Problém Pingo Doce v meste Peniche používa odlučovač tukov s kapacitou 10m3, ktorým každý deň preteká priemerne 33 kubíkov. Vzhľadom ku krátkej retenčnej kapacite sa v systémé hromadí veľké množstvo organických látok, ktoré spôsobujú vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. Riešenie Za účelom zníženia hodnôt parametrov odpadových vôd v tejto komerčnej jednotke bola nainštalovaná jednotka BioAmp. V septembri boli nainštalované dve jednotky BioAmp v priemyslovej kuchyni s rôznym časom vypúšťania baktérií. V marci 2012 bola nainštalovaná tretia jednotka BioAmpu pre lepšiu kontrolu a konsolidáciu systému úpravy odpadových vôd. Výsledok Dva mesiace po inštalácií baktérie FreeFlow (dávkované pomocou jednotiek BioAmp) znížili parameter odpadových vôd na prijateľnú úroveň. Okrem toho zákazník výrazne obmedzil čistenie a údržby lapačov tukov. Ukázalo sa, že systém BioAmp efektívne pôsobí na hodnoty parametrov CHSK (z 1800 na 1200 mg/l), BSK (ze 440 na 110 mg/l) a TSS (z 580 na 330 mg/l) a udržuje FOG pod maximálnou prípustnou hodnotou.", "articleBody": "Pingo Doce reťazec supermarketov, Portugalsko S viac než 356 obchodmi je Pingo Doce teraz najväčším reťazcom supermarketov v Portugalsku. Predajný obrat tvorí vyše 3000 miliónov Euro. Pingo Doce bola založená v roku 1980 a je súčasťou skupiny Jeronimo Martins Group. Pingo Doce v meste Peniche tiež pripravuje každý deň cez 6000 jedál.
Problém Pingo Doce v meste Peniche používa odlučovač tukov s kapacitou 10m3, ktorým každý deň preteká priemerne 33 kubíkov. Vzhľadom ku krátkej retenčnej kapacite sa v systémé hromadí veľké množstvo organických látok, ktoré spôsobujú vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. Riešenie Za účelom zníženia hodnôt parametrov odpadových vôd v tejto komerčnej jednotke bola nainštalovaná jednotka BioAmp. V septembri boli nainštalované dve jednotky BioAmp v priemyslovej kuchyni s rôznym časom vypúšťania baktérií. V marci 2012 bola nainštalovaná tretia jednotka BioAmpu pre lepšiu kontrolu a konsolidáciu systému úpravy odpadových vôd. Výsledok Dva mesiace po inštalácií baktérie FreeFlow (dávkované pomocou jednotiek BioAmp) znížili parameter odpadových vôd na prijateľnú úroveň. Okrem toho zákazník výrazne obmedzil čistenie a údržby lapačov tukov. Ukázalo sa, že systém BioAmp efektívne pôsobí na hodnoty parametrov CHSK (z 1800 na 1200 mg/l), BSK (ze 440 na 110 mg/l) a TSS (z 580 na 330 mg/l) a udržuje FOG pod maximálnou prípustnou hodnotou." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Pingo Doce reťazec supermarketov, Portugalsko

Rate this item
(0 votes)

pingo-doce-supermarket-case-study-portugal

Pingo Doce reťazec supermarketov, Portugalsko

S viac než 356 obchodmi je Pingo Doce teraz najväčším reťazcom supermarketov v Portugalsku. Predajný obrat tvorí vyše 3000 miliónov Euro. Pingo Doce bola založená v roku 1980 a je súčasťou skupiny Jeronimo Martins Group. Pingo Doce v meste Peniche tiež pripravuje každý deň cez 6000 jedál.

 

Problém

Pingo Doce v meste Peniche používa odlučovač tukov s kapacitou 10m3, ktorým každý deň preteká priemerne 33 kubíkov. Vzhľadom ku krátkej retenčnej kapacite sa v systémé hromadí veľké množstvo organických látok, ktoré spôsobujú vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd.

Riešenie

Za účelom zníženia hodnôt parametrov odpadových vôd v tejto komerčnej jednotke bola nainštalovaná jednotka BioAmp. V septembri boli nainštalované dve jednotky BioAmp v priemyslovej kuchyni s rôznym časom vypúšťania baktérií. V marci 2012 bola nainštalovaná tretia jednotka BioAmpu pre lepšiu kontrolu a konsolidáciu systému úpravy odpadových vôd.

Výsledok

Dva mesiace po inštalácií baktérie FreeFlow (dávkované pomocou jednotiek BioAmp) znížili parameter odpadových vôd na prijateľnú úroveň. Okrem toho zákazník výrazne obmedzil čistenie a údržby lapačov tukov. Ukázalo sa, že systém BioAmp efektívne pôsobí na hodnoty parametrov CHSK (z 1800 na 1200 mg/l), BSK (ze 440 na 110 mg/l) a TSS (z 580 na 330 mg/l) a udržuje FOG pod maximálnou prípustnou hodnotou.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.