Problém Jumbo sa v meste Faro čelilo s naozaj vysokými hodnotami parametrov odpadových vôd z výroby pečiva a cukroviniek. Potom, čo bola spoločnosť varovaná, že musí spĺňať maximálne limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR, bolo nutné prísť s konzistentným a spoľahlivým riešením. Riešenie Vo februári 2012 nás kontaktoval pan Luís Massapina z oddelenia údržby spoločnosti Jumbo v meste Faro. Po kontrole všetkých detailov a za účelom využitia nášho systému biologickej úpravy vody spoločnost NCH Waste Water nainštalovala jednu jednotku BioAmp do výrobných priestorov pekárne a cukrárne približne sto metrov od lapača tukov. Tým bolo umožnené biologické ošetrenie všetkého potrubia v dĺžke takmer 100 metrov až k lapaču tukov. Výsledok Od marca do máj baktérie FreeFlow kompletne vyčistili všetky potrubia od výpustí až k lapaču tukov a výrazne znížili pôvodne vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. V septembri tieto hodnoty už spĺňali limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR. Tým sa potvrdilo účinné a výkonné riešenie systému BioAmp.", "articleBody": "Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA Dnes skupina Grupo Auchan v Portugalsku spravuje sieť hypermarketov Jumbo a supermarketu Pao de Acucar s celkovým počtom 33 obchodov (23 pod značkou Jumbo a 10 pod značkou Pao de Acucar) v celkovej rozlohe 197630 m2, s 30 BOX obchodmi, 23 čerpacími stanicami Jumbo, 23 obchodmi Saude & Bem Estar, jednou lekárňou, 7 optikami Jumbo a jedným obchodom Jumbo Natureza. Skupina zamestnáva približne 9000 spolupracovníkov.
Problém Jumbo sa v meste Faro čelilo s naozaj vysokými hodnotami parametrov odpadových vôd z výroby pečiva a cukroviniek. Potom, čo bola spoločnosť varovaná, že musí spĺňať maximálne limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR, bolo nutné prísť s konzistentným a spoľahlivým riešením. Riešenie Vo februári 2012 nás kontaktoval pan Luís Massapina z oddelenia údržby spoločnosti Jumbo v meste Faro. Po kontrole všetkých detailov a za účelom využitia nášho systému biologickej úpravy vody spoločnost NCH Waste Water nainštalovala jednu jednotku BioAmp do výrobných priestorov pekárne a cukrárne približne sto metrov od lapača tukov. Tým bolo umožnené biologické ošetrenie všetkého potrubia v dĺžke takmer 100 metrov až k lapaču tukov. Výsledok Od marca do máj baktérie FreeFlow kompletne vyčistili všetky potrubia od výpustí až k lapaču tukov a výrazne znížili pôvodne vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. V septembri tieto hodnoty už spĺňali limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR. Tým sa potvrdilo účinné a výkonné riešenie systému BioAmp." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Hypermarketov Jumbo, Portugalsku

Rate this item
(0 votes)

jumbo-supermarket-case-study-portugal

Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA

Dnes skupina Grupo Auchan v Portugalsku spravuje sieť hypermarketov Jumbo a supermarketu Pao de Acucar s celkovým počtom 33 obchodov (23 pod značkou Jumbo a 10 pod značkou Pao de Acucar) v celkovej rozlohe 197630 m2, s 30 BOX obchodmi, 23 čerpacími stanicami Jumbo, 23 obchodmi Saude & Bem Estar, jednou lekárňou, 7 optikami Jumbo a jedným obchodom Jumbo Natureza. Skupina zamestnáva približne 9000 spolupracovníkov.

 

Problém

Jumbo sa v meste Faro čelilo s naozaj vysokými hodnotami parametrov odpadových vôd z výroby pečiva a cukroviniek. Potom, čo bola spoločnosť varovaná, že musí spĺňať maximálne limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR, bolo nutné prísť s konzistentným a spoľahlivým riešením.

Riešenie

Vo februári 2012 nás kontaktoval pan Luís Massapina z oddelenia údržby spoločnosti Jumbo v meste Faro. Po kontrole všetkých detailov a za účelom využitia nášho systému biologickej úpravy vody spoločnost NCH Waste Water nainštalovala jednu jednotku BioAmp do výrobných priestorov pekárne a cukrárne približne sto metrov od lapača tukov. Tým bolo umožnené biologické ošetrenie všetkého potrubia v dĺžke takmer 100 metrov až k lapaču tukov.

Výsledok

Od marca do máj baktérie FreeFlow kompletne vyčistili všetky potrubia od výpustí až k lapaču tukov a výrazne znížili pôvodne vysoké hodnoty parametrov odpadových vôd. V septembri tieto hodnoty už spĺňali limitné hodnoty stanovené miestnou správou FAGAR. Tým sa potvrdilo účinné a výkonné riešenie systému BioAmp.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.