Problém Pingo Doce v meste Peniche používa odlučovač tukov s kapacitou 10m3, ktorým každý deň preteká priemerne 33 kubíkov. Vzhľadom ku krátkej retenčnej kapacite sa v systémé hromadí veľké množstvo organických látok, ktoré spôsobujú vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. Riešenie Za účelom zníženia hodnôt parametrov odpadových vôd v tejto komerčnej jednotke bola nainštalovaná jednotka BioAmp. V septembri boli nainštalované dve jednotky BioAmp v priemyslovej kuchyni s rôznym časom vypúšťania baktérií. V marci 2012 bola nainštalovaná tretia jednotka BioAmpu pre lepšiu kontrolu a konsolidáciu systému úpravy odpadových vôd. Výsledok Dva mesiace po inštalácií baktérie FreeFlow (dávkované pomocou jednotiek BioAmp) znížili parameter odpadových vôd na prijateľnú úroveň. Okrem toho zákazník výrazne obmedzil čistenie a údržby lapačov tukov. Ukázalo sa, že systém BioAmp efektívne pôsobí na hodnoty parametrov CHSK (z 1800 na 1200 mg/l), BSK (ze 440 na 110 mg/l) a TSS (z 580 na 330 mg/l) a udržuje FOG pod maximálnou prípustnou hodnotou.", "articleBody": "Pingo Doce reťazec supermarketov, Portugalsko S viac než 356 obchodmi je Pingo Doce teraz najväčším reťazcom supermarketov v Portugalsku. Predajný obrat tvorí vyše 3000 miliónov Euro. Pingo Doce bola založená v roku 1980 a je súčasťou skupiny Jeronimo Martins Group. Pingo Doce v meste Peniche tiež pripravuje každý deň cez 6000 jedál.
Problém Pingo Doce v meste Peniche používa odlučovač tukov s kapacitou 10m3, ktorým každý deň preteká priemerne 33 kubíkov. Vzhľadom ku krátkej retenčnej kapacite sa v systémé hromadí veľké množstvo organických látok, ktoré spôsobujú vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. Riešenie Za účelom zníženia hodnôt parametrov odpadových vôd v tejto komerčnej jednotke bola nainštalovaná jednotka BioAmp. V septembri boli nainštalované dve jednotky BioAmp v priemyslovej kuchyni s rôznym časom vypúšťania baktérií. V marci 2012 bola nainštalovaná tretia jednotka BioAmpu pre lepšiu kontrolu a konsolidáciu systému úpravy odpadových vôd. Výsledok Dva mesiace po inštalácií baktérie FreeFlow (dávkované pomocou jednotiek BioAmp) znížili parameter odpadových vôd na prijateľnú úroveň. Okrem toho zákazník výrazne obmedzil čistenie a údržby lapačov tukov. Ukázalo sa, že systém BioAmp efektívne pôsobí na hodnoty parametrov CHSK (z 1800 na 1200 mg/l), BSK (ze 440 na 110 mg/l) a TSS (z 580 na 330 mg/l) a udržuje FOG pod maximálnou prípustnou hodnotou." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Pingo Doce reťazec supermarketov, Portugalsko

Rate this item
(0 votes)

pingo-doce-supermarket-case-study-portugal

Pingo Doce reťazec supermarketov, Portugalsko

S viac než 356 obchodmi je Pingo Doce teraz najväčším reťazcom supermarketov v Portugalsku. Predajný obrat tvorí vyše 3000 miliónov Euro. Pingo Doce bola založená v roku 1980 a je súčasťou skupiny Jeronimo Martins Group. Pingo Doce v meste Peniche tiež pripravuje každý deň cez 6000 jedál.

 

Problém

Pingo Doce v meste Peniche používa odlučovač tukov s kapacitou 10m3, ktorým každý deň preteká priemerne 33 kubíkov. Vzhľadom ku krátkej retenčnej kapacite sa v systémé hromadí veľké množstvo organických látok, ktoré spôsobujú vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd.

Riešenie

Za účelom zníženia hodnôt parametrov odpadových vôd v tejto komerčnej jednotke bola nainštalovaná jednotka BioAmp. V septembri boli nainštalované dve jednotky BioAmp v priemyslovej kuchyni s rôznym časom vypúšťania baktérií. V marci 2012 bola nainštalovaná tretia jednotka BioAmpu pre lepšiu kontrolu a konsolidáciu systému úpravy odpadových vôd.

Výsledok

Dva mesiace po inštalácií baktérie FreeFlow (dávkované pomocou jednotiek BioAmp) znížili parameter odpadových vôd na prijateľnú úroveň. Okrem toho zákazník výrazne obmedzil čistenie a údržby lapačov tukov. Ukázalo sa, že systém BioAmp efektívne pôsobí na hodnoty parametrov CHSK (z 1800 na 1200 mg/l), BSK (ze 440 na 110 mg/l) a TSS (z 580 na 330 mg/l) a udržuje FOG pod maximálnou prípustnou hodnotou.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.