Analýza Pretože program úpravy vody na kvapalné látky od spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, výmena za nový systém HandiChem umožnila zlepšenie v niekoľkých aspektoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia v práci: Nižšie riziká vyplývajúce z manipulácie a likvidácie sudov, pretože operátor pracuje len z päť kilogramovými fľašami namiesto 25 kilových a 200 kilových sudov Nižšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Produkt úplne zapúzdrený v päť kilovej nádobe. Proces rozpúšťania a dávkovania prebieha vo vnútri systému HandiFeed (viď. foto vpravo dole) Viac voľného priestoru: tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nevyžadujú toľko skladovacieho priestoru. Produkty sú dodávané v balení 4x5 kg, ktoré možno uskladniť na policu Riešenie Systém HandiChem nahrádza predchádzajúcy systém úpravy vody na kvapalné látky. Nový systém na tuhé látky dosahuje overených výsledkov predchádzajúceho, vysoko výkonného kvapalného programu, zatiaľ čo umožňuje splniť korporátne iniciatívy: Znížená ručná manipulácia, bezpečnejšie a spoľahlivejšie dávkovanie Riziká spojené s únikom chemických látok sú prakticky eliminované Žiadne nároky na skladovanie a likvidáciu sudov Nižšie požiadavky na balenie a odpad HandiChem zlepšuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a znižuje riziká spojené so skladovaním chemických látok v závode na výrobu plastov vo Veľkej Británií. Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnuť vysoké štandardy riadenia kvality. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua", "articleBody": "Výrobca plastov, Veľká Británia Náš zákazník je predným výrobcom plastov vo Veľkej Británií so špecializáciou na vstrekovanie plastov. Spoločnosť kladie dôraz na správu kvalitných systémov a riadení bezpečnosti a ochrany zdravia v práci. Keď bolo vedeniu spoločnosti predstavený systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua, okamžite si uvedomili jeho potenciál na zlepšenie ich programu na úpravu vody v rámci iniciatívy na podporu bezpečnejších a ekologicky šetrnejších riešení.
Analýza Pretože program úpravy vody na kvapalné látky od spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, výmena za nový systém HandiChem umožnila zlepšenie v niekoľkých aspektoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia v práci: Nižšie riziká vyplývajúce z manipulácie a likvidácie sudov, pretože operátor pracuje len z päť kilogramovými fľašami namiesto 25 kilových a 200 kilových sudov Nižšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Produkt úplne zapúzdrený v päť kilovej nádobe. Proces rozpúšťania a dávkovania prebieha vo vnútri systému HandiFeed (viď. foto vpravo dole) Viac voľného priestoru: tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nevyžadujú toľko skladovacieho priestoru. Produkty sú dodávané v balení 4x5 kg, ktoré možno uskladniť na policu Riešenie Systém HandiChem nahrádza predchádzajúcy systém úpravy vody na kvapalné látky. Nový systém na tuhé látky dosahuje overených výsledkov predchádzajúceho, vysoko výkonného kvapalného programu, zatiaľ čo umožňuje splniť korporátne iniciatívy: Znížená ručná manipulácia, bezpečnejšie a spoľahlivejšie dávkovanie Riziká spojené s únikom chemických látok sú prakticky eliminované Žiadne nároky na skladovanie a likvidáciu sudov Nižšie požiadavky na balenie a odpad HandiChem zlepšuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a znižuje riziká spojené so skladovaním chemických látok v závode na výrobu plastov vo Veľkej Británií. Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnuť vysoké štandardy riadenia kvality. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Výrobca plastov, Veľká Británia

Rate this item
(0 votes)

case-study-plastic-manufacturer-uk

Výrobca plastov, Veľká Británia

Náš zákazník je predným výrobcom plastov vo Veľkej Británií so špecializáciou na vstrekovanie plastov. Spoločnosť kladie dôraz na správu kvalitných systémov a riadení bezpečnosti a ochrany zdravia v práci. Keď bolo vedeniu spoločnosti predstavený systém HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua, okamžite si uvedomili jeho potenciál na zlepšenie ich programu na úpravu vody v rámci iniciatívy na podporu bezpečnejších a ekologicky šetrnejších riešení.

 

Analýza

Pretože program úpravy vody na kvapalné látky od spoločnosti Chem-Aqua dosahoval dobré výsledky, výmena za nový systém HandiChem umožnila zlepšenie v niekoľkých aspektoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia v práci:

  • Nižšie riziká vyplývajúce z manipulácie a likvidácie sudov, pretože operátor pracuje len z päť kilogramovými fľašami namiesto 25 kilových a 200 kilových sudov
  • Nižšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku. Produkt úplne zapúzdrený v päť kilovej nádobe. Proces rozpúšťania a dávkovania prebieha vo vnútri systému HandiFeed (viď. foto vpravo dole)
  • Viac voľného priestoru: tuhé látky majú oveľa vyššiu koncentráciu než kvapaliny, a preto nevyžadujú toľko skladovacieho priestoru. Produkty sú dodávané v balení 4x5 kg, ktoré možno uskladniť na policu

Riešenie

Systém HandiChem nahrádza predchádzajúcy systém úpravy vody na kvapalné látky. Nový systém na tuhé látky dosahuje overených výsledkov predchádzajúceho, vysoko výkonného kvapalného programu, zatiaľ čo umožňuje splniť korporátne iniciatívy:

  • Znížená ručná manipulácia, bezpečnejšie a spoľahlivejšie dávkovanie
  • Riziká spojené s únikom chemických látok sú prakticky eliminované
  • Žiadne nároky na skladovanie a likvidáciu sudov
  • Nižšie požiadavky na balenie a odpad

HandiChem zlepšuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a znižuje riziká spojené so skladovaním chemických látok v závode na výrobu plastov vo Veľkej Británií.

Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnuť vysoké štandardy riadenia kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.