Analýza Hlavné problémy ovplyvňujúce systém úpravy vody v závode boli spôsobené obmedzenými priestormi. Aj napriek tomu, že sa jedná o malý závod, neustále je nutné používať tri až štyri chemické látky. Spoľahlivá a účinná prevádzka systémov chladenia vody je vo výrobe kriticky dôležitý. Chemikálie určené k úprave vody zaberali cenný priestor a bolo nutné ich uskladniť na ťažko prístupných miestach. Hoci program úpravy vody s kvapalnými chemikáliami spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, skladovanie chemikálií, manipulácia s nimi a následná likvidácia predstavovala riziká z hľadiska dlhodobého rozvoja. Spoločnosť Chem-Aqua navrhla systém vymeniť za systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem v snahe ponúknuť riešenie týchto problémov. V programe úpravy vody s tuhými látkami od spoločnosti Chem-Aqua sú chemikálie dodávané ako tuhé koncentráty buď v päťkilových recyklovateľných plastových fľašiach, alebo štyristogramových kazetách HandiPak, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak v plastových fľašiach sa rozpúšťajú podľa potreby v malej plastovej nádržy pomocou miešajúceho pultu HandiFeed. Roztok je potom prečerpávaný do ošetrovaného zariadenia rovnakým spôsobom ako v prípade použitia kvapalných chemikálií. Kazety s tuhým koncentrátom HandiPak sú zabalené vo vode rozpustnej fólii a možno ich pridávať do systému cez podavač Aquapass Bypass. Riešenie Systém HandiChem, ktorý nahradil predchádzajúci program úpravy vody v chladiacej veži, je práve nainštalovaný na panely hneď vedľa ovládania veže, čo umožňuje oveľa ľahší prístup k ovládaniu chémie chladiacej veže. Systém na úpravu vody v procesnej slučke od konkurenčnej firmy bol nahradený systémom HandiPak STX s plniacou jednotkou Aquapass. Na rozdiel od dávkovania chémie jednotka Aquapass umožňuje čistenie počas prevádzky vďaka integrovanej filtračnej jednotke a tým dramaticky znižuje riziko opakovania minulých problémov, ktoré nastali pri vstrekovacích strojoch. Nový systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua nejlépe vyhovoval požiadavkám zákazníka: Výrazné zníženie rizika vyplývajúceho z ručnej manipulácie s chemikáliami a zlepšenie bezpečnostnej práce Vyriešený problém prístupu ku kvapalným chemikáliám a ich prečerpávaniu na nevyhovujúcich miestach Bolo poskytnuté lepšie riešenie úpravy vody v procesnej slučke (ochrana systému a čistenia počas prevádzky), čím došlo ku zníženiu odstávok potrebných pre čistenie Eliminácia nákladov na likvidáciu vo výške až 30 Eur za jeden prázdny sud Systém HandiChem predstavuje jednoduchú, bezpečnú a účinnú alternatívu k systému úpravy vody pomocou kvapalných chemikálií. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua", "articleBody": "Závod na vstrekovanie plastov, Írsko Závod na vstrekovanie plastov v Írsku s pätnástimi vstrekovacími strojmi využíval služby dvoch spoločností, ktoré boli zodpovedné za úpravu vody v závode. Spoločnosť Chem-Aqua ošetrovala vodu zo systému chladiacej veže, zatiaľ čo konkurenčná spoločnosť ošetrovala vodu z prevádzky. Zákazník sa rozhodol v rámci úpravy vody využívať služby jediného dodávateľa.
Analýza Hlavné problémy ovplyvňujúce systém úpravy vody v závode boli spôsobené obmedzenými priestormi. Aj napriek tomu, že sa jedná o malý závod, neustále je nutné používať tri až štyri chemické látky. Spoľahlivá a účinná prevádzka systémov chladenia vody je vo výrobe kriticky dôležitý. Chemikálie určené k úprave vody zaberali cenný priestor a bolo nutné ich uskladniť na ťažko prístupných miestach. Hoci program úpravy vody s kvapalnými chemikáliami spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, skladovanie chemikálií, manipulácia s nimi a následná likvidácia predstavovala riziká z hľadiska dlhodobého rozvoja. Spoločnosť Chem-Aqua navrhla systém vymeniť za systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem v snahe ponúknuť riešenie týchto problémov. V programe úpravy vody s tuhými látkami od spoločnosti Chem-Aqua sú chemikálie dodávané ako tuhé koncentráty buď v päťkilových recyklovateľných plastových fľašiach, alebo štyristogramových kazetách HandiPak, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak v plastových fľašiach sa rozpúšťajú podľa potreby v malej plastovej nádržy pomocou miešajúceho pultu HandiFeed. Roztok je potom prečerpávaný do ošetrovaného zariadenia rovnakým spôsobom ako v prípade použitia kvapalných chemikálií. Kazety s tuhým koncentrátom HandiPak sú zabalené vo vode rozpustnej fólii a možno ich pridávať do systému cez podavač Aquapass Bypass. Riešenie Systém HandiChem, ktorý nahradil predchádzajúci program úpravy vody v chladiacej veži, je práve nainštalovaný na panely hneď vedľa ovládania veže, čo umožňuje oveľa ľahší prístup k ovládaniu chémie chladiacej veže. Systém na úpravu vody v procesnej slučke od konkurenčnej firmy bol nahradený systémom HandiPak STX s plniacou jednotkou Aquapass. Na rozdiel od dávkovania chémie jednotka Aquapass umožňuje čistenie počas prevádzky vďaka integrovanej filtračnej jednotke a tým dramaticky znižuje riziko opakovania minulých problémov, ktoré nastali pri vstrekovacích strojoch. Nový systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua nejlépe vyhovoval požiadavkám zákazníka: Výrazné zníženie rizika vyplývajúceho z ručnej manipulácie s chemikáliami a zlepšenie bezpečnostnej práce Vyriešený problém prístupu ku kvapalným chemikáliám a ich prečerpávaniu na nevyhovujúcich miestach Bolo poskytnuté lepšie riešenie úpravy vody v procesnej slučke (ochrana systému a čistenia počas prevádzky), čím došlo ku zníženiu odstávok potrebných pre čistenie Eliminácia nákladov na likvidáciu vo výške až 30 Eur za jeden prázdny sud Systém HandiChem predstavuje jednoduchú, bezpečnú a účinnú alternatívu k systému úpravy vody pomocou kvapalných chemikálií. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Závod na vstrekovanie plastov, Írsko

Rate this item
(0 votes)

injection-molding-case-study-ireland

Závod na vstrekovanie plastov, Írsko

Závod na vstrekovanie plastov v Írsku s pätnástimi vstrekovacími strojmi využíval služby dvoch spoločností, ktoré boli zodpovedné za úpravu vody v závode. Spoločnosť Chem-Aqua ošetrovala vodu zo systému chladiacej veže, zatiaľ čo konkurenčná spoločnosť ošetrovala vodu z prevádzky. Zákazník sa rozhodol v rámci úpravy vody využívať služby jediného dodávateľa.

 

Analýza

Hlavné problémy ovplyvňujúce systém úpravy vody v závode boli spôsobené obmedzenými priestormi. Aj napriek tomu, že sa jedná o malý závod, neustále je nutné používať tri až štyri chemické látky. Spoľahlivá a účinná prevádzka systémov chladenia vody je vo výrobe kriticky dôležitý. Chemikálie určené k úprave vody zaberali cenný priestor a bolo nutné ich uskladniť na ťažko prístupných miestach.

Hoci program úpravy vody s kvapalnými chemikáliami spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, skladovanie chemikálií, manipulácia s nimi a následná likvidácia predstavovala riziká z hľadiska dlhodobého rozvoja. Spoločnosť Chem-Aqua navrhla systém vymeniť za systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem v snahe ponúknuť riešenie týchto problémov.

V programe úpravy vody s tuhými látkami od spoločnosti Chem-Aqua sú chemikálie dodávané ako tuhé koncentráty buď v päťkilových recyklovateľných plastových fľašiach, alebo štyristogramových kazetách HandiPak, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak v plastových fľašiach sa rozpúšťajú podľa potreby v malej plastovej nádržy pomocou miešajúceho pultu HandiFeed. Roztok je potom prečerpávaný do ošetrovaného zariadenia rovnakým spôsobom ako v prípade použitia kvapalných chemikálií. Kazety s tuhým koncentrátom HandiPak sú zabalené vo vode rozpustnej fólii a možno ich pridávať do systému cez podavač Aquapass Bypass.

Riešenie

Systém HandiChem, ktorý nahradil predchádzajúci program úpravy vody v chladiacej veži, je práve nainštalovaný na panely hneď vedľa ovládania veže, čo umožňuje oveľa ľahší prístup k ovládaniu chémie chladiacej veže.

Systém na úpravu vody v procesnej slučke od konkurenčnej firmy bol nahradený systémom HandiPak STX s plniacou jednotkou Aquapass. Na rozdiel od dávkovania chémie jednotka Aquapass umožňuje čistenie počas prevádzky vďaka integrovanej filtračnej jednotke a tým dramaticky znižuje riziko opakovania minulých problémov, ktoré nastali pri vstrekovacích strojoch.

Nový systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua nejlépe vyhovoval požiadavkám zákazníka:

  • Výrazné zníženie rizika vyplývajúceho z ručnej manipulácie s chemikáliami a zlepšenie bezpečnostnej práce
  • Vyriešený problém prístupu ku kvapalným chemikáliám a ich prečerpávaniu na nevyhovujúcich miestach
  • Bolo poskytnuté lepšie riešenie úpravy vody v procesnej slučke (ochrana systému a čistenia počas prevádzky), čím došlo ku zníženiu odstávok potrebných pre čistenie
  • Eliminácia nákladov na likvidáciu vo výške až 30 Eur za jeden prázdny sud

Systém HandiChem predstavuje jednoduchú, bezpečnú a účinnú alternatívu k systému úpravy vody pomocou kvapalných chemikálií.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.