Problém Čistička odpadových vôd (ČOV) využívala procesy reverznej osmózy a ultrafiltrácie a dochádzalo k veľmi vysokým výkyvom hodnôt ChSK (až 50,000 mg/l). Vďaka tomu bolo nutné čím ďalej častejšie čistiť membrány ultrafiltrácie a miestne úrady na spoločnosť vyvíjali tlak, aby dodržovala limitné hodnoty parametrov odpadových vôd. Počas čistenia membrán UF bolo nutné zastaviť prevádzku v závode. Vďaka tomu bolo nutné skladovať obrovské množstvo neupravenej odpadovej vody, zatiaľ čo výroba v závode pokračovala, a pokiaľ bola čistička odpadových vôd mimo prevádzky dlhšiu dobu, hrozilo zastavenie výroby. Riešenie Požiadavka zákazníka: pokles priemernej hodnoty ChSK o 10% a redukcie hrúbky tukovej vrstvy v prečerpávacej stanici o 10%. BioAmp 5000 CCU, patentovaný systém mikrobiálnej fermentácie, v spojení s FreeFlow bol nainštalovaný v marci roku 2013 na miesto odpadovej záchytky čističky odpadových vôd. Jednotka BioAmp 5000 CCU, ktorá dokáže každý deň vypustiť veľké množstvo bezpečných a aktívnych baktérií určených k trávení organického odpadu (CHSK a tuky a oleje) v takovom merítku, ktoré vzniká v podobne veľkých výrobných závodoch ako tento. Výsledok Po prvých 13 týždňoch od inštalácie: Hodnota ChSK byla znížena o 17,3% (viď. graf 1) - cielová hodnota bola prekročená. Prestalo dochádzať k výkyvom hodnôt ChSK - nikdy nebolo prekročené 18,000 mg/l. Hrúbka vrstvy tuku v prečerpávacej stanici bola znížena o 57% (viď graf 2) - cielová hodnota bola prekročená. Nedošlo k žiadnemu núdzovému zastaveniu prevádzky v čističke odpadových vôd. Naďalej nie je nutné núdzovo čistiť membrány ultrafiltrácie. Náklady na odvoz odpadového tuku poklesli o 5%. By October all FOG issues affecting the UF membranes had disappeared or reduced significantly meaning that the flow rate through the membranes was maintained, avoiding the need for early cleaning shut downs. The tankering of FOG laden waste off-site has also been reduced by 5%.", "articleBody": "Výrobca zmrzliny, Velká Británia Tento závod na výrobu zmrzliny so sídlom vo Velkej Británii je jedným z najväčších výrobcov zmrzliny v Európe. Spoločnosť vlastní a vyrába veľa domácich značiek zmrzliny. Rovnako ako v prípade ostatných spoločností, aj pre tento výrobný závod je nevyhnutné usilovať o minimalizovanie dopadu na životné prostredie. Spoločnosť sa zaviazala k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia a prevencii znečistenia, co jej umožnilo znížiť odpad a upravovať odpadové vody pomocou moderného systému čistenia.
Problém Čistička odpadových vôd (ČOV) využívala procesy reverznej osmózy a ultrafiltrácie a dochádzalo k veľmi vysokým výkyvom hodnôt ChSK (až 50,000 mg/l). Vďaka tomu bolo nutné čím ďalej častejšie čistiť membrány ultrafiltrácie a miestne úrady na spoločnosť vyvíjali tlak, aby dodržovala limitné hodnoty parametrov odpadových vôd. Počas čistenia membrán UF bolo nutné zastaviť prevádzku v závode. Vďaka tomu bolo nutné skladovať obrovské množstvo neupravenej odpadovej vody, zatiaľ čo výroba v závode pokračovala, a pokiaľ bola čistička odpadových vôd mimo prevádzky dlhšiu dobu, hrozilo zastavenie výroby. Riešenie Požiadavka zákazníka: pokles priemernej hodnoty ChSK o 10% a redukcie hrúbky tukovej vrstvy v prečerpávacej stanici o 10%. BioAmp 5000 CCU, patentovaný systém mikrobiálnej fermentácie, v spojení s FreeFlow bol nainštalovaný v marci roku 2013 na miesto odpadovej záchytky čističky odpadových vôd. Jednotka BioAmp 5000 CCU, ktorá dokáže každý deň vypustiť veľké množstvo bezpečných a aktívnych baktérií určených k trávení organického odpadu (CHSK a tuky a oleje) v takovom merítku, ktoré vzniká v podobne veľkých výrobných závodoch ako tento. Výsledok Po prvých 13 týždňoch od inštalácie: Hodnota ChSK byla znížena o 17,3% (viď. graf 1) - cielová hodnota bola prekročená. Prestalo dochádzať k výkyvom hodnôt ChSK - nikdy nebolo prekročené 18,000 mg/l. Hrúbka vrstvy tuku v prečerpávacej stanici bola znížena o 57% (viď graf 2) - cielová hodnota bola prekročená. Nedošlo k žiadnemu núdzovému zastaveniu prevádzky v čističke odpadových vôd. Naďalej nie je nutné núdzovo čistiť membrány ultrafiltrácie. Náklady na odvoz odpadového tuku poklesli o 5%. By October all FOG issues affecting the UF membranes had disappeared or reduced significantly meaning that the flow rate through the membranes was maintained, avoiding the need for early cleaning shut downs. The tankering of FOG laden waste off-site has also been reduced by 5%." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Výrobca zmrzliny, Velká Británia

Rate this item
(0 votes)

ice-cream-case-study

Výrobca zmrzliny, Velká Británia

Tento závod na výrobu zmrzliny so sídlom vo Velkej Británii je jedným z najväčších výrobcov zmrzliny v Európe. Spoločnosť vlastní a vyrába veľa domácich značiek zmrzliny. Rovnako ako v prípade ostatných spoločností, aj pre tento výrobný závod je nevyhnutné usilovať o minimalizovanie dopadu na životné prostredie. Spoločnosť sa zaviazala k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia a prevencii znečistenia, co jej umožnilo znížiť odpad a upravovať odpadové vody pomocou moderného systému čistenia.

 

Problém

Čistička odpadových vôd (ČOV) využívala procesy reverznej osmózy a ultrafiltrácie a dochádzalo k veľmi vysokým výkyvom hodnôt ChSK (až 50,000 mg/l). Vďaka tomu bolo nutné čím ďalej častejšie čistiť membrány ultrafiltrácie a miestne úrady na spoločnosť vyvíjali tlak, aby dodržovala limitné hodnoty parametrov odpadových vôd. Počas čistenia membrán UF bolo nutné zastaviť prevádzku v závode. Vďaka tomu bolo nutné skladovať obrovské množstvo neupravenej odpadovej vody, zatiaľ čo výroba v závode pokračovala, a pokiaľ bola čistička odpadových vôd mimo prevádzky dlhšiu dobu, hrozilo zastavenie výroby.

Riešenie

Požiadavka zákazníka: pokles priemernej hodnoty ChSK o 10% a redukcie hrúbky tukovej vrstvy v prečerpávacej stanici o 10%. BioAmp 5000 CCU, patentovaný systém mikrobiálnej fermentácie, v spojení s FreeFlow bol nainštalovaný v marci roku 2013 na miesto odpadovej záchytky čističky odpadových vôd. Jednotka BioAmp 5000 CCU, ktorá dokáže každý deň vypustiť veľké množstvo bezpečných a aktívnych baktérií určených k trávení organického odpadu (CHSK a tuky a oleje) v takovom merítku, ktoré vzniká v podobne veľkých výrobných závodoch ako tento.

Výsledok

Po prvých 13 týždňoch od inštalácie: Hodnota ChSK byla znížena o 17,3% (viď. graf 1) - cielová hodnota bola prekročená. Prestalo dochádzať k výkyvom hodnôt ChSK - nikdy nebolo prekročené 18,000 mg/l. Hrúbka vrstvy tuku v prečerpávacej stanici bola znížena o 57% (viď graf 2) - cielová hodnota bola prekročená. Nedošlo k žiadnemu núdzovému zastaveniu prevádzky v čističke odpadových vôd. Naďalej nie je nutné núdzovo čistiť membrány ultrafiltrácie. Náklady na odvoz odpadového tuku poklesli o 5%.

By October all FOG issues affecting the UF membranes had disappeared or reduced significantly meaning that the flow rate through the membranes was maintained, avoiding the need for early cleaning shut downs. The tankering of FOG laden waste off-site has also been reduced by 5%.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.