Problém Jumbo sa v meste Faro čelilo s naozaj vysokými hodnotami parametrov odpadových vôd z výroby pečiva a cukroviniek. Potom, čo bola spoločnosť varovaná, že musí spĺňať maximálne limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR, bolo nutné prísť s konzistentným a spoľahlivým riešením. Riešenie Vo februári 2012 nás kontaktoval pan Luís Massapina z oddelenia údržby spoločnosti Jumbo v meste Faro. Po kontrole všetkých detailov a za účelom využitia nášho systému biologickej úpravy vody spoločnost NCH Waste Water nainštalovala jednu jednotku BioAmp do výrobných priestorov pekárne a cukrárne približne sto metrov od lapača tukov. Tým bolo umožnené biologické ošetrenie všetkého potrubia v dĺžke takmer 100 metrov až k lapaču tukov. Výsledok Od marca do máj baktérie FreeFlow kompletne vyčistili všetky potrubia od výpustí až k lapaču tukov a výrazne znížili pôvodne vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. V septembri tieto hodnoty už spĺňali limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR. Tým sa potvrdilo účinné a výkonné riešenie systému BioAmp.", "articleBody": "Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA Dnes skupina Grupo Auchan v Portugalsku spravuje sieť hypermarketov Jumbo a supermarketu Pao de Acucar s celkovým počtom 33 obchodov (23 pod značkou Jumbo a 10 pod značkou Pao de Acucar) v celkovej rozlohe 197630 m2, s 30 BOX obchodmi, 23 čerpacími stanicami Jumbo, 23 obchodmi Saude & Bem Estar, jednou lekárňou, 7 optikami Jumbo a jedným obchodom Jumbo Natureza. Skupina zamestnáva približne 9000 spolupracovníkov.
Problém Jumbo sa v meste Faro čelilo s naozaj vysokými hodnotami parametrov odpadových vôd z výroby pečiva a cukroviniek. Potom, čo bola spoločnosť varovaná, že musí spĺňať maximálne limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR, bolo nutné prísť s konzistentným a spoľahlivým riešením. Riešenie Vo februári 2012 nás kontaktoval pan Luís Massapina z oddelenia údržby spoločnosti Jumbo v meste Faro. Po kontrole všetkých detailov a za účelom využitia nášho systému biologickej úpravy vody spoločnost NCH Waste Water nainštalovala jednu jednotku BioAmp do výrobných priestorov pekárne a cukrárne približne sto metrov od lapača tukov. Tým bolo umožnené biologické ošetrenie všetkého potrubia v dĺžke takmer 100 metrov až k lapaču tukov. Výsledok Od marca do máj baktérie FreeFlow kompletne vyčistili všetky potrubia od výpustí až k lapaču tukov a výrazne znížili pôvodne vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. V septembri tieto hodnoty už spĺňali limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR. Tým sa potvrdilo účinné a výkonné riešenie systému BioAmp." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Hypermarketov Jumbo, Portugalsku

Rate this item
(0 votes)

jumbo-supermarket-case-study-portugal

Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA

Dnes skupina Grupo Auchan v Portugalsku spravuje sieť hypermarketov Jumbo a supermarketu Pao de Acucar s celkovým počtom 33 obchodov (23 pod značkou Jumbo a 10 pod značkou Pao de Acucar) v celkovej rozlohe 197630 m2, s 30 BOX obchodmi, 23 čerpacími stanicami Jumbo, 23 obchodmi Saude & Bem Estar, jednou lekárňou, 7 optikami Jumbo a jedným obchodom Jumbo Natureza. Skupina zamestnáva približne 9000 spolupracovníkov.

 

Problém

Jumbo sa v meste Faro čelilo s naozaj vysokými hodnotami parametrov odpadových vôd z výroby pečiva a cukroviniek. Potom, čo bola spoločnosť varovaná, že musí spĺňať maximálne limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR, bolo nutné prísť s konzistentným a spoľahlivým riešením.

Riešenie

Vo februári 2012 nás kontaktoval pan Luís Massapina z oddelenia údržby spoločnosti Jumbo v meste Faro. Po kontrole všetkých detailov a za účelom využitia nášho systému biologickej úpravy vody spoločnost NCH Waste Water nainštalovala jednu jednotku BioAmp do výrobných priestorov pekárne a cukrárne približne sto metrov od lapača tukov. Tým bolo umožnené biologické ošetrenie všetkého potrubia v dĺžke takmer 100 metrov až k lapaču tukov.

Výsledok

Od marca do máj baktérie FreeFlow kompletne vyčistili všetky potrubia od výpustí až k lapaču tukov a výrazne znížili pôvodne vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. V septembri tieto hodnoty už spĺňali limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR. Tým sa potvrdilo účinné a výkonné riešenie systému BioAmp.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.