Analýza Chladiaci systém závodu obsahujúci 1600 ton amoniaku sa skladá z troch odparovacích kondenzátorov a osmich kompresorov. Kotolný systém s výkonom 550 koní produkuje paru pod tlakom 85 psi. Prevádzka závodu vyžaduje spoľahlivé a účinné fungovanie týchto systémov. Pretože program úpravy vody kvapalnými chemickými látkami spoločnosti Chem-Aqua fungoval dobre, skladovanie, manipulácia a likvidácia chemikálií vzbudzovali isté obavy v súvislosti s otázkou udržateľného rozvoja. Ako riešenie týchto problémov bol nainštalovaný systém úpravy vody na tuhé látky HandiChem. Pre systém úpravy vody HandiChem sú chemikálie k dispozícií v tuhom koncentrovanom stave buď po blokoch, alebo v päť litrových recyklovateľných fľašiach, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak sa rozpúšťajú podľa potreby v malých plastových nádržiach pomocou miešacieho pultu HandiFeed. Tento roztok je následne prečerpaný do ošetrovaného systému rovnako ako v prípade kvapalných chemikálií. Riešenie Systém HandiChem nahradil predchádzajúci systém úpravy vody na kvapalné chemikálie. Účinnosť nového systému na tuhé látky odpovedala osvedčeným výsledkom predchádzajúceho programu využívajúceho kvapalné chemikálie, zatiaľ čo umožnil závodu splniť svoje korporátne ciele ohľadom ekologickej udržateľnosti, pretože systém HandiChem: Znižuje riziko úniku chemických látok Znižuje emisie z palív a skleníkových plynov spojených s dodávkou produktu Eliminuje manipuláciu, skladovanie a likvidáciu sudov Znižuje nároky na balenie a odpad Program na úpravu vody pomocou tuhých látok HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua sa osvedčil ako inovatívna technológia, ktorá umožnila ekologicky zodpovednú úpravu vody a pomohla závodu splniť ciele iniciatívy udržateľného rozvoja. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua", "articleBody": "Baliareň nealkoholických nápojov, USA Veľká baliareň nealkoholických nápojov na stredozápade Spojených štátov si vytýčila niekoľko cielov k dosiahnutiu ekologicky udržateľného rozvoja výrobného zariadenia v rozlohe takmer tricať tisíc metrov štvorcových. Vďaka tejto iniciatíve analyzovali celú radu opatrení, ktorá by im mohla pomôcť znížiť vplyv závodu na okolité životné prostredie. Ako hlavný spotrebiteľ energie a vody sa vedenie zameralo na chladiace a kotolné systémy.
Analýza Chladiaci systém závodu obsahujúci 1600 ton amoniaku sa skladá z troch odparovacích kondenzátorov a osmich kompresorov. Kotolný systém s výkonom 550 koní produkuje paru pod tlakom 85 psi. Prevádzka závodu vyžaduje spoľahlivé a účinné fungovanie týchto systémov. Pretože program úpravy vody kvapalnými chemickými látkami spoločnosti Chem-Aqua fungoval dobre, skladovanie, manipulácia a likvidácia chemikálií vzbudzovali isté obavy v súvislosti s otázkou udržateľného rozvoja. Ako riešenie týchto problémov bol nainštalovaný systém úpravy vody na tuhé látky HandiChem. Pre systém úpravy vody HandiChem sú chemikálie k dispozícií v tuhom koncentrovanom stave buď po blokoch, alebo v päť litrových recyklovateľných fľašiach, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak sa rozpúšťajú podľa potreby v malých plastových nádržiach pomocou miešacieho pultu HandiFeed. Tento roztok je následne prečerpaný do ošetrovaného systému rovnako ako v prípade kvapalných chemikálií. Riešenie Systém HandiChem nahradil predchádzajúci systém úpravy vody na kvapalné chemikálie. Účinnosť nového systému na tuhé látky odpovedala osvedčeným výsledkom predchádzajúceho programu využívajúceho kvapalné chemikálie, zatiaľ čo umožnil závodu splniť svoje korporátne ciele ohľadom ekologickej udržateľnosti, pretože systém HandiChem: Znižuje riziko úniku chemických látok Znižuje emisie z palív a skleníkových plynov spojených s dodávkou produktu Eliminuje manipuláciu, skladovanie a likvidáciu sudov Znižuje nároky na balenie a odpad Program na úpravu vody pomocou tuhých látok HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua sa osvedčil ako inovatívna technológia, ktorá umožnila ekologicky zodpovednú úpravu vody a pomohla závodu splniť ciele iniciatívy udržateľného rozvoja. Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua" }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Baliareň nealkoholických nápojov, USA

Rate this item
(0 votes)

soft-drink-case-study-usa

Baliareň nealkoholických nápojov, USA

Veľká baliareň nealkoholických nápojov na stredozápade Spojených štátov si vytýčila niekoľko cielov k dosiahnutiu ekologicky udržateľného rozvoja výrobného zariadenia v rozlohe takmer tricať tisíc metrov štvorcových. Vďaka tejto iniciatíve analyzovali celú radu opatrení, ktorá by im mohla pomôcť znížiť vplyv závodu na okolité životné prostredie. Ako hlavný spotrebiteľ energie a vody sa vedenie zameralo na chladiace a kotolné systémy.

 

Analýza

Chladiaci systém závodu obsahujúci 1600 ton amoniaku sa skladá z troch odparovacích kondenzátorov a osmich kompresorov. Kotolný systém s výkonom 550 koní produkuje paru pod tlakom 85 psi. Prevádzka závodu vyžaduje spoľahlivé a účinné fungovanie týchto systémov. Pretože program úpravy vody kvapalnými chemickými látkami spoločnosti Chem-Aqua fungoval dobre, skladovanie, manipulácia a likvidácia chemikálií vzbudzovali isté obavy v súvislosti s otázkou udržateľného rozvoja. Ako riešenie týchto problémov bol nainštalovaný systém úpravy vody na tuhé látky HandiChem. Pre systém úpravy vody HandiChem sú chemikálie k dispozícií v tuhom koncentrovanom stave buď po blokoch, alebo v päť litrových recyklovateľných fľašiach, na rozdiel od kvapalných chemikálií v sudoch. Tuhé koncentráty HandiPak sa rozpúšťajú podľa potreby v malých plastových nádržiach pomocou miešacieho pultu HandiFeed. Tento roztok je následne prečerpaný do ošetrovaného systému rovnako ako v prípade kvapalných chemikálií.

Riešenie

Systém HandiChem nahradil predchádzajúci systém úpravy vody na kvapalné chemikálie. Účinnosť nového systému na tuhé látky odpovedala osvedčeným výsledkom predchádzajúceho programu využívajúceho kvapalné chemikálie, zatiaľ čo umožnil závodu splniť svoje korporátne ciele ohľadom ekologickej udržateľnosti, pretože systém HandiChem:

  • Znižuje riziko úniku chemických látok
  • Znižuje emisie z palív a skleníkových plynov spojených s dodávkou produktu
  • Eliminuje manipuláciu, skladovanie a likvidáciu sudov
  • Znižuje nároky na balenie a odpad

Program na úpravu vody pomocou tuhých látok HandiChem od spoločnosti Chem-Aqua sa osvedčil ako inovatívna technológia, ktorá umožnila ekologicky zodpovednú úpravu vody a pomohla závodu splniť ciele iniciatívy udržateľného rozvoja.

handichem

Systém úpravy vody pomocou pevných látok HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.