Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

pH STUPNICA

 

pH je mierou kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku. Roztoky s hodnotou pH nižšou než 7 sú kyslé a roztoky s hodnotou pH vyššou než 7 sú zásadité. pH čistej vody sa pohybuje okolo 7.

Kyslé a zásadité roztoky môžu nadobúdať rôzne stupne kyslosti a zásaditosti. Je užitočné vedieť, nie len, či je nejaký roztok kyslý alebo zásaditý, ale ako je kyslý alebo zásaditý. Kyslosť a zásaditosť sa meria podľa stupnice pH.

pH je stupnica s rozsahom hodnôt od 0 do 14. Kyslé roztoky majú hodnoty 0 až 6 a zásadité 8 až 14.

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
silná kyselina kyselina slabo kyslé neutrálne slabo zásadité zásadité silno zásadité

Kyslé roztoky

Chemické látky, zlúčeniny, zmesy, ktoré majú nadbytok iónov vodíka H+. Na stupnici pH majú hodnotu od 0 do 6. Čím je toto číslo nižšie, tým viac iónov H+ látka má a je teda silnejšou kyselinou. Organické kyseliny (ovocie) majú obvykle pH medzi 4 až 6.

Neutrálne roztoky

 Čistá voda je pH neutrálna.

 Má jeden ión H+ (vodík) a jeden ión OH- (hydroxid) = H2O.

Neutrálne chemické látky, zlúčeniny a zmesy majú ióny OH- a H+ v rovnováhe. Neutrálne látky majú hodnotu pH 7.

Zásadité roztoky

Chemické látky, zlúčeniny, zmesy, ktoré majú prebytok iónov hydroxidu (OH-). Na stupnici pH majú 8 až 14. Čím je toto číslo vyššie, tým vyššia je koncentrácia iontov. Odmasťovadlá s vysokým pH sa obvykle používajú na silné znečistenie.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.