Steve Martin je projektový riaditeľ pre divízie zaoberajúce sa odpadovými vodami a biologickými materiálmi. Má viac ako 35 rokov skúseností v potravinárskom sektore a pre NCH Europe pracuje už 11 rokov. Steve do budúcna predpokladá zvýšený záujem zákazníkov o vplyv na životné prostredie a s platformou pracuje na rozvoji ekologicky šetrných výrobkov na odpadové vody.