Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

NCH existuje vďaka svojim zákazníkom. Veríme, že ľudia obchodujú zas len s ľuďmi.

NCH vytvára a rozširuje sieť obchodných zástupcov v snahe udržiavať osobné vzťahy a neustále zvyšovať porozumenie pre potreby zákazníka a ďalej prenikať hlbšie na trh.

NCH zameriava svoje úsilie a investície v závislosti na potrebách zákazníka. Snažíme sa riešiť problémy a poskytovať technické know-how, čo nám umožňuje pomáhať naším zákazníkom a vždy poskytnúť to pravé riešenie pre ich prevádzkové podmienky.

V NCH Europe poskytujeme zákazníkom informácie o našich produktoch, riešeniach a aplikáciách, v ktorých ich môžu použiť. Veríme, že naši obchodní zástupcovia, podporovaní rozsiahlou sieťou kvalifikovaných chemikov, technických vedomostí a výzkumným oddelením, majú najlepšie predpoklady k určeniu požiadavok našich zákazníkov a doporučení správných riešení.

Zákazníci boli vždy v popredí záujmu NCH. Preto tiež nikde na našich stránkach nenájdete produktový katalóg. Vaše zariadenia, stroje, budovy a ľudia sú príliš cenní na to, aby boli ponechaní osudu. Naši obchodní zástupcovia si pozorne vypočujú vaše požiadavky, aby vám mohli doporučiť riešenie šité na mieru priamo vašim konkrétnym podmienkam.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.