Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

NCH existuje vďaka svojim zákazníkom. Veríme, že ľudia obchodujú zas len s ľuďmi.

NCH vytvára a rozširuje sieť obchodných zástupcov v snahe udržiavať osobné vzťahy a neustále zvyšovať porozumenie pre potreby zákazníka a ďalej prenikať hlbšie na trh.

NCH zameriava svoje úsilie a investície v závislosti na potrebách zákazníka. Snažíme sa riešiť problémy a poskytovať technické know-how, čo nám umožňuje pomáhať naším zákazníkom a vždy poskytnúť to pravé riešenie pre ich prevádzkové podmienky.

V NCH Europe poskytujeme zákazníkom informácie o našich produktoch, riešeniach a aplikáciách, v ktorých ich môžu použiť. Veríme, že naši obchodní zástupcovia, podporovaní rozsiahlou sieťou kvalifikovaných chemikov, technických vedomostí a výzkumným oddelením, majú najlepšie predpoklady k určeniu požiadavok našich zákazníkov a doporučení správných riešení.

Zákazníci boli vždy v popredí záujmu NCH. Preto tiež nikde na našich stránkach nenájdete produktový katalóg. Vaše zariadenia, stroje, budovy a ľudia sú príliš cenní na to, aby boli ponechaní osudu. Naši obchodní zástupcovia si pozorne vypočujú vaše požiadavky, aby vám mohli doporučiť riešenie šité na mieru priamo vašim konkrétnym podmienkam.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.