalných chemikálií. Kazety s tuhým koncentrátom HandiPak sú zabalené vo vode rozpustnej fólii a možno ich pridávať do systému cez podavač Aquapass Bypass. Riešenie Systém HandiChem, ktorý nahradil predchádzajúci program úpravy vody v chladiacej veži, je práve nainštalovaný na panely hneď vedľa ovládania veže, čo umožňuje oveľa ľahší prístup k ovládaniu chémie chladiacej veže. Systém na úpravu vody v procesnej slučke od konkurenčnej firmy bol nahradený systémom HandiPak STX s plniacou jednotkou Aquapass. Na rozdiel od dávkovania chémie jednotka Aquapass umožňuje čistenie počas prevádzky vďaka integrovanej filtračnej jednotke a tým dramaticky znižuje riziko opakovania minulých problémov, ktoré nastali pri vstrekovacích strojoch. Nový systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua nejlépe vyhovoval požiadavkám zákazníka: Výrazné zníženie rizika vyplývajúceho z ručnej manipulácie s chemikáliami a zlepšenie bezpečnostnej práce Vyriešený problém prístupu ku kvapalným chemikáliám a ich prečerpávaniu na nevyhovujúcich miestach Bolo poskytnuté lepšie riešenie úpravy vody v procesnej slučke (ochrana systému a čistenia počas prevádzky), čím došlo ku zníženiu odstávok potrebných pre čistenie Eliminácia nákladov na likvidáciu vo výške až 30 Eur za jeden prázdny sud Systém HandiChem predstavuje jednoduchú, bezpečnú a účinnú alternatívu k systému úpravy vody pomocou kvapalných chemikálií. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua", "articleBody": "Závod na vstrekovanie plastov, Írsko Závod na vstrekovanie plastov v Írsku s pätnástimi vstrekovacími strojmi využíval služby dvoch spoločností, ktoré boli zodpovedné za úpravu vody v závode. Spoločnosť Chem-Aqua ošetrovala vodu zo systému chladiacej veže, zatiaľ čo konkurenčná spoločnosť ošetrovala vodu z prevádzky. Zákazník sa rozhodol v rámci úpravy vody využívať služby jediného dodávateľa.
Analýza Hlavné problémy ovplyvňujúce systém úpravy vody v závode boli spôsobené obmedzenými priestormi. Aj napriek tomu, že sa jedná o malý závod, neustále je nutné používať tri až štyri chemické látky. Spoľahlivá a účinná prevádzka systémov chladenia vody je vo výrobe kriticky dôležitý. Chemikálie určené k úprave vody zaberali cenný priestor a bolo nutné ich uskladniť na ťažko prístupných miestach. Hoci program úpravy vody s kvapalnými chemikáliami spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, skladovanie chemikálií, manipulácia s nimi a následná likvidácia predstavovala riziká z hľadiska dlhodobého rozvoja. Spoločnosť Chem-Aqua navrhla systém vymeniť za systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem v snahe ponúknuť riešenie týchto problémov. V programe úpravy vody s tuhými látkami od spoločnosti Chem-Aqua sú chemikálie dodávané ako tuhé koncentráty buď v päťkilových recyklovateľných plastových fľašiach, alebo štyristogramových kazetách HandiPak, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak v plastových fľašiach sa rozpúšťajú podľa potreby v malej plastovej nádržy pomocou miešajúceho pultu HandiFeed. Roztok je potom prečerpávaný do ošetrovaného zariadenia rovnakým spôsobom ako v prípade použitia kvapalných chemikálií. Kazety s tuhým koncentrátom HandiPak sú zabalené vo vode rozpustnej fólii a možno ich pridávať do systému cez podavač Aquapass Bypass. Riešenie Systém HandiChem, ktorý nahradil predchádzajúci program úpravy vody v chladiacej veži, je práve nainštalovaný na panely hneď vedľa ovládania veže, čo umožňuje oveľa ľahší prístup k ovládaniu chémie chladiacej veže. Systém na úpravu vody v procesnej slučke od konkurenčnej firmy bol nahradený systémom HandiPak STX s plniacou jednotkou Aquapass. Na rozdiel od dávkovania chémie jednotka Aquapass umožňuje čistenie počas prevádzky vďaka integrovanej filtračnej jednotke a tým dramaticky znižuje riziko opakovania minulých problémov, ktoré nastali pri vstrekovacích strojoch. Nový systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua nejlépe vyhovoval požiadavkám zákazníka: Výrazné zníženie rizika vyplývajúceho z ručnej manipulácie s chemikáliami a zlepšenie bezpečnostnej práce Vyriešený problém prístupu ku kvapalným chemikáliám a ich prečerpávaniu na nevyhovujúcich miestach Bolo poskytnuté lepšie riešenie úpravy vody v procesnej slučke (ochrana systému a čistenia počas prevádzky), čím došlo ku zníženiu odstávok potrebných pre čistenie Eliminácia nákladov na likvidáciu vo výške až 30 Eur za jeden prázdny sud Systém HandiChem predstavuje jednoduchú, bezpečnú a účinnú alternatívu k systému úpravy vody pomocou kvapalných chemikálií. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Závod na vstrekovanie plastov, Írsko

Rate this item
(0 votes)

injection-molding-case-study-ireland

Závod na vstrekovanie plastov, Írsko

Závod na vstrekovanie plastov v Írsku s pätnástimi vstrekovacími strojmi využíval služby dvoch spoločností, ktoré boli zodpovedné za úpravu vody v závode. Spoločnosť Chem-Aqua ošetrovala vodu zo systému chladiacej veže, zatiaľ čo konkurenčná spoločnosť ošetrovala vodu z prevádzky. Zákazník sa rozhodol v rámci úpravy vody využívať služby jediného dodávateľa.

 

Analýza

Hlavné problémy ovplyvňujúce systém úpravy vody v závode boli spôsobené obmedzenými priestormi. Aj napriek tomu, že sa jedná o malý závod, neustále je nutné používať tri až štyri chemické látky. Spoľahlivá a účinná prevádzka systémov chladenia vody je vo výrobe kriticky dôležitý. Chemikálie určené k úprave vody zaberali cenný priestor a bolo nutné ich uskladniť na ťažko prístupných miestach.

Hoci program úpravy vody s kvapalnými chemikáliami spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, skladovanie chemikálií, manipulácia s nimi a následná likvidácia predstavovala riziká z hľadiska dlhodobého rozvoja. Spoločnosť Chem-Aqua navrhla systém vymeniť za systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem v snahe ponúknuť riešenie týchto problémov.

V programe úpravy vody s tuhými látkami od spoločnosti Chem-Aqua sú chemikálie dodávané ako tuhé koncentráty buď v päťkilových recyklovateľných plastových fľašiach, alebo štyristogramových kazetách HandiPak, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak v plastových fľašiach sa rozpúšťajú podľa potreby v malej plastovej nádržy pomocou miešajúceho pultu HandiFeed. Roztok je potom prečerpávaný do ošetrovaného zariadenia rovnakým spôsobom ako v prípade použitia kvapalných chemikálií. Kazety s tuhým koncentrátom HandiPak sú zabalené vo vode rozpustnej fólii a možno ich pridávať do systému cez podavač Aquapass Bypass.

Riešenie

Systém HandiChem, ktorý nahradil predchádzajúci program úpravy vody v chladiacej veži, je práve nainštalovaný na panely hneď vedľa ovládania veže, čo umožňuje oveľa ľahší prístup k ovládaniu chémie chladiacej veže.

Systém na úpravu vody v procesnej slučke od konkurenčnej firmy bol nahradený systémom HandiPak STX s plniacou jednotkou Aquapass. Na rozdiel od dávkovania chémie jednotka Aquapass umožňuje čistenie počas prevádzky vďaka integrovanej filtračnej jednotke a tým dramaticky znižuje riziko opakovania minulých problémov, ktoré nastali pri vstrekovacích strojoch.

Nový systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua nejlépe vyhovoval požiadavkám zákazníka:

  • Výrazné zníženie rizika vyplývajúceho z ručnej manipulácie s chemikáliami a zlepšenie bezpečnostnej práce
  • Vyriešený problém prístupu ku kvapalným chemikáliám a ich prečerpávaniu na nevyhovujúcich miestach
  • Bolo poskytnuté lepšie riešenie úpravy vody v procesnej slučke (ochrana systému a čistenia počas prevádzky), čím došlo ku zníženiu odstávok potrebných pre čistenie
  • Eliminácia nákladov na likvidáciu vo výške až 30 Eur za jeden prázdny sud

Systém HandiChem predstavuje jednoduchú, bezpečnú a účinnú alternatívu k systému úpravy vody pomocou kvapalných chemikálií.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.