Problém Odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie CHSK a SS. Prevádzka bola veľmi drahá, pretože miestne technické služby vyžadovali platbu poplatkov. Pokiaľ dôjde k prekročeniu limitov stanovených úradmi, môže byť uložená aj pokuta. Riešenie V úzkej spolupráci s projektovým manažérom údržby v pivovaru NCH Waste Water nainštalovala v júli roku 2009 štyri jednotky BioAmp. Systém, ktorý produkuje cez 30 biliónov živých a aktívnych baktérií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadových vodách pivovaru. Výsledok Miestna správa technických služieb každý týždeň odoberala vzorky z 24hodinového kompozitného vzorkovača. V zime obvykle dochádza k sezónnemu poklesu hodnôt CHSK a k tomu skutočne došlo. Avšak klesajúcí trend pokračoval až do jari na rozdiel od roku 2008. Ešte viac evidentná bola zmena v parametre rozpustených látok SS. Týždenné náklady na poplatky sa v októbri roku 2009 dramaticky znížili. Aj cez všeobecný nárast poplatkov za technické služby spoločnosť za jeden kubík odpadovej vody v roku 2010 platila oveľa menej než v roku 2009. Koncom roka celkové úspory predstavovali 63 578 liber po odpočítaní nákladov za systém BioAmp.", "articleBody": "Pivovar, Velká Británia Tento veľký súkromý pivovar sídli vo Velkej Británii. Pivovar sa nachádza v samotnom strede mesta a v jeho okolí sú komerčné, priemyselné a obytné zóny. Prevádzka pivovaru zahŕňa varenie a úpravu pív a ležiakov. Počas posledných dvoch storočí sa spoločnosť stala jednym z desať najlepších pivovarov vo Velkej Británii. Jednym z obvyklých problémov pivovarov je meniaci sa objem a sila kontaminácie odpadových vôd v závislosti na výrobe. To predstavuje významný problém pre akýkoľvek proces technickej alebo chemickej úpravy vody.
Problém Odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie CHSK a SS. Prevádzka bola veľmi drahá, pretože miestne technické služby vyžadovali platbu poplatkov. Pokiaľ dôjde k prekročeniu limitov stanovených úradmi, môže byť uložená aj pokuta. Riešenie V úzkej spolupráci s projektovým manažérom údržby v pivovaru NCH Waste Water nainštalovala v júli roku 2009 štyri jednotky BioAmp. Systém, ktorý produkuje cez 30 biliónov živých a aktívnych baktérií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadových vodách pivovaru. Výsledok Miestna správa technických služieb každý týždeň odoberala vzorky z 24hodinového kompozitného vzorkovača. V zime obvykle dochádza k sezónnemu poklesu hodnôt CHSK a k tomu skutočne došlo. Avšak klesajúcí trend pokračoval až do jari na rozdiel od roku 2008. Ešte viac evidentná bola zmena v parametre rozpustených látok SS. Týždenné náklady na poplatky sa v októbri roku 2009 dramaticky znížili. Aj cez všeobecný nárast poplatkov za technické služby spoločnosť za jeden kubík odpadovej vody v roku 2010 platila oveľa menej než v roku 2009. Koncom roka celkové úspory predstavovali 63 578 liber po odpočítaní nákladov za systém BioAmp." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Pivovar, Velká Británia

Rate this item
(0 votes)

brewery-case-study-uk

Pivovar, Velká Británia

Tento veľký súkromý pivovar sídli vo Velkej Británii. Pivovar sa nachádza v samotnom strede mesta a v jeho okolí sú komerčné, priemyselné a obytné zóny. Prevádzka pivovaru zahŕňa varenie a úpravu pív a ležiakov. Počas posledných dvoch storočí sa spoločnosť stala jednym z desať najlepších pivovarov vo Velkej Británii.

Jednym z obvyklých problémov pivovarov je meniaci sa objem a sila kontaminácie odpadových vôd v závislosti na výrobe. To predstavuje významný problém pre akýkoľvek proces technickej alebo chemickej úpravy vody.

 

Problém

Odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie CHSK a SS. Prevádzka bola veľmi drahá, pretože miestne technické služby vyžadovali platbu poplatkov. Pokiaľ dôjde k prekročeniu limitov stanovených úradmi, môže byť uložená aj pokuta.

Riešenie

V úzkej spolupráci s projektovým manažérom údržby v pivovaru NCH Waste Water nainštalovala v júli roku 2009 štyri jednotky BioAmp. Systém, ktorý produkuje cez 30 biliónov živých a aktívnych baktérií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadových vodách pivovaru.

Výsledok

Miestna správa technických služieb každý týždeň odoberala vzorky z 24hodinového kompozitného vzorkovača. V zime obvykle dochádza k sezónnemu poklesu hodnôt CHSK a k tomu skutočne došlo. Avšak klesajúcí trend pokračoval až do jari na rozdiel od roku 2008. Ešte viac evidentná bola zmena v parametre rozpustených látok SS. Týždenné náklady na poplatky sa v októbri roku 2009 dramaticky znížili. Aj cez všeobecný nárast poplatkov za technické služby spoločnosť za jeden kubík odpadovej vody v roku 2010 platila oveľa menej než v roku 2009. Koncom roka celkové úspory predstavovali 63 578 liber po odpočítaní nákladov za systém BioAmp.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.