Analýza V auguste roku 2006 spoločnost Chem-Aqua prevzala zodpovednosť za program úpravy vody a ponúkla zákazníkovi prechod z kvapalných na tuhé látky so systémom HandiChem. Kompaktná veľkosť systému HandiChem umožňovala umiestnenie priamo pred potrubie chladiacich veží, čím sa výrazne skrátila prečerpávacia slučka a nebolo už nutné prenášať a skladovať jednotlivé sudy. Systém dávkovania Eductor bol doporučený ako náhrada za chemické plniace čerpadlá inhibitorov a biocidov. To by umožnilo vyššiu rýchlosť plnenia veľkého systému a tiež vyvážené plnenie počas meniacich sa teplôt vo všetkých štyroch ročných obdobiach. Riešenie Systémy HandiChem a Eductor boli nainštalované za zachovanie overených výsledkov programu s kvapalnými látkami. Tým došlo k vyriešeniu niekoľkých problémov a bezpečnostných rizík. Jednoduchosť použitia systému HandiChem spočíva v: Zníženom riziku úniku kvapalín Eliminácií ručnej manipulácie so sudmi, ich skladovanie a likvidácia Palety s tuhým koncentrátom je možné ľahko premiestnovať po celom zariadení v ručnom vozíku Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem poskytuje inovatívnu technológiu, ktorá rieši problém obmeszených priestorov a skladovania na ťažko prístupných miestach, zatiaľ čo zlepšuje celkové parametre programu úpravy vody. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua", "articleBody": "Kasíno, Kanada Veľký komplex kasín v Ontáriu v Kanade používal vo svojích chladiacich vežiach kvapalné chemikálie. Kvapaliny boli skladované vo veľkých nádržiach v potom poschodí a sudy s chemikáliami sa museli vynášať do piateho poschodia k plniacej stanici a prečerpávať do skladovacích nádrží. Tieto nádrže zaberali príliš veľký priestor na to, aby ich bolo možné umiestniť bližšie k potrubiu chladiacich veží. Kvapaliny sa prečerpávali cez dlhú slučku až ku chladiacim vežiam, ale toto vedenie sa často upchávalo a vyžadovalo pravidelné čistenie, ktoré predstavovalo bezpečnostné riziko pre zamestnancov.
Analýza V auguste roku 2006 spoločnost Chem-Aqua prevzala zodpovednosť za program úpravy vody a ponúkla zákazníkovi prechod z kvapalných na tuhé látky so systémom HandiChem. Kompaktná veľkosť systému HandiChem umožňovala umiestnenie priamo pred potrubie chladiacich veží, čím sa výrazne skrátila prečerpávacia slučka a nebolo už nutné prenášať a skladovať jednotlivé sudy. Systém dávkovania Eductor bol doporučený ako náhrada za chemické plniace čerpadlá inhibitorov a biocidov. To by umožnilo vyššiu rýchlosť plnenia veľkého systému a tiež vyvážené plnenie počas meniacich sa teplôt vo všetkých štyroch ročných obdobiach. Riešenie Systémy HandiChem a Eductor boli nainštalované za zachovanie overených výsledkov programu s kvapalnými látkami. Tým došlo k vyriešeniu niekoľkých problémov a bezpečnostných rizík. Jednoduchosť použitia systému HandiChem spočíva v: Zníženom riziku úniku kvapalín Eliminácií ručnej manipulácie so sudmi, ich skladovanie a likvidácia Palety s tuhým koncentrátom je možné ľahko premiestnovať po celom zariadení v ručnom vozíku Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem poskytuje inovatívnu technológiu, ktorá rieši problém obmeszených priestorov a skladovania na ťažko prístupných miestach, zatiaľ čo zlepšuje celkové parametre programu úpravy vody. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Kasíno, Kanada

Rate this item
(0 votes)

casino-case-study-canada

Kasíno, Kanada

Veľký komplex kasín v Ontáriu v Kanade používal vo svojích chladiacich vežiach kvapalné chemikálie. Kvapaliny boli skladované vo veľkých nádržiach v potom poschodí a sudy s chemikáliami sa museli vynášať do piateho poschodia k plniacej stanici a prečerpávať do skladovacích nádrží. Tieto nádrže zaberali príliš veľký priestor na to, aby ich bolo možné umiestniť bližšie k potrubiu chladiacich veží. Kvapaliny sa prečerpávali cez dlhú slučku až ku chladiacim vežiam, ale toto vedenie sa často upchávalo a vyžadovalo pravidelné čistenie, ktoré predstavovalo bezpečnostné riziko pre zamestnancov.

 

Analýza

V auguste roku 2006 spoločnost Chem-Aqua prevzala zodpovednosť za program úpravy vody a ponúkla zákazníkovi prechod z kvapalných na tuhé látky so systémom HandiChem. Kompaktná veľkosť systému HandiChem umožňovala umiestnenie priamo pred potrubie chladiacich veží, čím sa výrazne skrátila prečerpávacia slučka a nebolo už nutné prenášať a skladovať jednotlivé sudy. Systém dávkovania Eductor bol doporučený ako náhrada za chemické plniace čerpadlá inhibitorov a biocidov. To by umožnilo vyššiu rýchlosť plnenia veľkého systému a tiež vyvážené plnenie počas meniacich sa teplôt vo všetkých štyroch ročných obdobiach.

Riešenie

Systémy HandiChem a Eductor boli nainštalované za zachovanie overených výsledkov programu s kvapalnými látkami. Tým došlo k vyriešeniu niekoľkých problémov a bezpečnostných rizík. Jednoduchosť použitia systému HandiChem spočíva v:

  • Zníženom riziku úniku kvapalín
  • Eliminácií ručnej manipulácie so sudmi, ich skladovanie a likvidácia
  • Palety s tuhým koncentrátom je možné ľahko premiestnovať po celom zariadení v ručnom vozíku

Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem poskytuje inovatívnu technológiu, ktorá rieši problém obmeszených priestorov a skladovania na ťažko prístupných miestach, zatiaľ čo zlepšuje celkové parametre programu úpravy vody.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.