Analýza V auguste roku 2006 spoločnost Chem-Aqua prevzala zodpovednosť za program úpravy vody a ponúkla zákazníkovi prechod z kvapalných na tuhé látky so systémom HandiChem. Kompaktná veľkosť systému HandiChem umožňovala umiestnenie priamo pred potrubie chladiacich veží, čím sa výrazne skrátila prečerpávacia slučka a nebolo už nutné prenášať a skladovať jednotlivé sudy. Systém dávkovania Eductor bol doporučený ako náhrada za chemické plniace čerpadlá inhibitorov a biocidov. To by umožnilo vyššiu rýchlosť plnenia veľkého systému a tiež vyvážené plnenie počas meniacich sa teplôt vo všetkých štyroch ročných obdobiach. Riešenie Systémy HandiChem a Eductor boli nainštalované za zachovanie overených výsledkov programu s kvapalnými látkami. Tým došlo k vyriešeniu niekoľkých problémov a bezpečnostných rizík. Jednoduchosť použitia systému HandiChem spočíva v: Zníženom riziku úniku kvapalín Eliminácií ručnej manipulácie so sudmi, ich skladovanie a likvidácia Palety s tuhým koncentrátom je možné ľahko premiestnovať po celom zariadení v ručnom vozíku Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem poskytuje inovatívnu technológiu, ktorá rieši problém obmeszených priestorov a skladovania na ťažko prístupných miestach, zatiaľ čo zlepšuje celkové parametre programu úpravy vody. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua", "articleBody": "Kasíno, Kanada Veľký komplex kasín v Ontáriu v Kanade používal vo svojích chladiacich vežiach kvapalné chemikálie. Kvapaliny boli skladované vo veľkých nádržiach v potom poschodí a sudy s chemikáliami sa museli vynášať do piateho poschodia k plniacej stanici a prečerpávať do skladovacích nádrží. Tieto nádrže zaberali príliš veľký priestor na to, aby ich bolo možné umiestniť bližšie k potrubiu chladiacich veží. Kvapaliny sa prečerpávali cez dlhú slučku až ku chladiacim vežiam, ale toto vedenie sa často upchávalo a vyžadovalo pravidelné čistenie, ktoré predstavovalo bezpečnostné riziko pre zamestnancov.
Analýza V auguste roku 2006 spoločnost Chem-Aqua prevzala zodpovednosť za program úpravy vody a ponúkla zákazníkovi prechod z kvapalných na tuhé látky so systémom HandiChem. Kompaktná veľkosť systému HandiChem umožňovala umiestnenie priamo pred potrubie chladiacich veží, čím sa výrazne skrátila prečerpávacia slučka a nebolo už nutné prenášať a skladovať jednotlivé sudy. Systém dávkovania Eductor bol doporučený ako náhrada za chemické plniace čerpadlá inhibitorov a biocidov. To by umožnilo vyššiu rýchlosť plnenia veľkého systému a tiež vyvážené plnenie počas meniacich sa teplôt vo všetkých štyroch ročných obdobiach. Riešenie Systémy HandiChem a Eductor boli nainštalované za zachovanie overených výsledkov programu s kvapalnými látkami. Tým došlo k vyriešeniu niekoľkých problémov a bezpečnostných rizík. Jednoduchosť použitia systému HandiChem spočíva v: Zníženom riziku úniku kvapalín Eliminácií ručnej manipulácie so sudmi, ich skladovanie a likvidácia Palety s tuhým koncentrátom je možné ľahko premiestnovať po celom zariadení v ručnom vozíku Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem poskytuje inovatívnu technológiu, ktorá rieši problém obmeszených priestorov a skladovania na ťažko prístupných miestach, zatiaľ čo zlepšuje celkové parametre programu úpravy vody. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Kasíno, Kanada

Rate this item
(0 votes)

casino-case-study-canada

Kasíno, Kanada

Veľký komplex kasín v Ontáriu v Kanade používal vo svojích chladiacich vežiach kvapalné chemikálie. Kvapaliny boli skladované vo veľkých nádržiach v potom poschodí a sudy s chemikáliami sa museli vynášať do piateho poschodia k plniacej stanici a prečerpávať do skladovacích nádrží. Tieto nádrže zaberali príliš veľký priestor na to, aby ich bolo možné umiestniť bližšie k potrubiu chladiacich veží. Kvapaliny sa prečerpávali cez dlhú slučku až ku chladiacim vežiam, ale toto vedenie sa často upchávalo a vyžadovalo pravidelné čistenie, ktoré predstavovalo bezpečnostné riziko pre zamestnancov.

 

Analýza

V auguste roku 2006 spoločnost Chem-Aqua prevzala zodpovednosť za program úpravy vody a ponúkla zákazníkovi prechod z kvapalných na tuhé látky so systémom HandiChem. Kompaktná veľkosť systému HandiChem umožňovala umiestnenie priamo pred potrubie chladiacich veží, čím sa výrazne skrátila prečerpávacia slučka a nebolo už nutné prenášať a skladovať jednotlivé sudy. Systém dávkovania Eductor bol doporučený ako náhrada za chemické plniace čerpadlá inhibitorov a biocidov. To by umožnilo vyššiu rýchlosť plnenia veľkého systému a tiež vyvážené plnenie počas meniacich sa teplôt vo všetkých štyroch ročných obdobiach.

Riešenie

Systémy HandiChem a Eductor boli nainštalované za zachovanie overených výsledkov programu s kvapalnými látkami. Tým došlo k vyriešeniu niekoľkých problémov a bezpečnostných rizík. Jednoduchosť použitia systému HandiChem spočíva v:

  • Zníženom riziku úniku kvapalín
  • Eliminácií ručnej manipulácie so sudmi, ich skladovanie a likvidácia
  • Palety s tuhým koncentrátom je možné ľahko premiestnovať po celom zariadení v ručnom vozíku

Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem poskytuje inovatívnu technológiu, ktorá rieši problém obmeszených priestorov a skladovania na ťažko prístupných miestach, zatiaľ čo zlepšuje celkové parametre programu úpravy vody.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.