Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

pH STUPNICA

 

pH je mierou kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku. Roztoky s hodnotou pH nižšou než 7 sú kyslé a roztoky s hodnotou pH vyššou než 7 sú zásadité. pH čistej vody sa pohybuje okolo 7.

Kyslé a zásadité roztoky môžu nadobúdať rôzne stupne kyslosti a zásaditosti. Je užitočné vedieť, nie len, či je nejaký roztok kyslý alebo zásaditý, ale ako je kyslý alebo zásaditý. Kyslosť a zásaditosť sa meria podľa stupnice pH.

pH je stupnica s rozsahom hodnôt od 0 do 14. Kyslé roztoky majú hodnoty 0 až 6 a zásadité 8 až 14.

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
silná kyselina kyselina slabo kyslé neutrálne slabo zásadité zásadité silno zásadité

Kyslé roztoky

Chemické látky, zlúčeniny, zmesy, ktoré majú nadbytok iónov vodíka H+. Na stupnici pH majú hodnotu od 0 do 6. Čím je toto číslo nižšie, tým viac iónov H+ látka má a je teda silnejšou kyselinou. Organické kyseliny (ovocie) majú obvykle pH medzi 4 až 6.

Neutrálne roztoky

 Čistá voda je pH neutrálna.

 Má jeden ión H+ (vodík) a jeden ión OH- (hydroxid) = H2O.

Neutrálne chemické látky, zlúčeniny a zmesy majú ióny OH- a H+ v rovnováhe. Neutrálne látky majú hodnotu pH 7.

Zásadité roztoky

Chemické látky, zlúčeniny, zmesy, ktoré majú prebytok iónov hydroxidu (OH-). Na stupnici pH majú 8 až 14. Čím je toto číslo vyššie, tým vyššia je koncentrácia iontov. Odmasťovadlá s vysokým pH sa obvykle používajú na silné znečistenie.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.