pH je mierou kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku. Roztoky s hodnotou pH nižšou než 7 sú kyslé a roztoky s hodnotou pH vyššou než 7 sú zásadité. pH čistej vody sa pohybuje okolo 7.

Kyslé a zásadité roztoky môžu nadobúdať rôzne stupne kyslosti a zásaditosti. Je užitočné vedieť, nie len, či je nejaký roztok kyslý alebo zásaditý, ale ako je kyslý alebo zásaditý. Kyslosť a zásaditosť sa meria podľa stupnice pH.

pH je stupnica s rozsahom hodnôt od 0 do 14. Kyslé roztoky majú hodnoty 0 až 6 a zásadité 8 až 14.

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
silná kyselina kyselina slabo kyslé neutrálne slabo zásadité zásadité silno zásadité

Kyslé roztoky

 Chemické látky, zlúčeniny, zmesy, ktoré majú nadbytok iónov vodíka H+. Na stupnici pH majú hodnotu od 0 do 6. Čím je toto číslo nižšie, tým viac iónov H+ látka má a je teda silnejšou kyselinou. Organické kyseliny (ovocie) majú obvykle pH medzi 4 až 6.

Neutral

Pure water is pH neutral.

It has one H+ ion (Hydrogen) and one OH- ion (Hydroxide) = H2O.

Neutral chemical substances, compounds, mixtures when the OH- and H+ ions are in balance. Neutral substances have pH of 7.

Alkaline

Chemical substances, compounds, mixtures that have an excess of hydroxide ions (OH-). When measured on a pH meter give a reading of 8 to 14. The higher the number, the higher the concentration of the ions.