Problém Hromadenie tukov v potrubí a v inšpekčných otvoroch vyžadovalo každodenné čistenie. To bolo vykonané manuálne zamestnancami závodu. Každé dva mesiace musela kvalifikovaná firma vykonávať vysokotlakové čistenie, aby sa zabránilo upchaniu potrubia. Riešenie Po preštudovaní problému so zákazníkom NCH Waste Water navrhla inštaláciu biogenerátora BioAm a po troch mesiacoch inštaláciu ešte jednej jednotky BioAmp pre elimináciu hromadenia tukov. Dve jednotky BioAmp boli nainštalované v podzemí v blízkosti bitúnok na mieste, kde voda z čistenia vyteká do odpadových vôd. Vďaka tomu mohli byť baktérie FreeFlow uvolnené blízko sita predúpravy. Výsledok Prvý biogenerátor BioAmp bol nainštalovaný vo februári 2012. Po troch mesiacoch si zákazník všimol menšieho množstva tukov v lapačoch. Druhý BioAmp bol inštalovaný v júni 2012. V septembri 2012 bolo množstvo tukov v potrubí a lapačoch podstatne znížené. Zákazník už nemusí vykonávať vysokotlakové čistenie a ani nemusí ručne odstraňovať tuk z dvoch inšpekčných otvorov.", "articleBody": "Consorzio Grossisti Industria, Taliansko Consorzio Grossisti sú bitúnky vo vlastníctve města Turína. Závod poráža dobytok rôzneho veku a prevádzka ide päť dni v týždni. Každý deň sa tu produkuje cez päťdesiat ton (200 zvierat denne, 44000 ročne). Odpadová voda z čistenia hál a zariadení prechádza predúpraveným sitom (veľkosť je menšia než 6mm) a potom vyteká do verejnej kanalizácie tristo metrov dlhým potrubím. Denná odtoková kapacita: cca 200m3. Ročná odtoková kapacita: cca 50000m3.
Problém Hromadenie tukov v potrubí a v inšpekčných otvoroch vyžadovalo každodenné čistenie. To bolo vykonané manuálne zamestnancami závodu. Každé dva mesiace musela kvalifikovaná firma vykonávať vysokotlakové čistenie, aby sa zabránilo upchaniu potrubia. Riešenie Po preštudovaní problému so zákazníkom NCH Waste Water navrhla inštaláciu biogenerátora BioAm a po troch mesiacoch inštaláciu ešte jednej jednotky BioAmp pre elimináciu hromadenia tukov. Dve jednotky BioAmp boli nainštalované v podzemí v blízkosti bitúnok na mieste, kde voda z čistenia vyteká do odpadových vôd. Vďaka tomu mohli byť baktérie FreeFlow uvolnené blízko sita predúpravy. Výsledok Prvý biogenerátor BioAmp bol nainštalovaný vo februári 2012. Po troch mesiacoch si zákazník všimol menšieho množstva tukov v lapačoch. Druhý BioAmp bol inštalovaný v júni 2012. V septembri 2012 bolo množstvo tukov v potrubí a lapačoch podstatne znížené. Zákazník už nemusí vykonávať vysokotlakové čistenie a ani nemusí ručne odstraňovať tuk z dvoch inšpekčných otvorov." }
Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

Consorzio Grossisti Industria, Taliansko

Rate this item
(1 Vote)

consorzio-case-study-italy

Consorzio Grossisti Industria, Taliansko

Consorzio Grossisti sú bitúnky vo vlastníctve města Turína. Závod poráža dobytok rôzneho veku a prevádzka ide päť dni v týždni. Každý deň sa tu produkuje cez päťdesiat ton (200 zvierat denne, 44000 ročne).

Odpadová voda z čistenia hál a zariadení prechádza predúpraveným sitom (veľkosť je menšia než 6mm) a potom vyteká do verejnej kanalizácie tristo metrov dlhým potrubím. Denná odtoková kapacita: cca 200m3. Ročná odtoková kapacita: cca 50000m3.

 

Problém

Hromadenie tukov v potrubí a v inšpekčných otvoroch vyžadovalo každodenné čistenie. To bolo vykonané manuálne zamestnancami závodu. Každé dva mesiace musela kvalifikovaná firma vykonávať vysokotlakové čistenie, aby sa zabránilo upchaniu potrubia.

Riešenie

Po preštudovaní problému so zákazníkom NCH Waste Water navrhla inštaláciu biogenerátora BioAm a po troch mesiacoch inštaláciu ešte jednej jednotky BioAmp pre elimináciu hromadenia tukov. Dve jednotky BioAmp boli nainštalované v podzemí v blízkosti bitúnok na mieste, kde voda z čistenia vyteká do odpadových vôd. Vďaka tomu mohli byť baktérie FreeFlow uvolnené blízko sita predúpravy.

Výsledok

Prvý biogenerátor BioAmp bol nainštalovaný vo februári 2012. Po troch mesiacoch si zákazník všimol menšieho množstva tukov v lapačoch. Druhý BioAmp bol inštalovaný v júni 2012. V septembri 2012 bolo množstvo tukov v potrubí a lapačoch podstatne znížené. Zákazník už nemusí vykonávať vysokotlakové čistenie a ani nemusí ručne odstraňovať tuk z dvoch inšpekčných otvorov.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.