Problém Mechanická čistička odpadových vôd svojimi parametrami už nestačila odpadové vody čistiť, čo znamenalo väčšie znečistenie týchto vôd na úrovni CHSK, BSK, dusíka a fosforu. Pri neriešení tohto problému by závod musel platiť pokuty. Riešenie Technickým manažérom NCH bola doporučená inštalácia 4 jednotiek patentovaného zariadenia BioAmp. Následne bpl počet jednotiek navýšený na 7 kusov, aby bolo zaistené účinné zníženie CHSK, BSK a dusíka vzhľadom k vysokému prevádzkovému zaťaženiu závodu. Výsledok V rámci osem mesačnéj prevdzky došlo k podstatnému zlepšeniu čistoty odpadových vôd, kedy sa znížili hodnoty CHSK i BSK oproti pôvodnéj prevádzke, a to aj cez narast množstva spracovanej hydiny o 40%. Tieto hodnoty sa ustálili v medziach normy stanovenej kanalizačným poriadkom. Naviac tiež došlo ku zníženiu hodnôt celkového dusíka o 77%. V súčasnej dobe není tento závod schopný zaistiť stabilné hodnoty CHSK, BSK a dusíka v odpadových vodách podľa daného kanalizačného poriadku bez použitia technológie BioAmp. Jedinou alternatívnou metódou by bolo postavenie novej čističky odpadových vôd v hodnote asi 70 miliónov korún.", "articleBody": "Hydinársky závod Klatovy a.s V rokoch 2001 - 2006 prebehla rozsiahla modernizácia výrobných prevádzok podniku a v súčasnej dobe patrí k najmodernejším potravinárským prevádzkam v ČR. So zvyšujúcimi sa nárokmi na množstvo zpracovanej hydiny narastá aj množstvo odpadových vôd a tým aj nároky na jej vyčistenie.
Problém Mechanická čistička odpadových vôd svojimi parametrami už nestačila odpadové vody čistiť, čo znamenalo väčšie znečistenie týchto vôd na úrovni CHSK, BSK, dusíka a fosforu. Pri neriešení tohto problému by závod musel platiť pokuty. Riešenie Technickým manažérom NCH bola doporučená inštalácia 4 jednotiek patentovaného zariadenia BioAmp. Následne bpl počet jednotiek navýšený na 7 kusov, aby bolo zaistené účinné zníženie CHSK, BSK a dusíka vzhľadom k vysokému prevádzkovému zaťaženiu závodu. Výsledok V rámci osem mesačnéj prevdzky došlo k podstatnému zlepšeniu čistoty odpadových vôd, kedy sa znížili hodnoty CHSK i BSK oproti pôvodnéj prevádzke, a to aj cez narast množstva spracovanej hydiny o 40%. Tieto hodnoty sa ustálili v medziach normy stanovenej kanalizačným poriadkom. Naviac tiež došlo ku zníženiu hodnôt celkového dusíka o 77%. V súčasnej dobe není tento závod schopný zaistiť stabilné hodnoty CHSK, BSK a dusíka v odpadových vodách podľa daného kanalizačného poriadku bez použitia technológie BioAmp. Jedinou alternatívnou metódou by bolo postavenie novej čističky odpadových vôd v hodnote asi 70 miliónov korún." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Hydinársky závod Klatovy a.s

Rate this item
(0 votes)

poultry-processing-case-study-czech-republic

Hydinársky závod Klatovy a.s

V rokoch 2001 - 2006 prebehla rozsiahla modernizácia výrobných prevádzok podniku a v súčasnej dobe patrí k najmodernejším potravinárským prevádzkam v ČR. So zvyšujúcimi sa nárokmi na množstvo zpracovanej hydiny narastá aj množstvo odpadových vôd a tým aj nároky na jej vyčistenie.

 

Problém

Mechanická čistička odpadových vôd svojimi parametrami už nestačila odpadové vody čistiť, čo znamenalo väčšie znečistenie týchto vôd na úrovni CHSK, BSK, dusíka a fosforu. Pri neriešení tohto problému by závod musel platiť pokuty.

Riešenie

Technickým manažérom NCH bola doporučená inštalácia 4 jednotiek patentovaného zariadenia BioAmp. Následne bpl počet jednotiek navýšený na 7 kusov, aby bolo zaistené účinné zníženie CHSK, BSK a dusíka vzhľadom k vysokému prevádzkovému zaťaženiu závodu.

Výsledok

V rámci osem mesačnéj prevdzky došlo k podstatnému zlepšeniu čistoty odpadových vôd, kedy sa znížili hodnoty CHSK i BSK oproti pôvodnéj prevádzke, a to aj cez narast množstva spracovanej hydiny o 40%. Tieto hodnoty sa ustálili v medziach normy stanovenej kanalizačným poriadkom. Naviac tiež došlo ku zníženiu hodnôt celkového dusíka o 77%.

V súčasnej dobe není tento závod schopný zaistiť stabilné hodnoty CHSK, BSK a dusíka v odpadových vodách podľa daného kanalizačného poriadku bez použitia technológie BioAmp. Jedinou alternatívnou metódou by bolo postavenie novej čističky odpadových vôd v hodnote asi 70 miliónov korún.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.