Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Mäsokombinát, Veľká Británia

Rate this item
(0 votes)

case-study-meat-processing-plant-uk

Mäsokombinát, Veľká Británia

Naším zákazníkom je hlavný výrobca a dodávateľ čerstvých potravín, vrátane bravčového mäsa, udenín a slaniny. Spoločnosť má prevádzky po celom území Anglicka a Walesu. Dodáva známe značky čerstvých potravinových produktov do supermarketov po celej Veľkej Británii.

Pred niekoľkými rokmi spoločnosť spustila program Zeleného myslenia. Bol vytvorený tím zodpovedný výhradne za tento ekologický projekt. Medzi vytyčenými cielmi bolo splnenie požiadavkov na plnenie normy ISO 14001 týkajúce sa ekologického managementu vo všetkých prevádzkach spoločnosti a presne stanovené zníženie objemu upravenej vody a emisií CO2 na jednu tonu výrobku.

 

Analýza

Keď spoločnosť Chem-Aqua predstavila svoj nový systém HandiChemTM, tím manažérov si uvedomil, že im môže pomôcť splniť požiadavky ich programu Zeleného myslenia:

  • Nižšia váha v porovnaní s kvapalnými látkami. S dodaným tovarom sú teda spojené nižšie emisie skleníkových plynov
  • Nižšie požiadavky na balenie a odpad
  • Spotreba všetkých chemických látok priamo na mieste. Nie je teda nutné trojité vyplachovanie sudov

Následná podrobnejšia analýza na mieste odhalila ďalšie výrazné výhody: Chladiaci systém sa skladá z päť odparovacích kondenzátorov. Tieto boli ošetrované kvapalnými chemickými látkami, ktoré bolo nutné vyniesť po schodoch do druhého poschodia. To zvyšovalo náklady na manipuláciu a riziko zranenia a úniku. Kotly v kotolni boli ošetrované pomocou kvapalného produktu všetko v jednom. Nádrž s chemickou látkou bola umiestená v izolovanom priestore, kam ju po 220kilových baleniach museli ukladať dvaja muži. To malo za následok vyššie riziko plynúce z ručnej manipulácie, zatiaľ čo nebolo technicky možné riadiť množstvo chémie v kotli.

Riešenie

Systém HandiChemTM spoločnosti Chem-Aqua bol nainštalovaný namiesto predchádzajúceho systému na úpravu vody využívajúceho kvapalné chemikálie. Systém na tuhé látky pomohol spoločnosti splniť svoje ekologické ciele a okrem toho umožnil následujúce:

  • Znížená ručná manipulácia. Bezpečnejšie a spoľahlivejšie dávkovanie
  • Riziko úniku bolo prakticky eliminované
  • Úspora priestoru

So systémom HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua sú riziká plynúce z manipulácie so sudmi a ich likvidácie minimalizované, pretože pracovník manipuluje len s päťkilovými fľašami namiesto ťažkých sudov s kvapalinou. Okrem toho hrozí menšie riziko kontaktu s chemickými látkami a ich úniku, keďže proces rozpustenia a dávkovania produktu prebieha vo vnútri systému HandiChemTM.

Program úpravy vody pomocou tuhých látok HandiChemTM od spoločnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie úpravy vody, ktoré zákazníkovi pomohlo dosiahnuť vysoké štandardy riadenia kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

Como siempre Maluma colgándose de Anitta. Y su fama, y sus canciones y todo

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.

  • Share