Problém Po použití musia byť všetky zdvíhacie zariadenia kontrolované pre zabezpečenie štrukturálnej integrity kovu pred novým použitím. Dôsledky zlyhania zdvíhacieho zariadenia môžu byť katastrofálne. Režim inšpekcie spočíval v ručnom použití drôtenej kefy a vizuálnej kontroly pre reťaze, okovy a kladky. Tento režim inšpekcie bol časovo náročný a neefektívny pretože mnohé diely boli vyradené predčasne kvôli neschopnosti ich dôkladne prezrieť. Riešenie Ponorenie zdvíhacích zariadení do prípravku X-Rust 7 na 24 hodín, umožňuje omnoho presnejšie vizuálne posúdenie. X-Rust 7 odstraňuje hrdzu zo všetkých štrbín a umožňuje jasne odhaliť prípadné konštrukčné vady. Výsledok Zlepšenie režimu inšpekcie Zníženie nákladov na likvidáciu reťazí a zariadení Úspora času - nie je potrebné na odstránenie hrdze ručné drhnutie pomocou drôtenej kefy Image a dôvera užívateľa – dojem z dobre udržiavaného zariadenia. Diely je možné po odstránení hrdze znovu natrieť.", "articleBody": "For more information contact: customer.services@nch.com Stavebný priemysel, UK Spoločnosť vytvorená pred viac ako 60 rokmi, momentálne jedna z najuznávanejších spoločností v stavebníctve s obratom presahujúcim 650 miliónov £, spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou infraštruktúry vo Veľkej Británii a s narastajúcou mierou súčasťou medzinárodného trhu. Spoločnosť má veľké množstvo drahých a ťažkých zdvíhacích zariadení, používaných na zdvíhanie čohokoľvek vrátane stavebných materiálov, cez kabíny a prepravu pracovníkov. Tieto zdvíhacie zariadenia sú vystavené extrémnym poveternostným podmienkam a preto je na nich hrdza sú skorodované.
Problém Po použití musia byť všetky zdvíhacie zariadenia kontrolované pre zabezpečenie štrukturálnej integrity kovu pred novým použitím. Dôsledky zlyhania zdvíhacieho zariadenia môžu byť katastrofálne. Režim inšpekcie spočíval v ručnom použití drôtenej kefy a vizuálnej kontroly pre reťaze, okovy a kladky. Tento režim inšpekcie bol časovo náročný a neefektívny pretože mnohé diely boli vyradené predčasne kvôli neschopnosti ich dôkladne prezrieť. Riešenie Ponorenie zdvíhacích zariadení do prípravku X-Rust 7 na 24 hodín, umožňuje omnoho presnejšie vizuálne posúdenie. X-Rust 7 odstraňuje hrdzu zo všetkých štrbín a umožňuje jasne odhaliť prípadné konštrukčné vady. Výsledok Zlepšenie režimu inšpekcie Zníženie nákladov na likvidáciu reťazí a zariadení Úspora času - nie je potrebné na odstránenie hrdze ručné drhnutie pomocou drôtenej kefy Image a dôvera užívateľa – dojem z dobre udržiavaného zariadenia. Diely je možné po odstránení hrdze znovu natrieť." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Stavebný priemysel, UK Featured

Rate this item
(0 votes)
For more information contact: customer.services@nch.com

Rust Corrosion Case study

Stavebný priemysel, UK

Spoločnosť vytvorená pred viac ako 60 rokmi, momentálne jedna z najuznávanejších spoločností v stavebníctve s obratom presahujúcim 650 miliónov £, spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou infraštruktúry vo Veľkej Británii a s narastajúcou mierou súčasťou medzinárodného trhu.

Spoločnosť má veľké množstvo drahých a ťažkých zdvíhacích zariadení, používaných na zdvíhanie čohokoľvek vrátane stavebných materiálov, cez kabíny a prepravu pracovníkov. Tieto zdvíhacie zariadenia sú vystavené extrémnym poveternostným podmienkam a preto je na nich hrdza sú skorodované.

 

Problém

Po použití musia byť všetky zdvíhacie zariadenia kontrolované pre zabezpečenie štrukturálnej integrity kovu pred novým použitím. Dôsledky zlyhania zdvíhacieho zariadenia môžu byť katastrofálne.

Režim inšpekcie spočíval v ručnom použití drôtenej kefy a vizuálnej kontroly pre reťaze, okovy a kladky. Tento režim inšpekcie bol časovo náročný a neefektívny pretože mnohé diely boli vyradené predčasne kvôli neschopnosti ich dôkladne prezrieť.

Riešenie

Ponorenie zdvíhacích zariadení do prípravku X-Rust 7 na 24 hodín, umožňuje omnoho presnejšie vizuálne posúdenie. X-Rust 7 odstraňuje hrdzu zo všetkých štrbín a umožňuje jasne odhaliť prípadné konštrukčné vady.

Výsledok

Zlepšenie režimu inšpekcie

Zníženie nákladov na likvidáciu reťazí a zariadení

Úspora času - nie je potrebné na odstránenie hrdze ručné drhnutie pomocou drôtenej kefy

Image a dôvera užívateľa – dojem z dobre udržiavaného zariadenia. Diely je možné po odstránení hrdze znovu natrieť.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.