Analýza Niekoľko aspektov týkajících sa zdravotných a bezpečnostných rizík by sa mohlo zlepšiť inštaláciou nového systému HandiChemTM: Riziká týkajúce sa manipulácie so sudmi a ich likvidáciou sú nižšie, pretože pracovník manipuluje namiesto s dvadsaťpäť kilovými a dvesto kilovými sudmi len s päť kilogramovými fľašami Hrozí menšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Proces rozpúšťania a dávkovania produktu prebieha v uzavretom systéme HandiFeedTM Viac priestoru: Tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nepotrebujú toľko priestoru. Produkt je dodávaný v balení 4x5 kg, ktoré je možné uskladniť na polici. Riešenie Na návrh spoločnosti Chem-Aqua bola postavená miestnosť určená výhradne pre úpravu vody, kde bol inštalovaný systém HandiChemTM, zmäkčovadlo a automatizovaný systém dávkovania a ovládania. Toto nové riešenie umožnilo: Oveľa lepší program úpravy vody Úsporu vody (vďaka zmäkčovadlu, lepšej chémií a automatickému rideniu) Zdravotné a bezpečnostné riziká boli minimalizované vďaka inštalácií systému HandiChemTM na aplikácií tuhých látok namiesto kvapalných chemických látok Pred inštaláciou: Chladiaca veža a systém úpravy kvapalín bol umiestnený v malom prístrešku, kde dochádzalo k občasným únikom kvapalín. Na mieste boli rozhádzané sudy s kvapalinami a prístup k zariadeniu bol obtiažny. Po inštalácií: Systému úpravy vody bola vyhradená celá jedna miestnosť vrátane zmäkčovadla, systému automatického plnenia a riadenia a dávkovania tuhých látok systémom HandiChemTM. Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnúť vysoké štandardy riadenia kvality. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua Several aspects concerning health and safety could be improved by switching to the new HandiChem™ system:", "articleBody": "Výrobca odlievajúceho vosku Náš zákazník je hlavný výrobca vosku pre odlievanie metódou strateného vosku, ktorý dodáva do strategických priemyslových odvetví, vrátane leteckého a automobilového priemyslu, lekárstva, obrany a elektroniky. Keď spoločnosť Chem-Aqua program inštalovala, na mieste nebolo dostatok priestoru ku skladovaniu chemických látok. To počas návrhu vhodného programu na úpravu vody znamenalo problém a zvýšilo obavy týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných rizík.
Analýza Niekoľko aspektov týkajících sa zdravotných a bezpečnostných rizík by sa mohlo zlepšiť inštaláciou nového systému HandiChemTM: Riziká týkajúce sa manipulácie so sudmi a ich likvidáciou sú nižšie, pretože pracovník manipuluje namiesto s dvadsaťpäť kilovými a dvesto kilovými sudmi len s päť kilogramovými fľašami Hrozí menšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Proces rozpúšťania a dávkovania produktu prebieha v uzavretom systéme HandiFeedTM Viac priestoru: Tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nepotrebujú toľko priestoru. Produkt je dodávaný v balení 4x5 kg, ktoré je možné uskladniť na polici. Riešenie Na návrh spoločnosti Chem-Aqua bola postavená miestnosť určená výhradne pre úpravu vody, kde bol inštalovaný systém HandiChemTM, zmäkčovadlo a automatizovaný systém dávkovania a ovládania. Toto nové riešenie umožnilo: Oveľa lepší program úpravy vody Úsporu vody (vďaka zmäkčovadlu, lepšej chémií a automatickému rideniu) Zdravotné a bezpečnostné riziká boli minimalizované vďaka inštalácií systému HandiChemTM na aplikácií tuhých látok namiesto kvapalných chemických látok Pred inštaláciou: Chladiaca veža a systém úpravy kvapalín bol umiestnený v malom prístrešku, kde dochádzalo k občasným únikom kvapalín. Na mieste boli rozhádzané sudy s kvapalinami a prístup k zariadeniu bol obtiažny. Po inštalácií: Systému úpravy vody bola vyhradená celá jedna miestnosť vrátane zmäkčovadla, systému automatického plnenia a riadenia a dávkovania tuhých látok systémom HandiChemTM. Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnúť vysoké štandardy riadenia kvality. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua Several aspects concerning health and safety could be improved by switching to the new HandiChem™ system:" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Výrobca odlievajúceho vosku

Rate this item
(0 votes)

wax-casting-case-study

Výrobca odlievajúceho vosku

Náš zákazník je hlavný výrobca vosku pre odlievanie metódou strateného vosku, ktorý dodáva do strategických priemyslových odvetví, vrátane leteckého a automobilového priemyslu, lekárstva, obrany a elektroniky. Keď spoločnosť Chem-Aqua program inštalovala, na mieste nebolo dostatok priestoru ku skladovaniu chemických látok. To počas návrhu vhodného programu na úpravu vody znamenalo problém a zvýšilo obavy týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných rizík.

 

Analýza

Niekoľko aspektov týkajících sa zdravotných a bezpečnostných rizík by sa mohlo zlepšiť inštaláciou nového systému HandiChemTM:

  • Riziká týkajúce sa manipulácie so sudmi a ich likvidáciou sú nižšie, pretože pracovník manipuluje namiesto s dvadsaťpäť kilovými a dvesto kilovými sudmi len s päť kilogramovými fľašami
  • Hrozí menšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Proces rozpúšťania a dávkovania produktu prebieha v uzavretom systéme HandiFeedTM
  • Viac priestoru: Tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nepotrebujú toľko priestoru. Produkt je dodávaný v balení 4x5 kg, ktoré je možné uskladniť na polici.

Riešenie

Na návrh spoločnosti Chem-Aqua bola postavená miestnosť určená výhradne pre úpravu vody, kde bol inštalovaný systém HandiChemTM, zmäkčovadlo a automatizovaný systém dávkovania a ovládania. Toto nové riešenie umožnilo:

  • Oveľa lepší program úpravy vody
  • Úsporu vody (vďaka zmäkčovadlu, lepšej chémií a automatickému rideniu)
  • Zdravotné a bezpečnostné riziká boli minimalizované vďaka inštalácií systému HandiChemTM na aplikácií tuhých látok namiesto kvapalných chemických látok

Pred inštaláciou: Chladiaca veža a systém úpravy kvapalín bol umiestnený v malom prístrešku, kde dochádzalo k občasným únikom kvapalín. Na mieste boli rozhádzané sudy s kvapalinami a prístup k zariadeniu bol obtiažny.

Po inštalácií: Systému úpravy vody bola vyhradená celá jedna miestnosť vrátane zmäkčovadla, systému automatického plnenia a riadenia a dávkovania tuhých látok systémom HandiChemTM.

Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnúť vysoké štandardy riadenia kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

Several aspects concerning health and safety could be improved by switching to the new HandiChem™ system:

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.