Problém Odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie CHSK a SS. Prevádzka bola veľmi drahá, pretože miestne technické služby vyžadovali platbu poplatkov. Pokiaľ dôjde k prekročeniu limitov stanovených úradmi, môže byť uložená aj pokuta. Riešenie V úzkej spolupráci s projektovým manažérom údržby v pivovaru NCH Waste Water nainštalovala v júli roku 2009 štyri jednotky BioAmp. Systém, ktorý produkuje cez 30 biliónov živých a aktívnych baktérií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadových vodách pivovaru. Výsledok Miestna správa technických služieb každý týždeň odoberala vzorky z 24hodinového kompozitného vzorkovača. V zime obvykle dochádza k sezónnemu poklesu hodnôt CHSK a k tomu skutočne došlo. Avšak klesajúcí trend pokračoval až do jari na rozdiel od roku 2008. Ešte viac evidentná bola zmena v parametre rozpustených látok SS. Týždenné náklady na poplatky sa v októbri roku 2009 dramaticky znížili. Aj cez všeobecný nárast poplatkov za technické služby spoločnosť za jeden kubík odpadovej vody v roku 2010 platila oveľa menej než v roku 2009. Koncom roka celkové úspory predstavovali 63 578 liber po odpočítaní nákladov za systém BioAmp.", "articleBody": "Pivovar, Velká Británia Tento veľký súkromý pivovar sídli vo Velkej Británii. Pivovar sa nachádza v samotnom strede mesta a v jeho okolí sú komerčné, priemyselné a obytné zóny. Prevádzka pivovaru zahŕňa varenie a úpravu pív a ležiakov. Počas posledných dvoch storočí sa spoločnosť stala jednym z desať najlepších pivovarov vo Velkej Británii. Jednym z obvyklých problémov pivovarov je meniaci sa objem a sila kontaminácie odpadových vôd v závislosti na výrobe. To predstavuje významný problém pre akýkoľvek proces technickej alebo chemickej úpravy vody.
Problém Odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie CHSK a SS. Prevádzka bola veľmi drahá, pretože miestne technické služby vyžadovali platbu poplatkov. Pokiaľ dôjde k prekročeniu limitov stanovených úradmi, môže byť uložená aj pokuta. Riešenie V úzkej spolupráci s projektovým manažérom údržby v pivovaru NCH Waste Water nainštalovala v júli roku 2009 štyri jednotky BioAmp. Systém, ktorý produkuje cez 30 biliónov živých a aktívnych baktérií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadových vodách pivovaru. Výsledok Miestna správa technických služieb každý týždeň odoberala vzorky z 24hodinového kompozitného vzorkovača. V zime obvykle dochádza k sezónnemu poklesu hodnôt CHSK a k tomu skutočne došlo. Avšak klesajúcí trend pokračoval až do jari na rozdiel od roku 2008. Ešte viac evidentná bola zmena v parametre rozpustených látok SS. Týždenné náklady na poplatky sa v októbri roku 2009 dramaticky znížili. Aj cez všeobecný nárast poplatkov za technické služby spoločnosť za jeden kubík odpadovej vody v roku 2010 platila oveľa menej než v roku 2009. Koncom roka celkové úspory predstavovali 63 578 liber po odpočítaní nákladov za systém BioAmp." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Pivovar, Velká Británia

Rate this item
(0 votes)

brewery-case-study-uk

Pivovar, Velká Británia

Tento veľký súkromý pivovar sídli vo Velkej Británii. Pivovar sa nachádza v samotnom strede mesta a v jeho okolí sú komerčné, priemyselné a obytné zóny. Prevádzka pivovaru zahŕňa varenie a úpravu pív a ležiakov. Počas posledných dvoch storočí sa spoločnosť stala jednym z desať najlepších pivovarov vo Velkej Británii.

Jednym z obvyklých problémov pivovarov je meniaci sa objem a sila kontaminácie odpadových vôd v závislosti na výrobe. To predstavuje významný problém pre akýkoľvek proces technickej alebo chemickej úpravy vody.

 

Problém

Odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie CHSK a SS. Prevádzka bola veľmi drahá, pretože miestne technické služby vyžadovali platbu poplatkov. Pokiaľ dôjde k prekročeniu limitov stanovených úradmi, môže byť uložená aj pokuta.

Riešenie

V úzkej spolupráci s projektovým manažérom údržby v pivovaru NCH Waste Water nainštalovala v júli roku 2009 štyri jednotky BioAmp. Systém, ktorý produkuje cez 30 biliónov živých a aktívnych baktérií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadových vodách pivovaru.

Výsledok

Miestna správa technických služieb každý týždeň odoberala vzorky z 24hodinového kompozitného vzorkovača. V zime obvykle dochádza k sezónnemu poklesu hodnôt CHSK a k tomu skutočne došlo. Avšak klesajúcí trend pokračoval až do jari na rozdiel od roku 2008. Ešte viac evidentná bola zmena v parametre rozpustených látok SS. Týždenné náklady na poplatky sa v októbri roku 2009 dramaticky znížili. Aj cez všeobecný nárast poplatkov za technické služby spoločnosť za jeden kubík odpadovej vody v roku 2010 platila oveľa menej než v roku 2009. Koncom roka celkové úspory predstavovali 63 578 liber po odpočítaní nákladov za systém BioAmp.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.