Problém Mechanická čistička odpadových vôd svojimi parametrami už nestačila odpadové vody čistiť, čo znamenalo väčšie znečistenie týchto vôd na úrovni CHSK, BSK, dusíka a fosforu. Pri neriešení tohto problému by závod musel platiť pokuty. Riešenie Technickým manažérom NCH bola doporučená inštalácia 4 jednotiek patentovaného zariadenia BioAmp. Následne bpl počet jednotiek navýšený na 7 kusov, aby bolo zaistené účinné zníženie CHSK, BSK a dusíka vzhľadom k vysokému prevádzkovému zaťaženiu závodu. Výsledok V rámci osem mesačnéj prevdzky došlo k podstatnému zlepšeniu čistoty odpadových vôd, kedy sa znížili hodnoty CHSK i BSK oproti pôvodnéj prevádzke, a to aj cez narast množstva spracovanej hydiny o 40%. Tieto hodnoty sa ustálili v medziach normy stanovenej kanalizačným poriadkom. Naviac tiež došlo ku zníženiu hodnôt celkového dusíka o 77%. V súčasnej dobe není tento závod schopný zaistiť stabilné hodnoty CHSK, BSK a dusíka v odpadových vodách podľa daného kanalizačného poriadku bez použitia technológie BioAmp. Jedinou alternatívnou metódou by bolo postavenie novej čističky odpadových vôd v hodnote asi 70 miliónov korún.", "articleBody": "Hydinársky závod Klatovy a.s V rokoch 2001 - 2006 prebehla rozsiahla modernizácia výrobných prevádzok podniku a v súčasnej dobe patrí k najmodernejším potravinárským prevádzkam v ČR. So zvyšujúcimi sa nárokmi na množstvo zpracovanej hydiny narastá aj množstvo odpadových vôd a tým aj nároky na jej vyčistenie.
Problém Mechanická čistička odpadových vôd svojimi parametrami už nestačila odpadové vody čistiť, čo znamenalo väčšie znečistenie týchto vôd na úrovni CHSK, BSK, dusíka a fosforu. Pri neriešení tohto problému by závod musel platiť pokuty. Riešenie Technickým manažérom NCH bola doporučená inštalácia 4 jednotiek patentovaného zariadenia BioAmp. Následne bpl počet jednotiek navýšený na 7 kusov, aby bolo zaistené účinné zníženie CHSK, BSK a dusíka vzhľadom k vysokému prevádzkovému zaťaženiu závodu. Výsledok V rámci osem mesačnéj prevdzky došlo k podstatnému zlepšeniu čistoty odpadových vôd, kedy sa znížili hodnoty CHSK i BSK oproti pôvodnéj prevádzke, a to aj cez narast množstva spracovanej hydiny o 40%. Tieto hodnoty sa ustálili v medziach normy stanovenej kanalizačným poriadkom. Naviac tiež došlo ku zníženiu hodnôt celkového dusíka o 77%. V súčasnej dobe není tento závod schopný zaistiť stabilné hodnoty CHSK, BSK a dusíka v odpadových vodách podľa daného kanalizačného poriadku bez použitia technológie BioAmp. Jedinou alternatívnou metódou by bolo postavenie novej čističky odpadových vôd v hodnote asi 70 miliónov korún." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Hydinársky závod Klatovy a.s

Rate this item
(0 votes)

poultry-processing-case-study-czech-republic

Hydinársky závod Klatovy a.s

V rokoch 2001 - 2006 prebehla rozsiahla modernizácia výrobných prevádzok podniku a v súčasnej dobe patrí k najmodernejším potravinárským prevádzkam v ČR. So zvyšujúcimi sa nárokmi na množstvo zpracovanej hydiny narastá aj množstvo odpadových vôd a tým aj nároky na jej vyčistenie.

 

Problém

Mechanická čistička odpadových vôd svojimi parametrami už nestačila odpadové vody čistiť, čo znamenalo väčšie znečistenie týchto vôd na úrovni CHSK, BSK, dusíka a fosforu. Pri neriešení tohto problému by závod musel platiť pokuty.

Riešenie

Technickým manažérom NCH bola doporučená inštalácia 4 jednotiek patentovaného zariadenia BioAmp. Následne bpl počet jednotiek navýšený na 7 kusov, aby bolo zaistené účinné zníženie CHSK, BSK a dusíka vzhľadom k vysokému prevádzkovému zaťaženiu závodu.

Výsledok

V rámci osem mesačnéj prevdzky došlo k podstatnému zlepšeniu čistoty odpadových vôd, kedy sa znížili hodnoty CHSK i BSK oproti pôvodnéj prevádzke, a to aj cez narast množstva spracovanej hydiny o 40%. Tieto hodnoty sa ustálili v medziach normy stanovenej kanalizačným poriadkom. Naviac tiež došlo ku zníženiu hodnôt celkového dusíka o 77%.

V súčasnej dobe není tento závod schopný zaistiť stabilné hodnoty CHSK, BSK a dusíka v odpadových vodách podľa daného kanalizačného poriadku bez použitia technológie BioAmp. Jedinou alternatívnou metódou by bolo postavenie novej čističky odpadových vôd v hodnote asi 70 miliónov korún.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.