Analýza Niekoľko aspektov týkajících sa zdravotných a bezpečnostných rizík by sa mohlo zlepšiť inštaláciou nového systému HandiChemTM: Riziká týkajúce sa manipulácie so sudmi a ich likvidáciou sú nižšie, pretože pracovník manipuluje namiesto s dvadsaťpäť kilovými a dvesto kilovými sudmi len s päť kilogramovými fľašami Hrozí menšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Proces rozpúšťania a dávkovania produktu prebieha v uzavretom systéme HandiFeedTM Viac priestoru: Tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nepotrebujú toľko priestoru. Produkt je dodávaný v balení 4x5 kg, ktoré je možné uskladniť na polici. Riešenie Na návrh spoločnosti Chem-Aqua bola postavená miestnosť určená výhradne pre úpravu vody, kde bol inštalovaný systém HandiChemTM, zmäkčovadlo a automatizovaný systém dávkovania a ovládania. Toto nové riešenie umožnilo: Oveľa lepší program úpravy vody Úsporu vody (vďaka zmäkčovadlu, lepšej chémií a automatickému rideniu) Zdravotné a bezpečnostné riziká boli minimalizované vďaka inštalácií systému HandiChemTM na aplikácií tuhých látok namiesto kvapalných chemických látok Pred inštaláciou: Chladiaca veža a systém úpravy kvapalín bol umiestnený v malom prístrešku, kde dochádzalo k občasným únikom kvapalín. Na mieste boli rozhádzané sudy s kvapalinami a prístup k zariadeniu bol obtiažny. Po inštalácií: Systému úpravy vody bola vyhradená celá jedna miestnosť vrátane zmäkčovadla, systému automatického plnenia a riadenia a dávkovania tuhých látok systémom HandiChemTM. Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnúť vysoké štandardy riadenia kvality. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua Several aspects concerning health and safety could be improved by switching to the new HandiChem™ system:", "articleBody": "Výrobca odlievajúceho vosku Náš zákazník je hlavný výrobca vosku pre odlievanie metódou strateného vosku, ktorý dodáva do strategických priemyslových odvetví, vrátane leteckého a automobilového priemyslu, lekárstva, obrany a elektroniky. Keď spoločnosť Chem-Aqua program inštalovala, na mieste nebolo dostatok priestoru ku skladovaniu chemických látok. To počas návrhu vhodného programu na úpravu vody znamenalo problém a zvýšilo obavy týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných rizík.
Analýza Niekoľko aspektov týkajících sa zdravotných a bezpečnostných rizík by sa mohlo zlepšiť inštaláciou nového systému HandiChemTM: Riziká týkajúce sa manipulácie so sudmi a ich likvidáciou sú nižšie, pretože pracovník manipuluje namiesto s dvadsaťpäť kilovými a dvesto kilovými sudmi len s päť kilogramovými fľašami Hrozí menšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Proces rozpúšťania a dávkovania produktu prebieha v uzavretom systéme HandiFeedTM Viac priestoru: Tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nepotrebujú toľko priestoru. Produkt je dodávaný v balení 4x5 kg, ktoré je možné uskladniť na polici. Riešenie Na návrh spoločnosti Chem-Aqua bola postavená miestnosť určená výhradne pre úpravu vody, kde bol inštalovaný systém HandiChemTM, zmäkčovadlo a automatizovaný systém dávkovania a ovládania. Toto nové riešenie umožnilo: Oveľa lepší program úpravy vody Úsporu vody (vďaka zmäkčovadlu, lepšej chémií a automatickému rideniu) Zdravotné a bezpečnostné riziká boli minimalizované vďaka inštalácií systému HandiChemTM na aplikácií tuhých látok namiesto kvapalných chemických látok Pred inštaláciou: Chladiaca veža a systém úpravy kvapalín bol umiestnený v malom prístrešku, kde dochádzalo k občasným únikom kvapalín. Na mieste boli rozhádzané sudy s kvapalinami a prístup k zariadeniu bol obtiažny. Po inštalácií: Systému úpravy vody bola vyhradená celá jedna miestnosť vrátane zmäkčovadla, systému automatického plnenia a riadenia a dávkovania tuhých látok systémom HandiChemTM. Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnúť vysoké štandardy riadenia kvality. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua Several aspects concerning health and safety could be improved by switching to the new HandiChem™ system:" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Výrobca odlievajúceho vosku

Rate this item
(0 votes)

wax-casting-case-study

Výrobca odlievajúceho vosku

Náš zákazník je hlavný výrobca vosku pre odlievanie metódou strateného vosku, ktorý dodáva do strategických priemyslových odvetví, vrátane leteckého a automobilového priemyslu, lekárstva, obrany a elektroniky. Keď spoločnosť Chem-Aqua program inštalovala, na mieste nebolo dostatok priestoru ku skladovaniu chemických látok. To počas návrhu vhodného programu na úpravu vody znamenalo problém a zvýšilo obavy týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných rizík.

 

Analýza

Niekoľko aspektov týkajících sa zdravotných a bezpečnostných rizík by sa mohlo zlepšiť inštaláciou nového systému HandiChemTM:

  • Riziká týkajúce sa manipulácie so sudmi a ich likvidáciou sú nižšie, pretože pracovník manipuluje namiesto s dvadsaťpäť kilovými a dvesto kilovými sudmi len s päť kilogramovými fľašami
  • Hrozí menšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Proces rozpúšťania a dávkovania produktu prebieha v uzavretom systéme HandiFeedTM
  • Viac priestoru: Tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nepotrebujú toľko priestoru. Produkt je dodávaný v balení 4x5 kg, ktoré je možné uskladniť na polici.

Riešenie

Na návrh spoločnosti Chem-Aqua bola postavená miestnosť určená výhradne pre úpravu vody, kde bol inštalovaný systém HandiChemTM, zmäkčovadlo a automatizovaný systém dávkovania a ovládania. Toto nové riešenie umožnilo:

  • Oveľa lepší program úpravy vody
  • Úsporu vody (vďaka zmäkčovadlu, lepšej chémií a automatickému rideniu)
  • Zdravotné a bezpečnostné riziká boli minimalizované vďaka inštalácií systému HandiChemTM na aplikácií tuhých látok namiesto kvapalných chemických látok

Pred inštaláciou: Chladiaca veža a systém úpravy kvapalín bol umiestnený v malom prístrešku, kde dochádzalo k občasným únikom kvapalín. Na mieste boli rozhádzané sudy s kvapalinami a prístup k zariadeniu bol obtiažny.

Po inštalácií: Systému úpravy vody bola vyhradená celá jedna miestnosť vrátane zmäkčovadla, systému automatického plnenia a riadenia a dávkovania tuhých látok systémom HandiChemTM.

Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnúť vysoké štandardy riadenia kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

Several aspects concerning health and safety could be improved by switching to the new HandiChem™ system:

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.